Halkın yüzde 60’ı temel ihtiyaçlarını zorlanarak karşılıyor..!

Ekonomik kriz ile birlikte emekçilerin enflasyonu her geçen gün artarken işçilerin alım gücü düştü, gelir dağılımı bozuldu, yoksulluk arttı, emekçilerin büyümeden aldığı pay ise biraz daha azaldı, yaşam koşullarını ağırlaştı. Hayat pahalılığı karşısında her gün yoksullaşan işçiler, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

DİSK/Genel-İş tarafından yayımlanan “İşçi Sınıfının Ekonomisi Raporu”, yaşanan ekonomik ve sosyal krizin yarattığı tahribatın bir bilançosunu ortaya koydu. Kriz ile birlikte işçilerin ücret ve yaşam koşullarının nasıl etkilendiğini ortaya koymak amacıyla hazırlanan araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle oldu:

  • Emekçinin büyümeden aldığı pay pandemi öncesi döneme göre 6.6 puan azalırken, sermayenin payı 4.3 puan arttıSon 10 ayda gıda enflasyonundaki artış iki katı buldu
  • Halkın tüketiminden alınan vergilerin oranı bir yılda yüzde yüz arttı
  • Avrupa’daki en düşük asgari ücretin olduğu üç ülke; Türkiye, Arnavutluk Ve Bulgaristan oldu
  • Türkiye’de sefalet endeksi 96.5 oldu
  • Halkın yüzde 60’ı toplam geliri ile temel harcamalarını yapabilmekte zorlanıyor
  • 2021’de her 5 kişiden biri borçları ödemekte zorlandı.