Selam Olsun 6.Yılında Gezi Direnişine..!

Özetle Gezi 12 eylül faşist darbesinin ardından milyonların korku duvarını aşarak AKP faşist dinci rejimine karşı bir itiraz ve başkaldırıydı. Gezi, siyasi tek başına iktidarı yıllardır elinde tutan AKP iktidarı kendi doğruluğuna inandığı “inançları” tüm toplumu kuşatacak bir “norm” haline getirmesine; bu “doğru” yaşam tarzını, tüm topluma siyaset ve devlet imkanları aracılığıyla empoze edilmesine itiraz ve başkaldırıydı.
Gezi, AK Parti’nin 2011’den sonra yöneldiği değer eksenli politik tercihlerin laik alana yönelik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına müdahaleye itiraz ve başkaldırıydı.
Gezi, gençlik, kadın, beden, içki tüketimi gibi ‘hayat tarzı’ temelinde ortaya çıkan toplumun din temelde muhafazakarlaştırılmasına itiraz ve başkaldırıydı.
Gezi, anayasa ve yasa referans gösterilerek hak ve özgürlüklerin yok sayılmasına itiraz ve başkaldırıydı.
Gezi, devletin yasal gücünü kullanılarak, devlet eliyle topluma bir “ahlak” dayatmasına itiraz ve başkaldırıydı.
Aradan geçen 6 yılın sonunda, Gezi’de ortaya çıkan itiraz ve başkaldırı ruhunu güçlü tutacak toplumsal atmosferin içindeyiz.
Bugün Gezi’de ifade edilen toplumsal talepler, üstelik daha güçlü gerekçelerle varlığını koruyor.
6 yılın sonunda Gezi ruhu üzerimizde dolaşıyor.
Kendine uygun bir beden arıyor.
Türkiye’de farklı toplumsal kesimler adalet, elitlik, demokrasi ve özgürlük temelinde birbiriyle buluşup bir demokrasi koalisyonu kurdukça, ortak siyasal anlayış ve dil ürettikçe, o beden canlanacak ve o ruhla buluşacak.
31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin katma değerinin yüzde 60’dan fazlasının üreten metropol kentlerde yerel yönetimlerde muhalefetin elde ettiği başarı bu arayışın, bu siyasal ortaklığın bir sonucudur.
Başında tüm topluma savaş açmış olan iktidar bundan 6 yıl önce olduğu gibi bugün de, Gezi’de ortaya konan toplumsal talepleri anlamak yerine geziyi hedef almaya ve her fırsatta emekçileri ve devrimcileri tehdit etmeye devam ediyor. Dahası her fırsatta Gezi direnişi düşmanlığını kışkırtarak tabanını konsolide etmeye çalışıyor.
Oysa Gezi direnişi yıllardır birikmiş olan baskı ve yasağa “artık yeter” diyerek ayağa kalkan 8 şehit ve onlarca yaralı veren milyonların sesiydi. Faşist baskı ve zulümle Gezi direnişini bastıran AKP faşizmi Gezinin ayak seslerinde korkmaya devam ediyor. Neki dün olduğu gibi bugünde gezide ortaya konan eşitlik ve özgürlük talebi, çözümü daha acil hale gelmiştir. 6.yılında gezi direniş daha güçlü ve örgütlü olarak yeniden örgütlenmeyi bekliyor.
Yaşasın Gezi Direnişi..!
Gezi Direnişi Şehitleri Ölümsüzdür,.!