DİSK: Kıdem tazminatında yeni oyunlara ‘Hayır’..!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sık sık gündeme getirilen kıdem tazminatının fona devredilmesine yönelik çalışmaların referandum sonrasında devam edeceğini açıkladı. DİSK, Bakan Müezzinoğlu’nun açıklamalarına ilişkin açıklama yayımladı.

DİSK, Bakan Müezzinoğlu’nun açıklamalarının referandumdan “Evet” çıkması durumunda kıdem tazminatının fona devredilmesinin gündeme geleceğine ilişkin kaygılarını arttırdığını ifade etti. AKP iktidarını uyaran DİSK, kıdem tazminatının fona devredilmesine ilişkin görüşlerini 10 maddede sıraladı:

MADEM İŞÇİLERİN YARARINA KIDEM TAZMİNATI FONUNU 15 YILDIR NEDEN KURMADINIZ?

Fonun işçilerin lehine olacağı iddia ediliyor. Neden çalışanların lehine olacağını söylediğiniz fonu referandumdan önce kurmadınız? Eğer fon işçi lehine olsaydı. 42 yıldır kurulurdu! Sizden önceki 30 bakan kıdem tazminatı fonunu kurardı. Kıdem tazminatı fonu bugüne kadar kurulamadı. Çünkü fon, kıdem tazminatının yarısının gasp edilmesi anlamına geliyor.

KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN GÜVENCESİDİR

Kıdem tazminatı sadece parasal bir konu değil dolaylı bir iş güvencesi sistemidir. Kıdem tazminatının fona devri işten çıkarmaları kolaylaştırır. Kıdem tazminatı işverenlerin bireysel sorumluluğudur, bireysel borcudur ve öyle kalmalıdır. Hükümet programlarında sık sık işgücü piyasasının esnekleşmesi için kıdem tazminatının fona devri gerektiğini ifade edilmektedir. Dolayısıyla kıdem tazminatının fona devri işçi çıkarmayı kolaylaştıracak, esnekliği artıracaktır.

FON KIDEM TAZMİNATINI 10-15 GÜNE DÜŞÜRECEK

İşçi lehine diye sunulan fonun gerçek amacı kıdem tazminatını düşürmektir. Hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisinde “Kıdem tazminatının yüksekliği, işletmeler açısından önemli bir maliyet kaleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır” denmektedir. Fon kurulması durumunda kıdem tazminatının 30 günden 10-15 güne düşmesi neredeyse kesindir.

FON, KIDEM TAZMİNATININ SON ÜCRETLE BAĞINI KOPARIR VE DÜŞMESİNE YOL AÇAR

İşçiler kıdem tazminatını son ücretleri üzerinden ve 30 gün olarak almaktadırlar dolayısıyla çalışma hayatında aldıkları zamlar kıdem tazminatına yansır. Fon kurulması durumunda kıdem tazminatının işçinin son ücretiyle bağı kopar ve alacağı kıdem tazminatı miktarı düşer.

KAMU KAYNAKLARININ KULLANILMASINA KARŞIYIZ

Kıdem tazminatı işverenin bireysel borcudur bu yüzden kamu kaynaklarından ve işsizlik sigortasından kurulacak fona kaynak ve pirim kesintisi aktarılmasına karşıyız. İşverenlerinin borcunun halkın sırtına yıkılmasına hayır diyoruz.

YÜZDE 80 YARALANAMIYORSA KANUN HÂKİMİYETİNİ SAĞLAYIN

Bakan tarafından dile getirilen “işçilerin yüzde 80’inin kıdem tazminatına erişemediği” iddiası aslında bir itiraftır. Yasal bir yükümlülük olan kıdem tazminatı ödemesinin işverenlerin yüzde 80’i tarafından yerine getirilmediğini söylenmektedir. Bu iddianın bilimsel temeli olup olmadığı tartışmalıdır. Öte yandan velev ki bu iddia doğru olsun, hükümet kanun hakimiyetini sağlamak ve kıdem tazminatına eşimi sağlamakla yükümlüdür. İşverenlerin yüzde 80’i vergi ödemediğinde hükümet ne yapacak? Vergileri mi kaldıracak yoksa caydırıcı tedbirler mi alacak?

KIDEM TAZMİNATI HAKKI GÜÇLENDİRİLMELİDİR

Kıdem tazminatı işçinin geleceğine yapmış olduğu bir yatırımdır. İşverenlerin ise kıdem tazminatı ödememek için onlarca yöntem geliştirdikleri bilinmektedir. Bu nedenle sorun kıdem tazminatı fonu değil işverenlerin yasal yükümlüklerinden kaçınmasıdır. Kıdem tazminatına güvence getirilmesi kıdem tazminatının fon adı altında yarıya düşülmesini gerektirmez.

KIDEM TAZMİNATI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI İLK SIRAYA ALINSIN

Kıdem tazminatının işverenlerin istismarına karşı korunmasının yolu vardır. Kıdem tazminatı dahil işçi alacakları devlet alacakları dahil tüm alacaklardan öncelikli sıraya alınmalı ve işverenin mal varlığından öncelikle işçi alacaklarının ödenmesini kabul eden bir sistemle geçilmelidir

ILO’NUN 173 SAYILI SÖZLEŞMESİ ONAYLANMALI

Hükümet kıdem tazminatı fonu inadını bir kenara bırakmalı. Kıdem tazminatının ve diğer işçi alacaklarının işverenin suistimaline ve ödeme güçlüğüne karşı korunması için ILO’nun 173 sayılı İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçi Alacaklarının Korunması Sözleşmesi onaylanmalıdır.

KIDEM TAZMİNATINI KORUMAK İÇİN ‘HAYIR’

Konfederasyonumuz referandumda evet çıkması durumunda kıdem tazminatının fona devredilmesi sürecinin hızlanacağını ve bu yüzden hayır denilmesi gerektiğini ısrarla dile getiriyor. Gelişmeler bizi doğruluyor. Kıdem tazminatını korumak isteyen işçiler referandumda hayır demelidir.