Faşist Dinci Saray Rejimi Devlet Kafesini Kutsallaştırıp, En iyi İnsan Ölü İnsandırı Dayatıyor..!

Devlete göre;

En iyi Kürt, direnmeyen Kürttür.

En iyi işçi, greve çıkmayan işçidir.

En iyi kadın, boynunu eğmiş kadındır.

En iyi alevi, sünnileşen alevidir.

En iyi insan, düşünmeyen, sorgulamayan insandır.

Başka bir deyişle;

En iyi Kürt, ölü Kürttür.

En iyi işçi, ölü işçidir.

En iyi kadın, ölü kadındır.

En iyi alevi, ölü alevidir.

En iyi insan, ölü insandır.

Devlet; okul kitaplarının, resmi ideologların, düzeniçi politikacıların anlattığı gibi birşey değildir. Hele ki kutsal hiç değildir.

Devlet; sınıfsal olarak bir avuç gemen sınıfın eemenliği altında bir niteliğe sahiptir ve tüm emekçiler üzerinde faşist baskı, sömürü, , asimilasyoncu ve katliamcı bir otoritedir.

Devlet; ulusal olarak Türkçüdür ve ülkede Türk olmayanlar üzerinde sömürgeci, asimilasyoncu ve katliamcı bir otoritedir.

Devlet; mezhep olarak sünnidir ve sünni olmayanlar ve inançsızlar üzerinde sömürgeci, asimilasyoncu ve katliamcı bir otoritedir.

Devlet; cinsiyet olarak erkektir ve kadınlar ve eşcinseller üzerinde sömürgeci, asimilasyoncu ve katliamcı bir otoritedir.

Askerleri, polisleri halkın güvenliği için değil, sermayenin ve devletin güvenliği için vardır. Halkın güvenliği için var olmuş olsalardı öncelikle kendilerini fesh etmeleri gerekirdi. Ya da en azından ülkeye yüz küsür askeri üs kurmuş Nato’yu ve ona bağlı Amerikan askerlerini defetmeleri gerekirdi. Tsk, dış ve iç tehditlere karşı varolan bir kurum değildir, çünkü ülke zaten sömürgedir; ülke, emperyalizmin sermayesi, şirketleri, bankaları, askerleri ile hiçbir direnişle karşılaşmadan, karşılıklı antlaşmalarla işgal edilmiştir. Devlet, emperyalizmin işbirlikçisi konumundadır.

Kral bu denli çıplak olmasına rağmen halkların devleti kutsamaya devam etmesini cehalet ve korkuyla açıklayabilsek de halklara devlet eliyle din ve milliyetçilik uyuşturucularının enjekte edilmesiyle de açıklayabiliriz.

Öte yandan, klasik deyimle, kafeste doğanlar kanat çırparak direnmeyi, kafesi parçalamayı tehlikeli ve terör olarak tanımlamaktadır.