Halk Yoksul, İşsiz, Ama Toplumu Dincileştirme de AKP Uyutma  Afyonu  Diyanete Trilyonlar Aktarıyor..!

AKP’nin, hayalindeki dinci faşist rejimin oluşturulmasındaki en önemli enstrümanı olan, yurtiçi ve yurtdışındaki işlevi giderek artan Diyanet İşleri Başkanlığı(DİB) bundan sonraki beş yıl için hedefini daha da büyüttü. Beş yılda 40 milyar harcamayı planlayan DİB, “İslam dini ile ilgili evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan bir kurum olmayı ” vizyon olarak seçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017-2021 Stratejik Plan’ını hazırladı. Planın önsözünü yazan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, DİB’in hayatın her alanını dikkate alan ve tüm insanlığı muhatap kabul eden bir çalışma stratejisine sahip olduğunu belirtti. Başkanlığın, gerek Batı’da gerekse İslâm dünyasında dini örgütlenmelere ilham kaynağı olan ve model alınan bir kurum olma özelliğine kavuştuğunu ifade eden Görmez, “Plandaki vizyonumuz; ‘İslam dini ile ilgili evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan bir kurum olmak’tır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, mevcut durum ile ulaşmak istediğimiz nokta arasındaki yolun ana hatlarını oluşturmuş bulunmaktayız” dedi.

Planda, vizyonunu gerçekleştirme yolunda engel oluşturacak zayıf yönleri ile hizmetlerini etkileyebilecek fırsatlar ve tehditler de belirlendi. Buna göre, bu beş yıllık süreçte fırsat olarak belirlenen alanlar şöyle ifade edildi: “İnsanların fıtratında din duygusunun olması, Ülke nüfusunun yüzde 99’unun Müslüman olması, Eğitim alanında yeni perspektif, teori, metot ve teknolojilerin ortaya çıkması, Başkanlığın kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları nezdinde itibarının artmış olması, Din eğitiminin önünde yasal engellerin bulunmaması, Ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin olması, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Başkanlığımızla işbirliği konusunda istekli olması, Başkanlığın temsil ettiği eğitim anlayışı ve söylemin umut olarak görülmesi, İslam ülkelerinin ve Müslüman topluluklarının Başkanlığımızdan beklentisinin artması, Dini gün ve gecelerle Başkanlığımızca kutlanan haftaların toplumla daha güçlü iletişim kurulmasına imkân sağlaması, Halkımızın dinî ve hayrî hizmetlere gönüllü olarak destek vermesi, Toplumsal problemlerin çözümünde din hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması.”

DİB’in çalışmalarını olumsuz etkileyeceği düşünülen alanların başında da “Dinin terör ve şiddet içeren yapılanmalarla ilişkilendirilmesi ve bu durumdan din algısının olumsuz etkilenmesi” sayıldı.

Ulusal ve uluslararası din referanslı siyasal yapılanmaların sayısının artması da tehdit unsuru olarak kabul edildi

İlahiyat ve imam hatip lisesi mezunu sayısının kontrolsüz ve plansız arttığı tespitine yer verilen planda, bu mezunların nitelik sorununun bulunduğu da ifade edildi. Kurumun onayı dışında kadroya alınma gibi plansız/güvencesiz istihdamların gerçekleşmesinin kurumu olumsuz etkilediği bildirildi. Planda kurumun üzerindeki siyasi etki, İslamofobi ve olumsuz İslam algısının yaygınlaştırılması, dernek ve vakıfların kontrolsüz şekilde cami ve Kur’an kursu inşa etmesi de tehdit olarak kabul edildi.

40 milyarlık bütçe

Kurumun 2017 ve 2021 yılları arasında kullanması planlanan bütçe büyüklüklerine de planda yer verildi. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıllar arasında 39 milyon 26 milyon liralık bir bütçe kullanmayı planlanıyor.