Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği: “Demokratik mücadele hakkımızı kullanacağız”

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği, Mülkiyeliler Birliği’nde OHAL’e, KHK’lere, kamudan ihraçlara ve belediyelere atanan kayyumlara karşı basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, birliğin bileşenlerinin dışında CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da katıldı. Açıklamada OHAL’e ve tüm hukuksuz uygulamalara karşı direnmenin hak olduğu vurgulandı..Mülkiyeliler Birliği’nde Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya birliğin bileşenleri dışında CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da katılırken DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yaptığı açıklamada haksızlığa, hukuksuzluğa ve OHAL’e karşı direnişin hak olduğu ifade edildi.

Açıklama öncesi kısa bir konuşma yapan Beko, “OHAL’den sonra KHK’lerle bu ülkenin yönetilmesinin çok büyük haksızlık olduğunu buna karşı da başta Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği olarak karşı koyacağımızı ve dik duracağımızı daha önce de ifade etmiştik” ifadelerini kullandı.

Beko’nun okuduğu açıklamada ise KHK’lerle gelen düzenlemelere, kamu emekçilerinin açığa alınıp kamu görevinden ihraç edilmelerine tepki gösterilirken eğitim alanındaki dönüşüme de değinilerek şöyle denildi:

Eğitim alanında “cemaatin temizlenmesi” adı altında süren işten çıkarmaların, laik, bilimsel, parasız ve anadilinde eğitimi savunan eğitim emekçilerine uzanması, eğitimin dinselleştirilmesi ve ticarileştirilmesi planlarından bağımsız düşünülemez.

KHK’lerle birlikte son olarak belediyelere kayyum atanmasının halkın iradesinin gaspı olarak nitelendirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Belediyelere kayyum atanması, halkın iradesine saldırıdır.
Belediyelere kayyum atanması, kentsel dönüşüm adı altında rant projelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır.
Belediyelere kayyum atanması, belediyelerdeki işçilerin ve emekçilerinin sendikal örgütlülüğünü de hedef almakta, sendika değiştirmeye yönelik baskılar artmaktadır.

Açıklamada son olarak mücadele ve direniş vurgusu yapılarak “Bizler buradan bir kere daha ilan ediyoruz ki, hukuku, adaleti, barışı, laikliği, demokrasiyi kazanmak için sokak sokak, meydan meydan, mahalle mahalle, okul okul, hastane hastane, belediye belediye, işyeri işyeri kol kola, omuz omuza demokratik mücadele hakkımızı kullanacağız” denildi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan söz aldı. Sarıhan da yapılan açıklamaya ek olarak şöyle konuştu:

Biz bir darbenin engellendiğini zannediyorduk ama bugün özellikle KHK’lerle süren düzen aslında bir darbe düzenidir. Hukukun tamamen yok sayıldığı, demokratik hakların yok sayıldığı bir süreç içerisindeyiz. OHAL bir hukuk rejimidir. Fakat bu hukuk rejiminin hukuka uygun bir rejim olabilmesi için temel hak ve özgürlüklere saygılı olması gerekmektedir. Evet OHAL’de bazı haklar askıya alınabilir ama temel hak ve özgürlükler askıya alınamaz. Bugün karşılaştığımız tabloda işkenceden başlayarak kötü muameleden başlayarak insanların güvenli bir ortamda yargılanmalarının önü tıkanmış bulunmaktadır. Adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş durumdadır. Yargı alanındaki sahne bu şekildedir. Pek çok yargıç da görevinden alınmış bulunmaktadır. Dolayısıyla ciddi bir hukuki yetkinlik sorunu da vardır. Herhangi bir sorgulamaya gerek görmeden ne adli ne idari haklarında hiçbir soruşturma olmayan insanlar tamamen hukuk dışı bir durumda görevlerinden alınmışlardır. Bu OHAL’in yetkisi içinde değildir. Özellikle kamu görevlileri açlığa ve işsizliğe mahkum edilmektedir. Partimize günde en az 500 başvuru geliyor. Örneğin eşi böyle bir iddia ile alınmışsa kendisinin görevine de son veriliyor. Bu insanlar yakınlarını nasıl geçindireceklerdir? Bu sorunun yanıtı yok. Özellikle Eğitim Sen’li öğretmen arkadaşlarımızın görevlerinden alınmasının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Buradan kurtulmanın yolu buradaki güç birliğinin halkın tamamının güç birliğine dönüştürülmesidir. Ben buradaki çoğunluğun bu karanlığı aşmada bir işaret olduğunu düşünüyorum.