Emperyalist kapitalist sistem 700 milyon çocuğun çocukluğu çalıyor..!

Çocuk Hakları Örgütü Save the Children (Çocukları Kurtarın) tarafından açıklanan rapora göre dünyada her dört çocuktan birinin çocukluğu çalınıyor. Yaklaşık 700 milyon çocuk, çocukluğunu yaşayamıyor.

1 Haziran Uluslararası Dünya Çocuk Günü’nde açıklanan rapora göre şiddet ve savaş nedeniyle göç, erken yaşta evlilik ve hamilelik, çocuk işçiliği, kötü sağlık koşulları ve okula gitmekten mahrumiyet, çocukluğu tehdit eden başlıca etkenler.

TÜRKİYE 59’UNCU SIRADA

172 ülkede yapılan araştırmada 5 yaş altı ölüm, yetersiz beslenme, erken evlilik, eğitim, çocuk işçiliği, genç yaşta hamilelik, çatışmalar nedeniyle sürgün ve ölümcül sonuçlu aşırı şiddet gibi 8 unsur ele alındı. Buna göre çocuklar en çok Batı ve Orta Afrika’da tehdit altındalar. Ülkeler sıralamasında son sırayı Nijer alırken bu ülkeyi aşağıdan yukarıya doğru Angola, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali takip ediyor.

Çocukluğun en az tehdit altında olduğu iki ülke ise Norveç ve Slovenya. Bu ülkeleri Finlandiya, Hollanda ve İsveç takip ediyor. Almanya sıralamada 10’uncu sırada Türkiye ise 59’uncu sırada yer aldı. Raporda ayrıca, çocuklar arasında “En yaralanabilir ve en çok dışlanan çocukların, kız çocukları, mülteci çocukları, yoksul, dezavantajlı ve engelli çocuklar” olduğu belirtildi.

RAKAMLARLA KAPİTALİZMDE ÇOCUK OLMAK…

*Tüm dünyada yaklaşık 16 bin çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Ölümlerin nedeni çoğu zaman önlenebilir ya da tedavi edilebilir nedenler.

*Her gün 200 çocuk cinayete kurban gidiyor.

*Her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor; bunların 4 milyonu 15 yaşın altında.

*Dünyada yaklaşık 28 milyon çocuk yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Çocukların 11 milyonu başka ülkelerde sığınmacı ya da mülteci olarak yaşarken, 17 milyonu kendi ülkelerinde sürgün konumunda.

*5 yaşın altında 156 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle büyüme bozukluğu yaşıyor.

*168 milyon çocuk çalışmak zorunda. Bu sayı, Avrupa ülkelerinde yaşayan çocukların sayısını geçiyor.

*Dünyada 263 milyon çocuk okula gitmiyor. Sorundan kız çocukları erkeklere göre daha fazla etkileniyor.