Devrimci olmaz kibirden uzak alçak gönüllü olmaktır!

Biliyoruz ki devrimci için bir kendini beğenmişlik sosyalist ahlakla bağdaşmaz. Sosyalist kişi ne bilgisi, ne becerileri yüzünden kendisini büyüklük duygusuna kaptırmamalı, kibirli olmamalı, olur-olmaz övünmemelidir.
Kendini beğenmişlik de bencillikten kaynaklanır.Böylece kişiler sürekli olarak kendilerine farklı davranılmasını,övülmeyi,pohpohlanmayı beklerler.Kendini beğenmişliğin kökeninde ise güvensizlik duygusu,aşağılık kompleksi bulunur.
Kendini beğenmiş kişi hatalarını, kusurlarını göremez, eksikliklerini tanımlayamaz. Böylelerinin bazı yetenekleri de bulunabilir. Ama boş bir kibirlilik yüzünden bu yeteneklerine de gölge düşürür, onları değiştiremez,çevrelerinde anti-bati uyandırır,ciddiye alınmazlar.Kitlelerin sevdiği, değer verdikleri, güven duyduğu insanlar alçak gönüllü insanlardır. Böyleleri kolaylıkla dost edinirler .
Sosyalist kişi elbette bilgisi, becerileri, çalışkanlığı ve devrimci mücadeleye katkılarıyla övünç duyabilir;bu haklı,doğal bir duygudur. Ama bu duygu, kendini beğenmişlikten ve kibirlilikten farklı bir şeydir. Devrimci kişi kendisini gösterişe, büyüklük kuruntusuna kaptırmamalıdır. Onun yaptıkları elbette devrimci hareket tarafından değerlendirilecektir. Devrimci hareket, uzun vade de doğru ile yanlışı,iyi ile kötüyü birbirinden ayırır. Fedakar, çalışkan bir devrimci her zaman saflarda saygı uyandırır.Bir devrimci için en değerli şey de arkadaşlarımın kendisine duyduğu bu sevgi ve güvendir .
0 asla yoldaşlarını kıskanmamalıdır. Eğer arkadaşları bazı koşullarda daha yetenekli ve başarılı iseler, onları kıskanmak için bir neden yoktur. Çünkü devrimci mücadele ortak bir savaşımdır. Yoldaşların başarısına devrimci hareket ‘ hesabına sevinmek gerekir. Hareketin çalışkan ve becerikli insanlara ihtiyacı vardır. Ve böyleleri ne kadar çok olursa o kadar iyi demektir. Sosyalist kişi hareketin kendisine verdiği hiç bir görevi küçümsememeli, hep bir takım ”büyük” görevler, flaş işler verilmesini beklememelidir. 0, bu tür bürokratça bir eğilimden, kariyerizimden uzak durmalıdır.
Devrimci mücadele çetin bir iştir ve hareket fedakarlık ve becerileriyle zorlukların üstesinden gelen insanları, belli görevleri yürütebilecek insanları onları beklemeseler bile öne çıkarır, görevlendirir. Sosyalist kişi arkadaşlarına büyüklük taslamamalı, hataları ve eksiklikleri nedeniyle onlarla alay etmemelidir. 0, kendi bildiklerini diğer arkadaşlarına da öğretmek için çaba göstermeli ve eksikliklerini gidermede onlara dostça yardımcı olmalıdır.
Sosyalist kişi hatasını gördüğü zaman eleştiri yapmaktan asla çekinmemeli, kendisine hatalarını söyleyenlere öfkelenmemelidir. Eleştiriden ve özeleştiriden kaçınmak bireyci bir tutumdur ve kolektif çalışmaya büyük zararlar verir.
Sosyalistler, yoldaşlar arasındaki kişisel sürtüşmeleri derinleştirmemeli, dedikodudan kesinlikle kaçınmalıdır.