FAŞİST  BASKIYA SÖMÜRÜYE YOKSULLUK VE ŞOVENİZME KARŞI HAYDİ 1 MAYISTA ALANLARA …!

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kürdistan’ın yoksulları, Emekçi Kadınlar:

Amerikan işçilerinin kanlarını akıtma pahasına açtıkları 1 Mayıs kavga bayrağı altında dünya işçileri ve emekçilerinin birleşip burjuva kapitalist sömürücü düzene karşı savaşmalarının 131.yıldönümündeyiz.

  1. yıldır, İşçi sınıfını birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs dünya işçi sınıfını uluslararası sermaye ile savaşım ve sermayeye karşı güç gösterisi günleri oldu. 1 Mayıslarda dünyanın ezilen ve sömürülen halkların ve ulusların savaşımlarıyla, işçi sınıfını birleşik mücadelesiyle dayanışma içinde oldular;

1 Mayıs’ları, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı mücadele günleri yaptılar.

  1. yıldönümünde dünya işçi sınıfı ve ezilen halklara uluslararası sermaye ve dünya gericiliğiyle karşı karşıya gelecektir. Dünyanın dört bir kıtasında yükselen emekçilerin isyan sesleri daha güçlü olarak yankılanıp, etki yapıyor. Bu durum, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm şiarlarının daha güçlü yükselmesini koşulluyor. Modern çağın ücretli kölelik düzenini yıkmak için ayağa kalkmış, devrim ve sosyalizm güçleriyle, karşı-devrimin hesaplaşmasının olanaklarını artırıyor gelişmeler.

1 Mayısta, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın işçi ve emekçileri, ezilen ve yok sayılan Kürt ulusu faşist diktatörlüğün baskı ve terörüne, ulusal zulme ve sömürüye,OHAL-KHK ve şeflik düzenine karşı sesini yükseltecektir.

Kokuşmuş işbirlikçi tekelci sermaye ve büyük toprak sahipliğine; zulmün ve zorbalığın kurumu başında Erdoğan’ın önderliğinde AKP’nin bulunduğu T.C devletine; faşist diktatörlüğün baskılarına, yasaklarına; ulusal, ayrımcılığa, zulme, imha ve Emperyalist uşaklığına, NATO’ya bağımlılığa savaş çığırtkanlığına, yayılmacı hayallere karşı; devrim için sosyalizm için !

Krize ve işçi kıyımı terörüne, işsizliğe, grev yasaklamalarına; Yeni zamlara ve vergi soygunlarına, güvencesiz ve esnek çalışma dayatmalarına karşı ;

Üniversitede, fabrika polis-jandarma terörüne, faşist-gerici dinci ve paralı eğitim sistemine karşı;

Özerk ve demokratik üniversite için YÖK’e karşı; Faşist 12 eylül anayasasına karşı; OHAL-KHK ve diğer faşist ırkçı kararnamelere ve özel yasalara karşı;

İş, ekmek, temel hak ve özgürlükler için; Kürt ulusunun kendi kaderini kendi eline alması ve özgürlüğü için;

Kadınların kölelik zincirlerini parçalayıp özgürleşmesinin yolunun açılması için;

İşçi, emekçi memur ve bütün çalışanlara özgür sendikacılık ve grevli toplu sözleşme hakkı için;devrimci tutsaklara özgürlük için;

Krizin yıkıcı etkisini, işçi kıyımlarını, örgütsüzleştirme dayatmalarını, grev yasaklarını ve zamları geri püskürtmek için, herkese iş, emekçilere daha iyi yaşam ve daha iyi çalışma koşulları için;

1 Mayısta fabrikalarda, okullarda, semtlerde güçlerimiz birleştirerek alanlara çıkalım ve sermayenin ve faşizmin saldırı dalgasına karşı birleşik gücümüz harekete geçirelim.

İşçiler, Emekçiler, Devrimciler, Gençler, Kadınlar;

İşçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 2017’de 1 Mayısı emperyalizme, faşizme ve sermayeye karşı mücadele günü yapabilmek ve onun devrimci özünü yaşatabilmek için; 1 Mayısın içeriğinin boşaltılmasına, düzen sınırlarına hapsedilmesine ve sendika ağalarınca sisteme bağlanma çabalarına karşı, 1 Mayısta tüm gücümüzle alanlara çıkalım ve 1 Mayıs’ın, 1 Mayıs Taksim Alanının özgürleşmesi ve yasakların kırılması savaşımını, demokrasi ve özgürlük savaşımının geliştirilmesi için manivela yapalım. Çeşitli ulus ve ulusal azınlıklardan Türkiye işçi ve emekçiler olarak, 1 Mayıs’ta alanlara çıkarak gücümüzü faşizme ve sermayeye düzenine karşı gösterelim, İstanbul’da “1 Mayıs Taksim Alanın Yüz binlerin sesini buluşturmak için 1 Mayıs da Taksimdeyiz” şiarıyla güçlerimizi birleştirip, 1 Mayıs’ı faşizme ve sermayeye karşı baskı, sömürü ve zulüm zincirlerinin kırıldığı mücadele günü yapmak için her yerde alanlara çıkalım.

YAŞASIN 1 MAYIS- BİJİ YEK GULAN

OHAL-KHK ŞEFLİK REJİMİNE HAYIR..!

FAŞİZME ÖLÜM HALKA ÖZGÜRLÜK!

YAŞASIN HAKLARIN EŞİTLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE KARDEŞLİĞİ!

1 Mayıs Alanı Taksime Özgürlük..!

KAHROLSUN EMPERYALİZM KAPİTALİZM, YAŞASIN SOSYALİZMİ

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

Nisan-2017