Türkiye’de 1 milyondan fazla çocuğun emeği sömürülüyor..!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dünyada ve Türkiye’de çocukların maruz kaldığı emek sömürüsünü raporlaştırdı. Rapora göre dünya genelinde 159 milyon çocuk işçi bulunurken, Türkiye genelinde de 1 milyondan fazla çocuğun emeği sömürülüyor. Raporda, Türkiye’de son 3 yılda 190 çocuğun da iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Türkiye’de özellikle mesleki eğitim adı altında çocuk işçiliğin yasal hale getirildiği ve milyonlarca çocuğun ucuz iş gücü olarak kullanıldığı kaydedilen raporda “Türkiye’de 2015 yılında çocuk çırak işçi sayısı 245 bin iken şu an çırak olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır. Çırak ve stajyer adı altında milyonlarca çocuk zorunlu olarak çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır. Çocukların stajyer ve çıraklık adı altında ucuz iş gücü olarak çalıştırılmalarına son verilmeli” denildi. Raporda Türkiye genelinde 600 bin civarında çocuğun da kayıt dışı olarak çalıştırıldığının altı çizildi. Rapora göre çocukların yüzde 57.1’i tarım, yüzde 27.1’i hizmet, yüzde 15.8’i de sanayi sektöründe çalışıyor. Sokakta çalışma adı verilen araba camı silme, geri dönüşüm atıkları toplama, zorla dilendirilme gibi alanlarda da pek çok çocuk sömürülüyor.

3 YILDA 190 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Türkiye’de çalışma hayatı içerisindeki çocukların iş cinayetlerine kurban gitmeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, 2016-2018 yılları arasında en az 190 çocuğun iş cinayetlerinde can verdiği belirtildi. Raporda, 2017 yılında hayatını kaybeden 60 çocuk işçinin 18’inin 15 yaş altında olduğu ve 2018 yılına gelindiğinde de hayatını kaybeden çocuk işçilerin 23’ünün 14 yaş altında olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden çocukların 44’ü ise 15-17 yaş arasında.

ILO ve UNICEF verilerine göre dünya genelinde 159 milyon çocuğun işçi olarak çalıştırıldığının paylaşıldığı raporda “Dünya genelinde 10 çocuktan birisi işçi olarak çalıştırılmaktadır. Bu çocuklardan 75 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışıyor. Çocuk işçilerin 95 milyonunu erkek çocuklar, 64 milyonunu ise kız çocukları oluşturmaktadır” denildi. Raporda Avusturya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırıldığı belirtilirken, İtalya’nın yüzde 6.1 ile çocuk işçiliğinin AB ülkeleri arasında en yüksek orana sahip olan ülkesi olduğu vurgulandı.