UMUDU AYAKTA TUTAN KADIN MARŞININ HİKAYESİ..!

Kadın Marşının aslı Almanca. Marş toplama kampına alınan Yahudilerin, anti faşistlerin ve komünistlerin zorla çalıştırıldığı bataklık kurutma işinde yaşadıklarını anlatıyor.

Uzun süre bu marşın nerede, kim tarafından yazıldığı bilinmemiş, sonra 1977 Nisanında Association of Mauthausen (Mauthausen Derneği) bir dergide bu marşın Bögermoor’da 1933 Temmuz-Ağustos arasında ilk olarak Johann Esser tarafından yazıldığını, ardından Wolfgang Lanhoff tarafından tekrar elden geçirildiğini ifade etmiş. Bögermoorlied (Bögermoor Türküsü) ismi verilen bu marşı yine bir tutuklu olan Rudi Goguel bestelemiş.

Tutsakların çektiği zorlukları anlatan marşın sonu şöyle bitiyor: “Ancak gün gelecek/ bahar çiçekleri açacak/ Özgürlük, sevgili özgürlük/ İşte söylüyorum sen benimsin!”

Faşizme karşı umudu ayakta tutan bu marş Almanya’daki diğer kamplara ve başka ülkelere de yayılmaya başlamış. Madrid’ten Paris’e, Prag’tan Moskova’ya kadar herkes marşın sözlerini kendilerine uyarlayarak tekrar bestelemiş ve söylemiş. Fransa’da Nazilerle işbirliği yapan Pétain’in yüzünden kurulan toplama kamplarında da ‘Chant des Marais’ (Bataklık Türküsü) adlı bu marş söylenmeye başlanmış.

Baskıyı, acıyı anlattığı kadar umudu, direnişi de anlatan bu Marş 1970’lerde ise bu kez kadın mücadelesinin marşı olarak söylenmeye başlamış. 1971’de Kadın Özgürlük Hareketi’nin (MLF) içinde yer alan Les Petites Marguerites adlı militan bir grup marşın sözlerini kadınlar için uyarlamış. Bu tarihten sonra da kadınların kürtaj hakkı, kadına yönelik her tür şiddete karşı ve işyerlerinde eşit haklar için verdikleri mücadelenin marşı haline gelmiş. MLF’nin etkin olduğu o donemde 343 kadın “Ben kürtaj oldum” başlıklı bir imza kampanyası düzenlemiş ve uzun sureli mücadelelerin sonunda kürtaj yasası çıkarılmış.

70’lerden bu yana Fransızca konuşulan yerlerde sözlerindeki nakarat kısmı bazı eylemlerde pankartlara yazılıyor ve 8 Martlarda, kadın cinayetlerine karşı yapılan eylemlerde, sendikaların veya başka örgütlerin yürüyüşlerinde kadın marşı olarak söyleniyor.

2012’de Türkiye’de de Bandsista grubu sözlerini uyarlayarak ‘İsyan’ adlı bir şarkıyı yaptı aynı besteyle.
Kadın Marşı

Biz geçmişi olmayan kadınlarız

Tarihi olmayan

Ta bilinmeyen zamanlardan, kadınlarız

Biz kara kıtayız

(Nakarat)

Ayağa kalkalım kadın köleler

Bariyerleri kıralım,

Kalk ayağa, kalk, kalk

 

Köleleştirilmiş, aşağılanmış kadınlarız

Satılan, alınan, tecavüz edilen,

Bütün evlerdeki kadınlarız

Dış dünyadan kovulan.

 

(Nakarat)

Sadece biz kadınların kaderinde

Birimizden birimiz umursanmıyor

Biz kadınları bölmüşler

Diğer kardeşlerimizden

(Nakarat)

Öfke zamanı geldi, kadınlar

Bizim zamanımız geldi

Artık gücümüzü bilelim, kadınlar

Binlercemize kendimizi anlatalım

(Nakarat)

Hadi kendimizi tanıyalım, kadınlar

Birbirimizle konuşalım, birbirimize bakalım

Kendimizi zorlayalım, kadınlar

Hep birlikte başkaldıralım!