İşçi Sınıfının Birlik ve Mücadele Günü 1 Mayıs Yasaklanamaz…!

İşçi Sınıfının Birlik ve Mücadele Günü 1 Mayıs Yasaklanamaz…!

Saray faşist her fırsatı kendi egemenliğini pekiştirmek ve emekçilerin ümüğünü sıkmak için kullanıyor. Kovit 19’u bahane eden AKP-MHP faşist dinci rejimi kendi politik çıkarları için lebalep salonlarda ve sokaklarda açılışlar adı altında toplantı ve mitingler yaparken, işçi ve emekçi yığınlara her şey yasaklanıyor. 135.yıl kutlamaları yaklaşan işçi sınıfının kanı-canı pahasına yaratmış olduğu birlik dayanışma e mücadele günü 1 Mayıs kutlamalarını pandemi bahanesiyle Kocaeli Valiliği, Aydın Valiliği ve Denizli Valiliğinin ardında İstanbul Valiliğide 1 Mayıs’ı kapsayacak şekilde yasak kararı aldı. .

Dünyanın hemen her kıtasında 1 Mayıs yıllar öncesinde resmi tatil olarak kabul edilip kutlanırken Türkiye de 1 Mayıs hep devletçe yasak sayıldı,1 Mayıs alanın Taksimi emekçilere yasakladı. Ama faşist diktatörlüğün tün baskı, yasak ve engellemeleri emekçilerin ve devrimcilerin 1 Mayısın devrimci geleneğinin yaşatılması engellemedi.

Faşizm emekçilerin direniş günlerini yaşatmasından korkuyor. bunun için grevleri, direnişleri, kitle eylemelerini yasaklanıyor. İşçi ve emekçiler emeğin sermayeye karşı mücadele günü olan 1 Mayısın yasaklanmasına geçit vermemek için 1 Mayıs günü sokağa çıkarak her yeri her alanı 1Mayıs alanı yapmalı ve yasakları parçalayıp atmalıdır. Korkunun ecele faydası yoktur.

Faşist dinci AKP-MHP faşizmi emekçileri zapt-u rapt altında tutmak için azgınca saldırıyor, polis-jandarma terörü olmadı yasaklarla iktidarının ömrünü uzatmaya çalışıyor.

İşçi ve emekçi yığınların faşist baskı, saldırı, yoksulluk ve işsizliğe karşı, hak arama ve hakları korum günü olan 1 Mayısın yasaklanmasına karşı sessiz kalmayalım. Faşizmin anladığı tek dil kararlı ve direngen mücadeledir. Bunun için tüm emekçiler birleşip ,örgütlenip ayağa kalkarak sokağa çıkarak 1 mayısı yaşatmalı ve sermayeye düzeninden hesap sormalıdırlar.

Yaşasın 1 Mayıs Biji Yek Gülan..!

1 Mayıs Yasaklanamaz ..!

Her Yeri Her Alanı 1 Mayıs Alanı Yapalım..!