ÖĞRENEREK VE KENDİNİ YENİLEYEREK İLERLEMEK..!

Sosyalist bilinç olmadan sosyalist ahlak olmaz. Kişi eğer sınıf mücadeleleri konusunda, sömürücü toplumların geçici ve sosyalizmin zaferinin kaçınılmaz olduğu hakkın da yeterli ve doğru bilgilere sahip değilse, sosyalist mücadele de inançlı olamaz. Çevrenize bakın, bu konuda umutsuz insanlar, genellikle bilinçsiz insanlardır. Onlar ” boşuna direniyorsunuz, sömürücüler güçlüdür , onlarla başa çıkamazsınız” derler . Onlar emekçilerin gücünü ve toplumsal yasaları bilmedikleri için, ” bu halk adam olmaz” derler .Bu nedenle sosyalist kişi, gerçek bir sosyalist olmak isteyen kişi sürekli okumak incelemek, öğrenmek zorundadır . Bilgi, devrimcinin elindeki en büyük silahtır. ”Devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz.” .

Devrimci teori elbette Marksizm-Leninizm’dir, doğayı ve toplumu en doğru biçimde yorumlayan, onu değiştirme yolunu gösteren teoridir. Besbelli ki, teori bir kaç ayda hatta birkaç yılda tümden özümlenecek bir şey değildir. Teorik eğitim bir devrimcinin bütün yaşamı boyunca sürer .Bunun için basitten zora doğru bir yol izlenmelidir . Mücadele açısından acil olanlara, karşılaşılan sorunlara çözüm getirecek olanlara, bu konulara öncelik tanınmalıdır. Eğitim, kişinin bilgi düzeyine uygun olmalıdır. Sık sık karşılaşırız; ortaokul düzeyinde çocuklar en karmaşık teorik eserleri okumaya çalışırlar .Onların işin içinden çıkmaları ve okuduklarını anlamaları elbette mümkün değil. Bu, eğitim sürecinde daha baştan olumsuzlukları, okumadan soğumaya, kafa karışıklığına ya da kof bilgiçliğe yol açar. Gençler, yeterli bir eğitimden geçmemiş emekçiler için eğitim, basit, sade anlatımlı yardımcı eserlerden, eğitici yayınlardan, broşürlerden başlamalıdır

Okumak ve teorik eğitim, elbette bilgiç görünmek için değil, o bilgilerden yararlanmak, onun yardımıyla pratikte karşılaşılan sorunları çözmek ve devrimci mücadeleyi doğru bir yolda ve güçlü biçimde yürütmek için bir araçtır. Pratikte sık sık karşılaşırız: Bazı kişiler, amaçsız, gereksiz bir biçimde kelimeler ,kavramlar üzerinde saatlerce tartışır, bilgiçlik taslarlar. Örneğin; ağalığın-şeyhliğin ya da aşiret yapısının güçlü olduğu bir alanda anti-feodal mücadele özel bir önem taşır. Burada kişi, iyi bir anti-feodal mücadele yürütebilmek için feodal yapıyı iyi tanımalı köylülerin ve diğer emekçilerin sorunlarını ve onlarla diyalog kurmanın yöntemlerini iyi bilmek zorundadır. Eğer bunu yapmayıpta başka şeylerle uğraşıyorsa ve bunları başlıca tartışma konusu yapıyor ve bununla vakit geçiriyorsa, o bir lafazandır. Devrimci elbette dünyamızdaki genel teorik tartışmalarda dünyanın ta öbür ucunda olup bitenlerle de ilgilenecektir. Onun kendisini dar bir çerçeveyle sınırlaması beklenemez.

Toplumların sorunları dünya ölçüsünde birbirlerini ilgilendirir ve etkiler. Ama kişiyi kendi yakın görevlerinden, ülkesinin devrimci mücadelesinden ve yaşamdan uzaklaştırıp, dünyada olup bitenler hakkında ahkam kesen bir lafazan haline getirmemelidir . Kimi zaman bu bilgiyi, okumayı teoriyi toptan küçümseyenlerle de karşılaşırız Böyleleri ‘ eylemci” geçinirler ve anadan doğma bilgiç ve devrimci sayarlar kendilerini.

Gençlik saflarında böylelerine bolca rastlanılır. Bunlar genellikle tembel kişilerdir. Sabırsızdırlar ve teorik eğitimi küçümseyerek kendilerini haklı göstermeye çabalarlar . Sosyalist kişi kendisini sürekli yenileme, yetkinleştirme çabası içinde olmalıdır. ”Ben yeteri kadar bilgiliyim, ben her konuda doğru düşünüyorum, benim her yaptığım doğru” bir anlayışa kaptırmamalıdır kendisini. Bu tür kendini beğenmişlik, sosyalist ahlak kişiliğine yabancıdır. Kendini anadan doğma bilgiç sanan, kof biçimde böbürlenen bu tür kişiler, eksikliklerini hatalarını göremez, onlardan kurtulamazlar .Hayatımız boyunca sürekli olarak öğrenmemiz gereken şeyler vardır ve öğrenmeliyiz.

Yaşadığımız toplumdan gelen kötü alışkanlıklarımız ve eğilimlerimiz vardır. Bunları yenmesini öğrenmeliyiz. Kendi kendini dinlemek, yenilemek, yetkinleşmek bir yöntem haline gelmedikçe sosyalist kişilik oluşturulamaz. Sosyalistler, M-L’in ilkelerine bağlıdırlar ve bundan kuşku duymazlar. Bu, onların bu” konuda edindikleri sağlam bilgilerden kaynaklanır ve uzunca bir tarihi süreç boyunca da toplumların bir çok deneyiyle ispatlanmıştır.

Diğer yandan sık sık M-L adına bir takım yanlış görüşlerin, sapmaların piyasaya sürülmesi görülür. Bu sapmalar, bilimsel sosyalizmin teori ve pratiği hakkında yeterli bilgi ve deneyimi olmayan gençleri küçük burjuva aydınlarını hedef seçerler .Bunlar kendi yanlış ve devrimci mücadeleye zararlı görüşlerini ısrarla işler ve etkiledikleri insanların doğru bilgi edinmelerini türlü yollardan engellemeye çalışırlar. Bunun içindir ki, sosyalistler sürekli olarak öğrenmek ve kendini yenileme çabası içinde olarak, yanlışlardan arınarak, bilimsel sosyalist yolda sapmadan yürümeyi başarma çabası içinde olacaktır.