Sayıştay’ın 2017 raporu İSKİ ve İETT’deki çarpıklığı ortaya koydu..!

İSKİ’de “bakım bedeli”nin tarife dışında ayrıca abonelerden tahsil edildiği, görevde yükselme ve unvan değişikliğine bağlı kadrolara sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığı, ihale mevzuatının temel ilkelerine riayet edilmediği, mevzuata aykırı yıllarca süren geçici görevlendirmeler yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul’da israf tartışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (İETT) yaşananları bir kez daha gündeme getirdi. Sayıştay iki kurumda da çok sayıda bulgu tespit ederek kurumların yönetim anlayışını ortaya koydu.

Hazal Ocak’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Sayıştay’ın İSKİ’ye ilişkin geçen ekim ayında yayımlanan 2017 yılı denetim raporunda “İSKİ tarife tespit edilirken esas alınması gereken bazı unsurları ‘Bakım Bedeli’ adı altında ayrıca abonelerden tahsil etti. Sayıştay, kurum personel dosyalarının ve atama işlemlerinin incelenmesi neticesinde; görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi şube müdürü, şef vb. kadrolara yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığını gördü” tespitleri yer aldı.

PROJEYE GÖRE İHTİYAÇ

Kurumun 2017 yılına ait ihale işlemlerini inceleyen Sayıştay, “Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Şefliklerin Faaliyet Alanlarında Yer Alan Elektronik Cihaz ve Sistemlerinin 25 Ay Süreli Bakım ve Onarım Hizmetinin (Yedek Parça Dahil) Temini” ile “Mobil İSKİ Tanıtım ve Reklam Kampanyası İşi” alımlarında ihale mevzuatının temel ilkelerine riayet edilmediğini tespit etti.

Denetçiler ihalede iki ihtimalin olduğunu belirterek “Birincisi firma tarafından, idarenin reklam filmi ihtiyacı tespit edilmiş ve idareden önce bu konu hakkında çalışma yapılmıştır. Bu ihtimalde dışarıdan bir firmanın, kurum ihtiyaçlarını kurumdan önce tespit edip proje hazırlaması şüphesiz ki iyi bir yönetim politikası örneği olmayacaktır. İkinci ihtimal ise, idare tarafından reklam filmi hazırlatılması için firmaya istekte bulunulması ve sonrasında da noter tasdikli projenin doğrudan temin ile alınmasıdır. Bu ihtimal ise birinci durum ile karşılaştırıldığında daha vahimdir” ifadelerini kullandı.

22 YILLIK GEÇİCİLİK!

Raporda dikkat çeken başka bir bölüm ise İSKİ personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mevzuata aykırı olarak görevlendirilmesi. Kurum işçi kadrosunda yer alan personelden 4 kişinin çeşitli belediyelerde, 4 kişinin ise valilik emrinde mevzuata aykırı olarak görevlendirildiği ve ilk görevlendirme tarihinden itibaren bu sürenin uzatıldığı tespit edildi. İSKİ işçi kadrosunda bulunan ve tüm mali hakları bu kurum tarafından karşılanan kişilerin geçici görevlendirme adı altında 22 yıl, 14 yıl, 8 yıl gibi sürekli sayılabilecek bir uzunlukta başka bir kurumda görev yaptığı anlaşıldı.

MİLYONLARCA ZARAR

İSKİ’nin kamu yararı olup olmadığına veya vergi muafiyeti tanınıp tanınmadığına bakılmaksızın içlerinde amatör spor kulüplerine ait tesis ve lokallerin, dernek ve vakıflara ait bina ve merkezler ile belediyeler ve belediye iştiraki olan şirketlere ait tüm hizmet binaları ve tesislerin de bulunduğu birçok kurum, şirket, dernek ve vakfa ait tesislere indirimli su tarifesi belirlendiğini tespit etti. Denetçiler, bu durumun kurumun her yıl yaklaşık 18 milyon TL zarara uğramasına neden olduğunu açıkladı.

İETT ŞOFÖRSÜZ OTOBÜS GİBİ

Sayıştay’ın İETT’ye ilişkin geçen ekim ayında yayımlanan 2017 yılı denetim raporundan çarpıcı bölümler şöyle:

İdarenin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazlar, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere bedelsiz kullandırıldı. Dolu bulunan Daire Başkanlığı kadrolarına mevzuata aykırı olarak tedviren atamalar yapıldı. Tedviren asılda aranan koşullara sahip vekil kamu görevlisi bulunamadığı hallerde başvurulan bir görevlendirme usulü. Denetçiler, bir görevin tedviren gördürülebilmesi için öncelikle ilgili kadronun boş olması gerektiğini belirterek “İdarede ise tedviren atamaların yapıldığı 5 daire başkanı kadrosu doludur ve kadroları işgal edilen personel idare görevine fiilen devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Şoförlerin çalışma saatlerinin toplamının limitlerin üzerinde olduğu ve işçilerden bazılarının altı günlük mesaiyi takip eden bir günlük hafta tatilinde çalıştırıldıkları tespit edildi.