Sansür yasasına karşı her yerde eylem..!

AKP ve MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan “sansür yasası” salı günü Meclis gündemine geliyor. Basın meslek örgütleri ise yasa teklifinin, gazeteci ve yayıncılara çok ağır sansür getireceğini ifade ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası pazartesi günü 6 şehirde eylem yapacak. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), DİSK Basın-İş, Basın Konseyi, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği, bir kez daha “sosyal medya yasa tasarısı”nın geri çekilmesini isteyecek.

TGS üyeleri “sansür yasasına hayır” demek için; İstanbul Sirkeci Büyük Postane, Ankara TBMM Çankaya Giriş Kapısı, İzmir Cumhuriyet Meydanı PTT, Adana Cemalpaşa Postanesi ve Diyarbakır Ofis Postanesi önünde, Eskişehir’de ise, Merkez Postane önünde 13.30’da bir araya gelerek Meclis grup başkan vekillerine dilekçe gönderecek. Ortak basın toplantısı da 3 Ekim Pazartesi günü saat 11.30’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

YASA NE GETİRİYOR?

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin getirdiği maddelerin bazıları şöyle:

  • İnternet haber siteleri de diğer süreli yayınlar gibi Basın Yasası kapsamına alınarak, editoryal işlerde çalışanların basın kartı almasının yolu açılıyor. Ayrıca, haber siteleri de, diğer yayın organları gibi Basın İlan Kurumundan resmi ilan alabilecek.
  • Haber siteleri de faaliyet alanlarına ilişkin beyanname vermek zorunda ve bu beyannamede elektronik tebligat adresleri de yer alacak. Haber sitelerinin de süreli yayın kapsamına alınması nedeniyle, “Yargının iş yükünün artacağı” gerekçesiyle, beyannamenin cumhuriyet savcılıkları yerine Basın İlan Kurumuna verilmesi öngörülüyor. Beyanname yükümlülüğünü yerine getiremeyen veya görülen eksiklikleri 2 hafta içinde düzeltmeyen haber sitesi, “süreli yayın” hakkını kazanamayacak.
  • İnternet haber siteleri yayımladıkları içerikleri doğruluğu, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlanmış şekilde 2 yıl süreyle korumak zorunda ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmek zorunda olacak.
  • Haber siteleri düzeltme ve cevap istemini, en geç bir gün içinde aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak, yayın hakkına verilen erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması durumunda da düzeltme ve cevap hakkı 1 hafta süreyle ana sayfadan yayımlanacak.
  • Basın kartı başvuruları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yapılacak. Gazete, televizyon, internet haber siteleri, Türkiye’ye yönelik faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarının çalışanlarının yanı sıra, medya alanında faaliyet gösteren sendikalar, kamu yararına faaliyette bulunduğu Cumhurbaşkanı kararıyla saptanan dernek ve vakıf yöneticilerine de basın kartı verilebilecek.
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 ve daha fazla süreyle hapis cezası alanlar ile hırsızlık, güveni kötüye kullanma, iftira, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma ve diğer yüz kızartıcı suçlar ile “kamu barışına karşı suçlar”, anayasal düzene ve bu düzene karşı, milli savunmaya karşı, devlet sırlarına karşı ve casusluk suçlarından hüküm giyenlere basın kartı verilmeyecek. Ayrıca terör suçları ile medya dışında ticari faaliyette bulunanlara da basın kartı verilmeyecek. Basın kartı yeterliliği taşımadığı saptananların veya belirtilen suçlardan hüküm giyenlerin basın kartları iptal edilecek. Ayrıca “Basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunulması” da kartın iptal nedeni olacak.

YANILTICI BİLGİ YAYANA 1-3 YIL ARASI CEZA

Türk Ceza Yasası’na “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu ekleniyor ve “Halk arasında, endişe, koru veya panik yaratma saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması” öngörülüyor.

Suçun, failin gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilen cezalar yarı oranına kadar artırılabilecek. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesine dair 5651 sayılı Kanun’un “Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” maddesine ek yapılıyor. Buna göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanına katalog suçlarla daha etkin mücadele edilmesi gerekçesiyle, internet ortamında yer alan yayınlarla ilgili “yurt içi, yurt dışı” ayrımı olmaksızın 4 saat içinde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi verme yetkisi tanınıyor.