Devrimci Cesaretleri Özgürlüğe Olan Tutkularıyla Tarihe tanıklık Eden Şehitlerimizi Anıyoruz.!

Devrimci Cesaretleri Özgürlüğe Olan Tutkularıyla Tarihe tanıklık Eden Şehitlerimizi Anıyoruz.!Eğer tarihin sayfalarına altın harflerle yazılacaksak, bunun için mutlak surette her düzeyde bedel ödemeye de hazır olmak gerekir. Yapılması gereken tarihin herhangi bir sayfasına iliştirilmek değil, tam ortasında büyük puntolarla yer almaktır. Devrim özveri ve bedeller üzerinde yükselir. Hiç bir şey komünizm uğruna yapılan özveriden daha yüce olamaz.Dahası Yoldaşlarımızı anmak onları anlamaktan geçer .Başkasını değiştirmekten ve eleştirmekten daha zor olan, bireyin kendi olumsuzlukları ile mücadelesidir.Ölülerimizin başlarına basarak yürüdüğümüz tarih yolu, bizi er ya da geç büyük insanlığın sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız özgürlük topraklarında buluşturacaktır. Ölülerimizin mezarlarında biz, yalınızca bedenlerin yok oluşunu değil, yeni yaşamları doğuran ölümsüzlüğü de görüyoruz. Ölümsüzlük, bizim şehitlerimizden devraldığımız düşlerin; emekçilerin yüreği, aklı ve iradesiyle tarihe dönüştürülmeye devam eden gerçeğidir. Düşlerimiz kadar gerçektir şehitlerimizin ölümsüzlüğü. Çünkü onların yaşamı gerçektir. Gerçek devrimcidir. Gerçek hem sonludur, hem sonsuz. Bedenlerini toprağa, yaşamlarını tarihe bırakanlar ölmez. Devrimciler ölür, devrimler sürer.Devrim ve Komünizm Şehitleri Ölümsüzdür..!Yaşasın Devrim ve Sosyalizm Mücadelemiz..!Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi..!