HDP Halktır Kapatılamaz..!

AKP-MHP faşist dinci rejimi her geçen gün sallanan iktidarlarını devam ettirebilmek için HDP ve Kürt düşmanlığını körükleyip, çeşitli ulus ve ulusal azınlıkların eşitlik, özgürlük ve demokrasiyi kazanma temelinde politika yapan HDP’yi kapatmak için düğmeye bastı. milletvekilini ,belediye başkanları, belediye meclis üyelerini kayyum rejimiyle gaspeden faşist saray rejimi, şimdide 6 milyona yakın oy almış ve meclisin 3. büyük grubunu oluşturan, sırtını halka daya mış olan HDP’yi kapatmaya çalışıyor. Kafatasçı MHP’nin önderlik ettiği HDPyi kapatma saldırısında AKP faşizmi de sıraya girmiştir. zaten aylardan bu yana gözaltı terörü ve faşist baskı saldırılarla binlerce üyesi ve yöneticisi zindana kapatılmış, kolu kanadı kırılmaya çalışılan HDP, Erdoğan-Bahçelinin talimatıyla Yargıtay Başsavcılığınca “terörün odağı” olduğu gerekçesiyle HDP için kapatma davası açıldı. Bilinen Osmanlıda oyun çok senaryosu birkez daha devrede. Kürtler en doğal ulusal ve demokratik hakları için mücadele ederken, faşist Cumhuriyet ittifakı Kürtlere boyun eğmeyi ve sesini çıkarmamayı salık veriyor. Yokluğu, yoksulluğu ,işsizliği derinleştiren, “yerli ve milli” yalanıyla emekçilerin gözüne kül serpen, kitle desteği her geçen gün eriyen faşist AKP-MHP iktidarı bir kez daha kurtuluşunu Tük şovenizmini körüklemekte arıyor. Ne demokrasi, ne eşitlik ve nede ekonomik çıkmaz i HDP’ye-Kürtler hedef tahtasına alınarak çözülemez. Bu senaryoda Türkiye de defalarca uygulamaya sokuldu ama hiçe faşist diktatörlüğe çare olmadı.

Emekçi haklarımıza açlık, yoksulluk, daha fazla faşist baskı ,zulüm ve zindandan başka birşey vermeyen- veremeyecek olan tek kişilik faşist şeflik rejiminin gelip dayandığı yer yönetememe krizidir. Buradan çıkış HDP’yi kapatmak, demokratik hak ve özgürlükleri tümden yok etmek değildi. Tersine halka dayanan ve emekçi halkların ekonomik-sosyal ve politik taleplerinin savunucusu olan HDP’ye özgürce politika yapma hakkı tanımak ve demokrasi ve özgürlüklerinin önündeki tüm faşist ve gerici engellerin derhal kaldırılması gerekiyor.

Demokratik kazanımların korunması ve faşist şeflik rejiminin kendi dışındaki muhalif güçleri etkisiz hale getirerek, dikensiz gül bahçesi yaratma saldırılarından birisi olan HDP’yi kapatarak toplumsal muhalefete göz dağı verip emekçileri korku duvarları içine hapsetme saldırısının karşısında duralım. İşçi, emekçi, Kürt, Alevi kısacası demokrasi ve eşitlikten yana olan tüm güçler “HDP Halktır kapatılamaz..!” şiarını yükseltip-yayarak, faşist AKP-MHP İktidarının faşizmi pekiştirme planına geçit vermeyelim.

Yaşasın Halkların Eşitlik ve Özgürlük mücadelesi..!

HDP Halktır Kapatılamaz Halkın İradesi Yok Sayılamaz..!

Kahrolsun Faşist Şeflik rejimi..!

18. Mart-2021

HALKIN BİRLİĞİ