Kamu kaynakları kindar ve dindar gençlik yetiştirmek için imam hatipli okullara aktı..!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sitesinde yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz yıllara oranla parasız yatılı okullarda burslu okuyan öğrencilerin sayısında ciddi bir azalma görülürken, imam hatiplerde okuyan öğrencilerin sayısında ciddi bir artış görüldü.

MEB’in sitesinde yer alan verilere göre, parasız yatılı okullarda okuyan öğrencilerin sayısı ortaöğretimde 2017’den sonra 30 bin azalırken imam hatiplerde 22 bin arttı. Verilere göre, 2004-2005’ten beri parasız yatılı okullarda burslu okuyan öğrencilerin sayısı neredeyse bin kat artarken Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerdeki artış ise 5 katı bile bulmadı. 2016-2017’den sonra Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde parasız yatılı okullarda burslu okuyan öğrencilerin sayısı 30 bin dolayında azaldı.

2004-2005 eğitim-öğretim yılında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde parasız yatılı okuyan öğrencilerin sayısı 28 bin 385’ti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde parasız yatılı okuyanların sayısı ise yalnızca 891’di.

2014-2015’te ise Ortaöğretimde sayı 124 bin 551’e, imam hatiplerde 51 bin 873’yükseldi. 2016-2017’de de hem ortaöğretimde hem de din öğretiminde sayıda artış devam etti. Ortaöğretimde 147 bin 756 olan parasız yatılı öğrenci sayısı din öğretiminde 64 bin 168’e yükseldi. Bu yıldan sonraysa imam hatiplerde artış devam ederken ortaöğretimdeyse düşüş başladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde parasız yatılı öğrenci sayısı 128 bin 587’ye düştü. İmam hatip okuyan parasız yatılı öğrenci sayısı ise 79 bin 676’ya yükseldi. 2019-2020’de ise ortaöğretimde parasız yatılı öğrenci sayısı 118 bin 862’ye düşerken imam hatipte 76 bin 441 oldu.

Öte yandan pansiyon sayılarında da benzer bir durum yaşandı. 2014-2015’te ortaöğretimde 932 olan pansiyon sayısı imam hatiplerde 532’ydi. 2016-2017’de ortaöğretimde pansiyon sayısı ortaöğretimde 997, imam hatiplerde 707 oldu. 2018-2019’da ise öğrencilerde olduğu gibi ortaöğretimde pansiyon sayısı düştü. Ortaöğretimde pansiyon sayısı 982 olurken imam hatiplerde 909’a yükseldi. 2019-2020’de ortaöğretimde pansiyon sayısı 998, imam hatiplerde 908 oldu.

AKP iktidarı kindar ve dindar gençlik yaratmak, iktidara kadro yetiştirmek için özellikle 4+4+4’ten sonra imam hatiplere pozitif ayrımcılık politikası izledi. İmam hatip lisesi ve ortaokulları açıldı. Yol, yemek, servis gibi imkanlar sunuldu. Bu okulların pansiyonları da ciddi oranda arttı. Bu fark da MEB istatistiklerine yansıdı.

Bu politika ile daha orta öğretimde başlayarak emekçi halk çocukları devlet eliyle tarikatlara teslim edildi. Öğrencilerin tarikat cemaatlerin arka bahçesi olan yurtlara gitmek zorunda bırakıldı. Karaman olayından sonra tüzel kişilere yurt açma yetkisi verilerek cemaatlerin, tarikatların önündeki tüm engeller kaldırıldı.

Her türlü devlet desteğine karşın öğrencilerin bu okulları ilk sırada tercih etmedikleri görülüyor Halktan toplanan vergilerin ve yaratılan kaynakların faşist dinci saray iktidarın sürmesine göre kullanılmaktadır. Nitekim imam hatibe gitmek istemeyen öğrenciler Anadolu liselerinde kalabalık sınıflarda okumak zorunda bırakıldı. İmam hatip liselerinin ise öğrenci sayısı kapasitelerinin oldukça altında kaldı. İmam hatip liselerinde öğrenci başına 14 derslik düşüyor. MEB ihtiyaca yönelik değil de Erdoğan iktidarının dindar ve kindar yetiştirme politikaları doğrultusunda kamu kaynakları imam hatip okullarına aktarılmaya devam ediliyor. Bu da açık lise oranlarına yönelimi artırdığını gösteriyor. Yani tüm devlet olanakları imam hatiplere akıtılsa da Erdoğanın istediği sonuçları elde etmesi güçleşiyor.