Kürdistanda Yerel Seçimlerde HDP Önemli Oy kaybına Uğrasa da İnkar, İmha Ve Kayyum Dayatmasını Darbelemiştir…!

Saray iktidarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL rejimiyle Kürt yurtsever hareketini tasfiye etmeyi bir fırsatı haline getirmeye çalıştığı ve bu temelde DBP/HDP’li 102 belediyenin 96’sına kayyım atadığı biliniyor. İşte 31 Mart yerel seçimlerinin en çok merak edilen konularından biri de kayyum atanan kentlerde hangi sonuçların çıkacağı idi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kayyum atamalarını iki gerekçeye dayandırıyordu. Birincisi DBP/HDP’nin bu belediyeleri “terör örgütü”nün halka baskı kurması sonucu kazandığı ve ikincisi de bu belediyelerin halka hizmet götürmediğiydi.
Kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, Kürt illerindeki seçim sonuçları Kürtlerin kayyum politikasını reddettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddialarının tümüyle dayanaksız olduğunu ortaya bir kez daha ortaya koydu. Bir kez daha diyoruz, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran genel seçimleri sürecinde de “Kürtler nasıl hala HDP’ye oy veriyorlar anlamıyorum” demişti.
Bölgede seçim sonuçları üzerinden genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, 2014 yerel seçimlerinde 3’ü büyükşehir olmak üzere 11 kentte (Diyarbakır, Wan, Mardin, Batman, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Siirt, Bitlis, Dersim, Ağrı) seçimleri kazanan DBP/HDP’nin bu seçimlerde yine 3’ü büyükşehir olmak üzere 8 kentte belediyeleri kazandığı görülüyor. HDP’nin daha önce kazandığı belediyelerden Dersim’i SMF’nin adayı Maçoğlu’na ve Bitlis, Ağrı ile Şırnak’ı AKP’ye kaybetti. Buna karşı HDP Kars’ta seçimleri kazandı.
Kuşku yok ki HDP’nin seçim kaybettiği illerden Şırnak dikkat çeken kentlerin başında geliyordu. Bu kentte önceki seçimlerde DBP-HDP ara farkla seçimleri kazanırken 2019 yerel seçimlerde ara farkla seçim AKP’ye kaybedilmiştir. Aslında Şınakta bu tablonun çıkması, çökertme planı döneminde ciddi biçimde yıkıma uğrayan ve zoraki göçertilen Kürtlerin yanında Şırnak’ta ‘güvenlik politikaları’ sonucu sayıları arttırılan güvenlik güçleri ve ailelerinin kayıtlarının buraya buraya kaydırılmasının etkisi olmuştur..Çökertme planı sürecinde Şırnak ve Kürt özgürlük hareketinin oldukça güçlü olduğu Uludere, Beytüşşebap, Çukurca gibi ilçelerde de AKP’nin seçimleri kazanmak için güvenlik güçleri ve aileleri üzerinden ‘nüfus değişimine gittiği bir sır değili değildi.
Yerel seçimlerle ilgili göz ardı edilmemesi gereken bir diğer nokta da bu seçimlerde genel seçimlerden farklı olarak devletin yerelde oluşturduğu ekonomik-sosyal çıkar ağının belli düzeyde etkili olduğudur. Sadece bu seçimlerde değil, genel olarak bakıldığında yerel seçimlerde devlet partisinin (son 17 yılda AKP’nin ) yerel seçimlerde genel seçimlerden daha fazla oy almasının nedenini bu ilişkilerde aramak gerekir. Bu nedenle kayyumların genel seçimlere oranla oyları arttırdığını düşünmek yanıltıcı olacaktır. Bölge illerinde seçimlerde belli oranda etkili olan bir diğer etmen de aslında SAMER’in (Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) ta Kasım ayında ortaya koyduğu kriz, ekonomik ihtiyaçların halkın öncelikli gündemi haline gelmiş olmasıdır. Kriz ve ekonomik etmenler, AKP ve HDP’nin başa baş olduğu yerlerde AKP/devletten ekonomik beklentilerin sonucu olarak ibrenin AKP’ye dönmesinde etkili oldu.
Peki, bu seçimlerle ilgili çıkarılması gereken en önemli sonuç nedir?
Seçimlerin ilanından başlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’yi kazanması halinde yeniden kayyum atamakla tehdit etti. Yetmedi, bu tehditlerini Demirtaş başta olmak üzere HDP yönetimini “terörist” ilan etmeye kadar götürdü. Öte yandan bu seçimleri ‘tek adam rejimi’nin bekası için bir varlık-yokluk seçimi haline getirdiği için milliyetçi oyları kazanmak amacıyla “yallah Kürdistan’a” gibi ötekileştirici söylemler kullandı. Erdoğan’ın bu söylemleri her yerde HDP’ye yönelik faşist baskı, gözaltı ve tutuklamalara; seçim çalışmalarının bile “terör faaliyeti” gibi gösterilip engellenmesine vardırıldı.
Başta da vurguladığımız gibi gibi Erdoğan iktidarı, HDP/Kürt hareketine uyguladığı baskının Kürtleri ulusal demokratik istemlerinden, Kürt sorununun eşit haklar temelinde demokratik-barışçıl çözümü mücadelesinden geriye iteceğini ve devletçi bir çizgiye getireceğini umuyordu. Ancak ortaya çıkan tablo, ( kesin olmayan sonuçlara göre, HDP 3. büyük olmak üzere 8 şehir ve 56 ilçe ve  belde belediyesini kazandı. Buda daha önce 102 olan belediyenin 36’sının kaybedildiği anlamına geliyor ) önemli oy kaybına karşın bu beklentinin boşa düştüğü görülüyor. Kürtler, faşist baskı, zulüm, gözaltı terörü politikalarına ve ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemlere rağmen ulusal-demokratik talep ve mücadelenin arkasında durduklarını bir kez daha gösterdiler.
Yerel Seçim sonuçları Kürtlerin Saray iktidarının Kürtlere dayattığı devletin inkar ve imha politikasına teslim olmadığı gibi kayyum korkuluğunu darbeleyerek direnişe devam edeceğini gösterdi.