Şehitlerimizden Öğrenerek Kavgayı Büyüteceğiz..!

Şehitlerimizin devrimci mücadeledeki kararlılıkları, kendilerini feda etmede tereddütsüz davranışları, yüksek ahlaki değerleri ve erdemleriyle donanan komünistler, yüzlerini hep sınıflar savaşımını geliştirip-güçlendirmeye döndüler, devrimci hareketi çürütüp-boğmaya çalışan yozlaşmaya karşı, cepheden mücadele yürüterek doğru bildiğini söylemek ve uygulamaya sokmaktan geri kalmadı.
Feda ruhu içinde öne atılan şehitlerimizin mücadelelerinden, yaşamlarından ve bize bırakmış oldukları değerlerden beslenerek, onlar gibi inançlı, kararlı, ısrarlı ve iktidarı koparıp alma savaşkanlığı içinde olmak için onlardan öğrenmeli ve onlar gibi her alanda feda ruhu, çalışkanlık, göreve hazır ve geleceği bugünden kurma devrimci tutumu içinde olmalıyız.
Şehitlerimizi anarken onların ardından çok laf edip ama hiç birşey yapmayan, onları adeta azizler derekesine indirgeyerek, onların sınıflar savaşımındaki yerlerini ve rollerini unutan yada görmezden gelinen yaklaşımlardan uzak durmalı ve onların proleter devrimci, zorluklardan, yoksunluklardan yılmadan, yoktan var eden, 24 saatini devrim için düşünen, yaşayan ve düzenleyen bir devrimci konumda olmalıyız. Lenin’e, Rosa’ya, M. Suphi’ye, İbrahim Kaypakkaya’ya, İrfan Çelik’e, Münir Dişkaya’ya, Ali Aktaş’a, Meral Yakar , Toraman, Altılara, Kemal Yazar’a, Ali Ekber Barış’a , Fahri Kaya’ya ve diğer devrim ve sosyalizm şehitlerine layık olmak her alanda devrimi örgütleme ve devrim için kendini feda etmeye hazır olmaktan geçiyor.
İnşanın savaşçıları olarak M-L çizgimizde ısrarla yürüyecek ve yığınları örgütlemek için bütün gücümüzle sınıflar savaşımına müdahale ederek, devrimin öncü örgütünü örüp, kitleler içinde dal budak sarıp, devrim ve sosyalizm savaşımını bir adım daha ileri taşıyarak devrim ve komünizm şehitlerinin kavgalarını, erdemlerini yaşatarak ve devraldığımız komünizm sancağını faşizmin kale burçlarına dikene kadar devrimci cesaret ve kararlılıkla kavgamızı başarıya taşıyacağız.
Şehitlerimizle kavgamız büyüyecek ve zafere taşınacaktır.
Gelecek, şehitlerimizin açtığı devrim yolunda yürüyen emekçilerin olacaktır.!