Kadın Düşmanı Saray Rejimi Kadın Kırımına Çanak Tutmaya Devam Ediyor: Ocak ayında 31 kadın katledildi.!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Ocak ayında yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Türkiye’de kadınların yaşadığı şiddetin boyutunu ve cinsiyetçi zihniyetin yarattığı sonuçları gözler önüne seriyor.

Rapora göre, Ocak ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 21 kadın ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Katledilen kadınların 6’sı boşanmak istediği, barışmayı reddettiği, evlenmeyi reddettiği ya da ilişkiyi reddettiği için öldürüldü. 1 kadın ekonomik nedenlerle, 1 kadın da annesini korumak isterken öldürüldü. 23 kadının ise neden öldürüldüğü belirlenemedi.

Katledilen kadınların 11’i eşi, 5’i boşandığı eşi, 3’ü sevgilisi, 2’si ayrıldığı sevgilisi, 3’ü akrabası, 1’i oğlu, 2’si babası tarafından öldürüldü. 1 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü bilinmiyor. Bu veriler, Ocak ayında kadınların yüzde 35’inin eşi tarafından öldürüldüğünü gösteriyor.

Kadınlar en çok evlerinde öldürülüyor

Raporun bir diğer çarpıcı bulgusu da kadınların en çok evlerinde öldürülmesi. Ocak ayında öldürülen kadınların 19’u kendi evinde, 7’si sokakta, 2’si eğlence mekanında, 2’si kamusal alanda, 1’i arabada öldürüldü. Kadınların yüzde 61’i evlerinde öldürülerek, evin güvenli bir yer olmadığı gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.

Kadınlar ateşli silahla öldürülüyor

Raporun bir başka önemli noktası da kadınların nasıl öldürüldüğü. Ocak ayında öldürülen kadınların 19’u ateşli silahla, 9’u kesici aletle, 2’si boğularak öldürüldü. 1 kadının ise nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi. Bu veriler, kadınların yüzde 61’inin ateşli silahla öldürülerek, silahlanmanın ve erkek egemen kültürün kadına yönelik şiddeti artırdığı gerçeğini gösteriyor.

Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir

KCDP’nin raporu, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlaline dönüştüğünü ve acil olarak önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek için devletin sorumluluğu olduğunu hatırlatan KCDP, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor. KCDP ayrıca, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığın artırılması ve cinsiyet eşitliği bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtiyor.