Her Yer 1 Mayıs Her Yer Direnişti..!

Faşist diktatörlük 1 mayısın 1 mayıs alanı Taksimde kutlanmaması için günler öncesinden polis barikatlarıyla alanı işgal etti. 1 Mayısın gecesinden itibaren Taksim ve çevresini polis barikatlarıyla işgal edilerek, binlerce polis Taksime çıkışları engellemeye çalıştı. Devrimciler buna rağmen Taksimi zorlamak amaçlı değişik sokaklardan polis barikatını aşmaya çalıştı.
Neki polis saldırıları ve sokakların işgal altında olması nedeniyle bir kaç küçük grup Taksime çıkmaya yöneldi, ama polis azgınca saldırarak bir çok kişiyi gözaltına aldı. Beşiktaş’ta Şişliye kadar Taksime çıkan sokaklar polis kordonu altında tutuldu ve ir kaç kişilik topluluğa bile saldırılar yapıldı.
Önceki yıllara göre ve bu 1 Mayısta Taksimin zorlanması göstermelik bir hal aldı ve bir çok akım bir kaç grup dışındaki güçlerini Bakırköy de kutlanan 1 Mayısa yönelindi. Böylece bu yıl 1 Mayıs alanı Taksimin kazanılması savaşımı daha zayıf bırakıldı.
Türkiye’nin hemen her yerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Bunda belki de yerel seçimler de AKP-MHP ittifakının darbelenmesinin önemli etkisi vardı. Yine işçilerin 1 Mayıs eylemlerine katılımında gözle görünen bir artış söz konusuydu. Ekonomik krizin yıkıcı etkisi, kıdem tazminatının gaspı çalışmaları, işsizlik, yokluk ve yoksulluk ve güvencesiz çalışma, açlık sınırına dayanmış olan ücretler , işçi ve emekçileri 1 Mayısta taleplerini dillendirmek ve sermayeye karşı seslerini duyurmak için 1 Mayısta alanlara aktılar.
Diyarbakır’dan İzmir’e, İstanbul’dan Ankara’ya, Adana da Antalya’ya Türkiye’nin hemen ye her yerinde milyonlarca emekçi ,iş, ekmek ve özgürlük şiarıyla 1 Mayısta sokağa çıktılar. Buda emekçilerin örgütsüz ve dağınık da olsa ciddi bir arayış içinde olduklarını ve dipten gelen uğultunun örgütlenerek dışarıya akıtılmasının ne kadar aciliyet taşıdığını gösteriyor.
Halkın Birliği okurları olarak günler öncesinden 1 Mayıs için çalışmalara başladık. Kitleleri 1 Mayıs’a çağıran iki farklı afiş çıkardık ve İstanbul’un merkezi yerlerine astık. Ve 1 Mayıs’ta GOP’da toplanarak önce taksime zorlama ve polis barikatları aşılamayınca Bakırköy mitinge katılmak için yürüdük. Yürüdüğümüz yerlerde devrimci şiarlar haykırarak ve 1 Mayıs afişlerini yaparak ajitasyon-propaganda çalışması yürüttük. Korku ikliminin dağılmasında hemen her yerde 1 Mayıs’ın kitlesel kutlanmasının önemli etkisi oldu.
1 Mayıs gerçekliği bir kez daha gösterdi ki, esas sorun devrimcilerin kitlelere gitmesi ve onları devrim ve sosyalizm doğrultusunda bilinçlendirip örgütlenmesindeki ara açıklığını aşamamak ve kendi içinde kapanma halini giderememektir.
Önümüzdeki süreç devrimci ve komünistleri kitle mücadelesine müdahale ederek, içinde büyüme ve yığınlarla bağlarını örgütlü bir düzleme yükseltme görevlerine sıkıca sarılma ve teori ile pratiğin uyumluluğunu yakalama savaşımına sıkıca sarılma gereğini gösteriyor.

YAŞASIN 1 MAYIS- BİJİ YEK GULAN
EMPERYALİZME FAŞİZME ÖLÜM HALKA ÖZGÜRLÜK!
YAŞASIN HAKLARIN EŞİTLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE KARDEŞLİĞİ!

Fransa Nancyde Emperyalist Kapitalizmin Baskı, Sömürü ve Zulmüne Dur Demek İçin 1 Mayısta Alanlardaydık..! 
Nancy Halkın Birliği okurları olarak, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayısta göçmen emekçiler olarak güçlerimiz yerli emekçilerle birleştirerek, emperyalist kapitalizmin haklarımızı gasp etmesine, yoksulluk ve sefalet dayatmasına hayır demek için alanlara çıkarak, emperyalist kapitalizm ve sermayenin topyekün saldırı dalgasına karşı “Sarı yeleklilerin” direnişini kuşanarak, birleşik gücümüzü harekete geçirelim şiarıyla yürüdü. İşçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 2019 1 Mayısı emperyalizme, faşizme ve sermayeye karşı mücadele günü yapabilmek ve onun devrimci özünü yaşatabilmek için yaşanılacak bir dünya, demokrasi ve özgürlük savaşımının geliştirilmesi için manivela yapmayı amaçladık.
Çeşitli ulus ve ulusal azınlıklardan dünya ve Türkiye işçi ve emekçiler olarak, 1 Mayıs’ta alanlara akarak üreten ve yaratan bizlerin aynı zamanda yönetende olacağımızı hep bir ağızdan haykırdık. 1 Mayıs’ı emperyalizme, faşizme ve sermayeye karşı her türden baskı, ayrımcılık, sömürü ve zulüm zincirinin kırıldığı mücadele günü yapmak için bir kez daha ” Kahrolsun emperyalist kapitalizm. Yaşasın 1 Mayıs , Yaşasın devrim ve sosyalizm! ” 1 Mayıs alanında göçmen emekçiler ve yoldaşlarla omuz omuza yürüdük.
Faşizmi Devrimle ezeceğiz..!
YAŞASIN HAKLARIN EŞİTLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE KARDEŞLİĞİ!
YAŞASIN 1 MAYIS- BİJİ YEK GULAN
KAHROLSUN EMPERYALİZM KAPİTALİZM, YAŞASIN SOSYALİZMİ
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!
Nancy Halkın Birliği Okurları

1 Mayısın Devrimci Geleneği Berlin de Yaşatıldı..!
1 Mayıs sabahı değişik alanlarda toplanan yerli ve göçmen emekçilerinin katılımıyla 1 Mayısın devrimci geleneği yaşatıldı.
Berlin KP-İÖ taraftarlarının kortej oluşturarak katıldığı 1 Mayıs ta ağırlıklı olarak tecride karşı açlık grevleri, hakların tırpanlanması, işsizlik ve yoksulluğa, faşist baskı ve saldırılara karşı emekçilerin birleşik mücadelesinin geliştirilip ileri taşınmasına vurgu yapıldı.
Yaşasın birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs..!
YAŞASIN 1 MAYIS- BİJİ YEK GULAN
EMPERYALİZME FAŞİZME ÖLÜM HALKA ÖZGÜRLÜK!
YAŞASIN HAKLARIN EŞİTLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE KARDEŞLİĞİ!
KAHROLSUN EMPERYALİZM KAPİTALİZM, YAŞASIN SOSYALİZMİ
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!
Almanya Berlin Halkın Birliği okurlar