Millet İttifakının Vaatlerinden Emekçilerin İstemleri Görmezden Gelindi Sayıldı..!

İşbirlikçi egemen sınıfların bir kesimin ortaklaştığı Millet İttifakı bloku, 2023 yılı seçimlerine ilişkin koalisyon programı anlamı taşıyan seçim vaatlerini açıkladı. Altılı Masa partilerinin ortak cumhurbaşkanı adayının seçim bildirgesini ve hükümet programının ana eksinin oluşturan Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde 9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla vaat ve madde yer alıyor.
HDP Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına “evet” oyu vererek tutuklanmasına neden olan, Kürt belediyelerine kayyum atanarak seçilmiş başkanlarının tutuklanmasına ses çıkarmayan , KİTlerin hacet mezat satılmasına ve özelleştirmeye, emperyalist sermayeye destek veren Kürt sorunu es geçen Millet İttifak bileşenleri, kayyum siyasetine son vereceklerini iddia etti. Kürt ve devrimci kadınlara uygulanan başta tecavüz işkencesi olmak üzere işkencenin arttığı 90’larda İçişleri Bakanı olan faşist Meral Akşener’in de bulunduğu ittifakta İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerden çekilmeyeceği, çocukların istismara uğramayacağı gibi iddialar en muğlak ve cılız formüllerle yer aldı.
Restorasyoncu Millet ittifakının vaatlerinin arasında göçmen sorununu çözmek de yer aldı. İttifak bileşenleri, kendilerinin dolaysız desteğiyle başlatılan işgal ve savaşı unutarak, Suriyelileri Türkiye’den göndereceklerini öne sürdü. Her fırsatta göçmenlere yönelik nefret söylemleri ve düşmanlığı sergileyen ittifak bileşenleri mutabakat metniyle Türk şovenizminin hedefi haline getirilen göçmenlerin yeniden sürgün edilmesini savundu.
Eğitim sisteminin en büyük sorunlarından olan anadilde eğitim, Alevilerin ibadet yeri cem evlerine değinilmemesi ve zorunlu din dersinin kaldırılmasının üzerinin atlanması resmi devlet politikasından farklı bir hatta durmadığını ortaya koyan ittifak bileşenleri, askeri faşist darbesinin ürünü olan YÖK’ü kaldıracaklarını söyledi.
“Hukuk, adalet yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik ve göç maddelerini açıklayan parti temsilcileri,