Kerestecioğlu ‘tane tane’ anlattı: Sen, ben değil, biz olmak için ‘hayır’ diyeceğiz..!

Anayasa teklifiyle ilgili konuşan HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu, oylamada neden ‘hayır’ diyeceklerini ‘tek tek’ anlattı ve teklifin getirdiklerini sıraladı.

HDP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis’te Anayasa görüşmeleri konulu basın toplantısı düzenledi.

Kerestecioğlu, ‘başkanlık sistemini’ de içeren teklifteki düzenlemelerin neler getirdiğine değindi ve “Sen, ben değil, biz olmak için hayır diyeceğiz” dedi.

Kerestecioğlu, söz konusu teklifin yasama, yürütme ve yargı üzerindeki etkisini şu sözlerle özetledi

Önümüzdeki teklife göre yasamanın yürütmeyi denetlemesi mümkün değil.

Yürütmeye müdahale imkanları ortadan kalkıyor.

Hiçbir zaman yeterince bağımsız olmayan yargı, daha da bağımlı hale gelecek.

Bu sistemle,

Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına devrediliyor.

Cumhurbaşkanı bütün Kabineyi, tek bir ağızdan belirliyor.

Üstelik Meclis artık bu Bakanlar Kurulunu denetleyemiyor.

Bugün muhalefetin gündeme getirmesinden çok rahatsız oldukları Gensoruları Meclis veremiyor, yani Bakanları soruşturamıyor.

Cumhurbaşkanı artık partili olduğuna göre, Erdoğan AKP’nin başına geçiyor. Hem partiyi, hem devleti kendisi yönetiyor.

Partiyi yöneten Cumhurbaşkanı, elbette milletvekillerini de seçiyor.

Üstelik bugün Erdoğan için oluşturulan bu tek adam sistemindeki yetkileri darbeyle başa gelen bir Cumhurbaşkanı da kullanabilir.

Meclis Cumhurbaşkanının güdümüne giriyor.

HSYK’nın yarısını, Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12’sini Cumhurbaşkanı atıyor.

Yüksek Yargı Cumhurbaşkanına bağlanıyor.

Evet, Bu hafta söz konusu değişiklik adeta yangından mal kaçırır gibi Meclis’e getiriliyor.

Demirtaş’ın itiraz dilekçesi Meclis kürsüsünden okundu

“Başından beri ifade ettiğimiz gibi, doğanın, insanın, tüm hakların bir arada yaşamını savunduk” diyen Kerestecioğlu, “Ümit ettiğimiz Anayasa da doğanın, çocukların, insanın, kadınların, halkların Anayasasıdır” diye konuştu.

“Katar Emirlerinin otel projeleri uğruna kendisine oy veren seçmenini dahi unutacak bir tek adam Anayasasını asla kabul etmeyeceğiz” diyen Kerestecioğlu, devamla da şunları söyledi:

– Bu tasarı tek bir kişiye göre sistem oluşturma tasarısıdır.

– Demokratik, Sivil, Çoğulcu bir yeni Anayasa için bu tasarıya HAYIR diyeceğiz.

– Kadınların Kurtuluşu ve Özgürlüğü İçin HAYIR diyeceğiz.

– Birlikte, Eşit Yaşam İçin HAYIR diyeceğiz.

– Yerel Demokrasi İçin HAYIR diyeceğiz.

– Demokratik Ulus, Ortak Vatan İçin HAYIR diyeceğiz.

– Halklar ve İnançlara Özgürlük İçin HAYIR diyeceğiz.

– Özgürlükçü Laiklik için HAYIR diyeceğiz.

– Sen, ben değil, BİZ olmak için HAYIR diyeceğiz.

Türkiye’de demokrasiye inanan tüm kesimlere çağrımızdır; “tek adam rejimi”ne mecbur değiliz. Tek gücümüz, emeğimiz ve barışa duyduğumuz inanç… Kendi ikballeri uğruna ülkeyi felakete götürenlerden çok daha güçlüyüz.