SES Aksaray Şubesi, ebe ve hemşirelerin taleplerini sıraladı..!

Ebe ve Hemşireler Haftası dolayısıyla açıklama yapan SES İstanbul Aksaray Şubesi, pandemide çalışma şartlarının daha da ağırlaştığına dikkat çekti ve taleplerini sıraladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi, Ebe ve Hemşireler Haftası dolayısıyla SKYPE üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ebe ve hemşirelerin yaşadıkları sorunlara vurgu yapıldı, talepler bir kez daha yinelendi.

Açıklamayı SES Aksaray Şube Yöneticisi Birsen Seyhan okudu. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlığın piyasalaştırıldığını, sağlık çalışanlarının iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalışmaya zorlandığını söyleyen Seyhan, “Sosyal devlet anlayışının çok ötesinde bir sağlık hizmeti sunumuyla karşı karşıyayız. Yıllardır izlenen sağlık politikalarıyla sağlık hizmetleri adım adım piyasalaştırılmış, sağlıkta dönüşüm programının yıkıcı sonuçları salgın sürecinde daha net ortaya çıkmıştır. Halk sağlığının, koruyucu sağlık hizmeti sunumunun ve sağlık emekçilerinin önemi salgınla birlikte daha görünür olmuştur” dedi.

PANDEMİDE ÇALIŞMA ŞARTLARI DAHA DA AĞIRLAŞTI

Pandemi ile mücadelede en ön safta olmalarına rağmen birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Seyhan, “Pandeminin merkezi Çin’de bir hemşire ortalama 6 saat çalışırken Türkiye’de çalışma saatleri ortalama 9 saat olmuştur. Standartların çok üstünde hemşire hasta oranı gibi yoğun ve olumsuz çalışma koşullarının yanı sıra, açlık sınırının biraz üstünde maaş, (Özel hastanelerde asgari ücret düzeyinde) adaletsiz ödenen ve sağlık hizmetlerini ticarileştiren ek ödeme sistemi, aynı işi yapan hemşire ve ebelerin farklı istihdam biçimleri, verilmeyen 3600 ek gösterge ve geriye dönük uygulanmayan beş yıla bir yıl fiili hizmet (Yıpranma Hakkı) gibi taleplerimiz karşılanmadı” diye konuştu.

Sağlık emekçilerinin ücretlerinin düşük oluşuna dikkat çeken Seyhan, şu talepleri sıraladı:

■ “Ebe ve hemşire eksiğinin kadrolu istihdam ile giderilmesini,

■ 4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan ebe ve hemşirelerin 4/A kadrosuna geçirilmesini,

■ İş yerlerimizde Pandemi sürecinde daha fazla artan baskı, Mobbing ve şiddetin ortadan kaldırılmasını,

■ Covid 19’un illiyet bağı aranmadan iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini,

■ Ebelik ve hemşirelik yasasının yeniden düzenlenmesini, meslek tanımlamalarımızın net olarak belirlenmesini,

■ Esnek ve kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencesi, can güvencesi, ücret güvencesi, güvenceli çalışma koşulları,

■ Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti,

■ KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan ebe hemşirelerin acilen göreve başlatılmasını,

■ Sağlığımızı korumak için uygun sayıda ve nitelikte, kadın emekçiler için de kadın dostu kişisel koruyucu ekipman,

■ Hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar yapılması ve hemşirelerin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını istiyoruz.”