Kürt illerinde referandum anketi: Yüzde 58,2 “hayır”; yüzde 29,5 “evet”..!

Kirli savaşla bodrumlarla napalm bombalarıyla yakılarak katledilen, yüz binlercesi zoraki göçertilen, politik iradesi hiçes sayılarak milletveilleri, belediye başkanları ve politik temsilcileri tutuklanıp zindanlara kapatılan Kürt halkı, başkanlık rejiminin önünü açacak olan anayasa değişiklik paketine ezici çoğunlukla hayır diyecek. Kürt halkı kendsine yapılana faşist zulmü ve yok saymayı unutmuyor ve unutmayacakta. tüm uğursuz değerlendirme ve beklentilere rapmen Kürt halkı celledının dayatmasına evet demeyecek.

Nitekim Kürt illerinde yapılan referandum anketine göre bölge halkının yüzde 58,2’i “hayır”; yüzde 29,5’i “evet” diyor. Bu beklenen bir sonuç.  Kararsızların oranı yüzde 7,5 iken yüzde 2,3 sandığa gitmeyeceğini söylüyor. Halkın yüzde 67’si OHAL koşullarında referandumu doğru bulmazken yüzde %71,4’ü de AKP’nin “Kürt Sorunu politikası”nı benimsemiyor

Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi SAMER 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referanduma ilişkin Kürt illerinde bir saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışma; 24-28 Mart 2017 tarihleri arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, aralarında Ş.Urfa, Diyarbakır, Van, Mardin, Elazığ, Iğdır, Kars, Adıyaman, Hakkari’nin de olduğu 16 kent merkezinde yürütüldü

Yüzde 58,2 “hayır”

Yüzde 95 güven aralığı ve yüzde 3 hata payı gözetilen çalışmanın sonuçlarına göre; Bölge halkının yüzde 58,2’si referandumda “hayır” oyu , yüzde 29,5’i “evet” oyu kullanacağını, yüzde 7,9’u kararsız olduğunu, yüzde 2,3’ü sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 2,1’i bu soruya yanıt vermeyeceğini beyan etti.

Oy oranlarına göre kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 64,6 oranında “hayır”, yüzde 32,75 oranında “evet” ve yüzde 2,56 oranında ise “Sandığa gitmem” sonuçlarına ulaşılıyor.

Şubat raporuyla kıyaslandığında Kararsızların oranında büyük değişiklik gözlemlenmezken “evet” ve “ hayır” oylarındaki artışta daha önce fikir beyan etmek istemeyen ve sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin bir kısmının tercihlerini açık etmiş olmasının etkili olduğu görüldü.

Partilere göre oyların dağılımı: HDP seçmeninin yüzde 94’ü “hayır”

Kasımda 2015 ‘de; AKP’ye oy verdiğini belirtenlerin yüzde 79,8’i referandumda “evet”, yüzde 11,5’i “hayır”oyu vereceğini, yüzde 6,5’i kararsız olduğunu, yüzde 1,9’u da sandığa gitmeyeceğini ifade etti.

CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 72,7’si “Hayır”, yüzde 15,2’si “Evet”, yüzde 4,5’i “Sandığa gitmem”, yüzde 3’ü de “Kararsızım” yanıtını verirken; MHP’ye oy verenlerin yüzde 48,5’i “hayır”, yüzde 45,5’i “evet”, yüzde 3’ü “Sandığa gitmem”, yüzde 3’ü de “Kararsızım” yanıtını verdi.

HDP seçmenlerinin ise, yüzde 94,8’si “hayır”, yüzde 0,7’si “evet”, yüzde 3,9’u “kararsız” yüzde 0,4’ü “Sandığa gitmeyeceğini” belirtti.

MHP seçmeninde şubata göre kısmi “evet”e yöneliş var

Şubat ayında yapılan çalışma ile kıyaslandığında MHP seçmeninde kısmi “evet”e yöneliş olduğu söylenebilir. Zira daha önceki çalışmada MHP’ye oy verdiğini söyleyen yüzde 68’lik bir kesim referandum da “hayır” diyeceğini, yüzde 20 ise “evet” diyeceğini bildirmişti.

Yüzde 67 OHAL koşulları altında referandumu doğru bulmuyor

Araştırma grubunun yüzde 53,9’unun Türkiye için yeni bir Anayasa’nın gerekli olduğunu, ancak yüzde 59,6’sının referanduma sunulacak anayasa metninin sorunları çözmeyeceğini beyan ettiği araştırmaya göre; bölge halkının yüzde 67’si “OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmuyor.

Çalışmada ayrıca bölge halkına göre Türkiye’nin en büyük sorununun ne olarak görüldüğünü tespit etmeye çalışıldı. Buna göre katılımcıların yüzde 29,3’ü “Kürt Sorunu”, yüzde 20,9’u “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 20,5’i “Çatışma ve Şiddet Ortamı”, yüzde 9,5’i “Demokrasinin olmayışı” cevaplarını verdi.

Yüzde 71,4 AKP’nin Kürt Sorunu Politikasını benimsemiyor

“AKP’nin Kürt Sorunu Politikasını Benimsiyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 71,4’ü “hayır”, yüzde 28,2’si “evet” yanıtını verdi. Yani Bölge için en büyük sorun Kürt sorunu iken iktidarın Kürt sorununa ilişkin politikası ezici bir çoğunluk tarafından benimsenmiyor.