Referandumda Halkın İradesini Masa Başında TSK eliyle Gaspeden Erdoğan Önderliğindeki AKP-MHP Faşist Dinci İttifakına Karşı Birleşik Kavgayı Büyütme Zamanı ..!

 

Şaibeli referandumun ardından enseyi karartmadan halkın iradesinin gaspedilmesine, Hitler taslağı faşist şeflik diktatörlüğünü yasallaştırmak isteyenlere geçit vermemek için eylem ve güç birliğini pekiştirmek daha bir önem taşıyor.

Kendimizle uğraşmak ve iç sorunları kaşımak yerine, AKP-MHP faşist dinci ittifakına karşı mücadele eden güçlerin inatla kendi hatlarında mücadeleye devam etmeleri gerekiyor.

Bu süreçte hayırda değişik gerekçelerle ortaklaşan devrimci-demokrat-sosyalist-ilerici ve Kürt hareketinin ve aynı zamanda hatalı taktik bir hatta durarak AKP-MHP’nin değirmenine su taşıyan boykotçularda bu süreçte eleştirilerini saklı tutarak ortaklaşmaları ve şeflik faşist rejimi karşısında ortaklşamalrı gerekiyor. Hayır cephesinde devrimci-demokrat ve ilerici saflardaki yeni yarılmalara, zalimlikleri ortaya çıkan faşist dinci bloka “güç vermek” olur.

Buradan olarak, masa başı hileli yollarla “Evet”i sandıkta zoraki çıkaranlar dururken birbirimizle cebelleşmenin zamanı değil.

Kendi içimizde çatışmak, meşru olmayan yöntemlerle halk iradesini yok hırsızlara,talancılara,vurgunculara , gözümüzün içine baka baka “Atı alan Üsküdar’ı geçti sür eşeğini Niğdeye” diyecek kadar pervasızlaşan Erdoğan kliğine karşı sesine ses katmak olur.

Ne ayrışmanın ne kapışmanın ne de çatışmanın zamanıdır dostlar!

16 Nisan sabahındaki inancımızla, dik duruşumuzla , birlikteliğimizle “meşru ve yasal olmayan” hileli referandumun iptali için, demokratik haklarımızı kullanarak; alanları , meydanları meşru eylemlerimizle inletmenin, kenetlenmenin zamanıdır.

Mühürsüz zarfları, pusulaları geçerli sayan YSK’ya, Anayasa-yasa tanımaz tavrından tez elden vazgeçmesini sağlamanın zamanıdır.

Yalan mızrağı çuvala sığmayacak kadar büyüktür,yeni bir Gezi ruhu yaratmanın zamanıdır dostlar.

Demokratik hak ve özgürlükleri tümden yok etmek , kuvvetler ayrılığı ilkesi yerine tek adam Hitler taslağı şef diktatörlüğünü getirmek isteyen Saray önderliğindeki AKP-MHP-BBP-HÜDA-PAR dinci faşist ittifakına karşı, halkların birleşik gücünü örerek, referandumun iptali için sokaklara çıkarak direnişi büyüterek şeflik rejimine geçit vermeyelim.!