Yoldaşlarla ve emekçiler ilişkilerimizi sıcak tutalım..!

İlişki-Diyalog  devrimci dilde bireyciliğe, insanın insana yabancılaşmasına ve sınıflı topluma alternatif bir insan ve toplum ilişkisi anlamını alır. Diyalog düzenin birbirini anlamaz hale getirdiği ve birbirinden uzaklaştırdığı insanları birbirine yakınlaştıran ve bağlayan birlik oluşturur.

 Diyalog içindeki taraflar o sayede hem her biri hem de diğeri olurlar. Kimse kişiliğini kaybetmeden hem kendisi hem de diğeri olmuştur.  Diyalog insanlar arasında duygu düşünce ve davranış bağını yaratır ve geliştirir. Burjuva bireyler arasındaki aşılmaz duvarlar bu sayede yok olur. Bu demek değildir ki birey yok olmuştur. Bu demek değildir ki kişilikler bütün içinde eriyip kaybolmuştur. Kaybolan sadece birbirine inancını, sevgisini, ihtiyacını ve etik sorumluluğunu inkar eden ve bu yüzden birbirinden sürekli uzaklaşmakta olan burjuva bireyselliklerdir. 

  Unutmamalıyız ki, sıcak ilişki  her bir insana daha özgün daha özgür ve daha güçlü olma koşullarını sağlar. Yani ilişki-diyalog birey-toplum ilişkisini Nazım’ın “yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine!” dizelerindeki özleme uygun şekilde kurmanın aracıdır.
    Diyalog insana ve hayata karşı derin bir sevgi, insana derin inanç ve ona karşı ahlaksal sorumluluk ve karşılıklı alçakgönüllülük (bunların hepsine samimiyet de denebilir)  temelinde taraflar arasında pratikte ortaya çıkan karşılıklı güvene dayanır. Bu güven olmazsa diyalog da olamaz. Ancak günümüz dünyasında güvenin koşullarının çok seyrek hallerde hazır olabileceği açıktır. Karşılıklı güven çok zaman başlangıçta eksik bir düzeyde bulunabilir ve insanların birbirini kazanma çabasıyla gelişir. Bu süreçte ilişkiler de gelişir insanlar da değişir.
   Buradan hareketle,  diyebiliriz ki; devrim; iki insan arasındaki diyaloga dayanan devrimci ilişkiyle başlar, örgüte dönüşerek, toplumu ve insanlığı sararak gelişir ve yükselir. Devrimin de örgütün de çekirdeği işte o arkadaşlık- yoldaşlık ilişkisi dediğimiz insan ilişkisidir. Haliyle diyalog insanlar arasında duygu, düşünce ve eylem birliği yaratır. Bu birlik hiç kuşkusuz çok sayıda ayrılığı da içerir. Ancak diyalog ayrılıkları yıkıcı olmaktan çıkarıp bir çeşitlilik haline getirir  ve yoldaşça  dayanışma-paylaşımı büyütür. Onun içindir ki yoldaşlarımızla-dostlarımızla diyalog içinde olalım ve onlarda bir not, bir telefon ve bir selamı eksik etmeyelim.