Kürt Halkının yeniden Dirilişine Önderlik eden PKK 41.Yaşında..!

28 Kasım 1978 yılında bir grup devrimci tarafından Lice’nin Fis Köyünde kurulan PKK,41.yıllık zorlu savaşımının ardında bir daha belini doğrultamaz denilen Kürt halkının dirilişi için ateş yaktı. Yakılan özgürlük ateşi 41.yıldır dünyanın dört bir yanında Kürt emekçileri arasında yankı buldu ve 29.isyan biçiminde T.C. devletini köşeye sıkıştırdı. Bir avuç devrimcinin başlattığı özgürlük yürüyüşü süreç içinde milyonları buldu. Dörde parçalanmış Kürdistan da ve diaspora da Kürtler yeniden silkinip kendine geldiler ve eşitli-özgürlük savaşımına omuz verdiler. Tüm faşist kuşatma ,baskı ve katliamlara rağmen, Kürt halkı PKK’ye sahip çıktı ve yalanı-çarpıtmaları boşa çıkardı.

41.yılında Kürt halkın özgürlük ateşini harlayan PKK’nin kuruluşunu selamlıyor ve Kürt ulusunun özgürleşen savaşımını hiç bir gücün engelleyemeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Teslimiyet İhanete Direniş Zafere Götürür..!