Okuma ve Tartışmalarımız Pratik çalışmaların Önünü Açmalıdır…!

Devrimci bilinç olmadan devrimci pratiğin olması ve bunun süreklileştirilmesi mümkün değildir.

Buradan hareket ettiğimizde bilinç oluşturmaya yönelik, eleştirel ve sorgulama yöntemi ile okuma ve tartışma yapmak bir gün devrimci görevlilerin ilkleri arasında gelmektedir, asla ihmal edilemez.

Gerekçeler bahaneler ve kör pratikçi nedenler sıralanarak okuma-araştırma ve tartışma içinden asla vazgeçilemez. Türkiye devrimci hareketinin sağdan sola soldan sağa sıklıkla savunulmasında ve kendi etrafında dönüp durmasında değil mi bilinçle yorulmuş kadro ve sempatizanların eğitilememesi ve devrimci eğitimin belli bir plan dahilinde sistemli ve de sürekli olarak yapılan olmasının önemli bir yeri ve etkisi vardır. Yarım yamalak kulaktan dolma bilgiler ve verilenlerle yetinen bir yaklaşım içinde olan kadroların ve kadro adayı sempatizanların gelişme ve süreçleri doğru olarak çözümleyerek, sarsılmadan eğilip bükülmeden yola devam etmeleri mümkün olamamaktadır.

Yazılı olan kaynak ve materyallerin, sistemi olarak okunup, tartışılması, hem süreci anlamak, ve

hemde bilinç oluşturmak bakımından, önem taşıyor. Oluşturacağınız devrimci bilinç, görev ve

sorumluluklarımızın daha etkin ve verimli biçimde yerine getirmemize dolaysız olarak etkide

bulunacağı bir gerçekliktir. Haliyle okuma tartışma eylemimizin gelince faaliyetimizi etkide bulunması için mücadelenin somut gereksinimleri ve devrimci pratiğin ihtiyaçları esas alınmalıdır Pratikten kopuk bir okuma tartışma faaliyetinin mücadele pek katkıda bulunması da beklenemez. Dönemin ihtiyaçlarına yanıt olmayan bir gün soyut genel bir okuma tartışma çalışması entelektüel olmaktan öteye gitmez.

Keza somut ihtiyaçlara ve amaca bağlı okuma tartışma faaliyeti hem çözüm bekleyen sorunlara yanıt bulduğumuz gibi, hem de yıllar arasında politik güç olma ve pratik kararlarının pratikten denenip sınanmasının da önünü aralayacaktır.

Teorik politik olarak kendisi niteliği sürekli olarak yükselmeyen bir örgütün, geleceğe emin ve sağlam adımlarla yürümesi de beklenemez.

Devrimci hareketin faşist baskı ve zulüm de etkisiyle yığınların arasında büyümek ve güçlenmede

zorlandığı zorlandı, çıkış aradı bir dönemde devrimcimi militanın her düzeyde aktivitesini artırması için devrimci bilinçle donanması ve kendisini sürekli olarak da yenilemesi, tekrar tekrar pratiğe dönmesi uygulamalarının gözden geçirilerek, yetmez eksik de hatalı yanları açığa çıkarılarak bunlardan arınma ve donanımın sağlanması gerekiyor.

Dahası teori pratik düşünme ve eylem ilişkilerinin diyalektik bağ ve uyum içinde birbirini destekleyip, güçlendirecek bir yaklaşım içinde ele alınması gerekiyor. Teori önü açıcı ise pratik ise onur ve özneleri test eder, geliştirir ve devrimcileştirir. Buradan olaraktan devrimci bilinç oluşturmak, teorik-politik alanda derin birleşmeyi gelişmeyi, ideolojik bakımdan donanımı yenilenmeyi, pratik devrimci politika ve pratik örgütlenmede yeni atılımları koşullar.

Aynı zamanda devrimci yanlarımızı geliştirip, pekiştirmek olumsuzlukların aşılmasını olanak sağlar. O halde yazılı materyalleri değerlendirmeleri, kaynakları hakkıyla okuyup tartışmalar yaparak devrimci ve sosyalist bilinç oluşturma ve geliştirmeyi sürekli bir görev haline getirelim.