Özgür Kürsü

Kahramanı Tanya Tarihten silinemez: 18 yaşında asılan bir partizan: Zoya Kosmodemyanskaya, namı diğer Tanya..!

…) Ve aralık ayının ilk günlerinde, Petrişçevo’da Vereya şehri dolaylarında, kar gibi mavi bir gökyüzünün üzerinde Alamanlar 18 yaşında bir kız astılar. 18 yaşındaki kızlar belki nişanlanır astılar onu. Moskova’dandı. Genç komünistti, partizandı. Sevdi, anladı, inandı ve geçti harekete. İpin ucunda ince uzun boynundan sallanan çocuk bütün azametiyle insandı. (…)[Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları, YKY, sf. 465] Dünyanın ilk işçi …

Read More »

Kürt Sorunu ve Şovenizme Karşı Tutum ..!

Çeşitli ulusal ve ulusal azınlıklardan Türkiye proletaryası, uzun yılların ürünü yoğun ezen ulus (Türk Ulusu) şovenizmiyle zehirlendi ve zehirleniyor. Sınıfın sosyalist sınıf bilincinin yetersizliği, bu gerici ideolojinin saflarında kolayca yayılması ve etkili olmasına yol açtı. Faşist ideolojinin inceltilmiş biçiminden farklı bir şey olmayan ezen ulus şovenizmi, ezen ulusa(Türk ulusu) ait proletaryanın saflarındaki kadar olmasa da, ezilen ulusun -Kürt ulusunun- proletaryası …

Read More »

2022 1 MAYIS’I İÇİN (2021) DERSLER(İ)

“İnandığımız tek kutsallıkemeğin gücüdür.” “Haydi 1 Mayıs’a!” diyen EMEP, EHP, HALKEVİ, HDP, SMF, TİP, TÖP, “1 Mayıs’ın tüm ülkeçapında yaygın ve kitlesel kutlanması için sendika konfederasyonlarına, emek ve meslek örgütlerine çağrıdabulunuyoruz,” vurgusuyla ekliyorlar:“Bizler 7 parti ve örgüt olarak halkımızı ekmek, demokrasi ve özgürlük için 1 Mayıs alanlarınıdoldurmaya çağırıyoruz. Sermayenin iktidarını değil; halkın iktidarını sağlamanın güvencesi sokaktır,meydanlardır, dayanışmadır, mücadeledir.” [2]Öznesi belirsiz, …

Read More »

KANAYAN YARA(MIZ): (C)EZAEV(LER)..!

“Değil mi ki, cezaevleri var, hangimizin içinde olduğunun önemi yok.” [2] Egemenlerin (c)ezaev(ler)i, yüzlerce yıldır ve bugünde hâlâ kanayan yara(mız)dır. Suriye’nin Şam’ındaki El Meze ile Halep’in Merkez Cezaevi’ni; Lübnan’ın meşhur Rumiye Mahpusu’nu; coğrafyamızın eski Ermeni Kilisesi’nden bozma Antep, sonra da Bilecik ve Eskişehir’ini; İran’ın Tahran’ındaki Evin ile Urmiye Zindanı’nı; İngiltere’nin Folkestone Hapishanesi’ni; Fransa’nın Paris’indeki Prisón de La Santé’yi ve nicelerini …

Read More »

Sosyalist Ekim Devrimi ulusal sorunda da çözüm olmayı sürdürüyor..!

M-L ve sosyalizmin en çok çarpıtma ve saldırıya maruz kaldığı alanların başında ulusal soruna dair çözümler oldu. Faşist gerisinden liberaline kadar geniş sosyalizm düşmanı cephe Stalin yoldaşın nezdinde M-L ve sosyalizme saldırdılar ve ulusal soruna sosyalizmin çözüm olmadığı iddiasında bulundular. En son Ukrayna’yı işgal eden Putin yönetimi bu aynı gerici koruya katıldı ve Ukrayna sorununu yaratanın Lenin ve Stalin ulusal …

Read More »

Emperyalist Gerici Savaş, İşgal ve İlhaklar ve Ukrayna’nın İşgali..!

Bugün Ukrayna bunalımında bütün politik tutumların kendisinde düğümlendiği temel sorun, gerici-emperyalist savaşa da kaynaklık eden sorun, işgal ve ilhaklar sorunudur. Değişik Parti ve örgütlerin ( sınıflar ve tabakalar olarak) tutumlarının gerçek özünü anlamanın ve yanıltıcı laf kalabalığını, ikiyüzlülükleri, tutarsızlıkları açığa sermenin belki de en iyi ve en kolay yolu, işgal ve ilhak konusundaki doğruların bilinmesidir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Rusya’nın …

Read More »

Komünist Kadın Önder Nadejda Krupskayayı Anarken .!

Nadejda Krupskaya, 26 Şubat 1869 da Petersburg da subay bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. En iyi okullarda eğitim alan Krupskaya, öğretmenliği seçti. Büyüklere gece okullarında ders veren Krupskaya daha gençliği döneminde devrimci fikirlerle tanıştı. Genç yaşta dönemin ünlü devrimci gruplarından Naradnoya Volyacı’lar (Halkın İradesi) adlı grupla tanışmış, daha sonra bu grupla bağlarını keserek Marksist çevre içinde yer alan Krupskaya, …

Read More »

DEVRİMCİ ÇALIŞMADA TÜKENMİŞLİK NE İNANÇ BOZULMASINI AŞMANIN YOLU TUTKUYLA KAVGAYA BAĞLANMAKTAN GEÇİYOR…!

!Değerli yoldaşlar; Devrim gelişme ve süreci yakalayabilmek, herşeyden önce kendimizi yenilemek ve teori- politik dağarcığımızı güçlendirmekten geçiyor. O halde daha çok kendimize yönelen ve devrimciliğimizi kamçılamayı hedefleyen yazıları okuyup, bilincimiz sağlamlaştırmak ve çalışmalarımızı daha sağlam bir zemin üzerinde örmek gerekiyor. Değerli Yoldaşlar: Devrimci hareketin kendisini toparlayıp sınıflar savaşımına aktif düzeyde müdahale etmede geride seyretmesi ve bu durumun giderek kanıksanır bir …

Read More »

LENİN’İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE..!

21 Ocak 1924’tedünya proletaryasının büyük önderi ve öğretmeni, ilk sosyalist ülke SSCB’nin kurucusu Vladimir İlyiç Ulyanov (Lenin) öldü. Lenin’in ölümünün bu 98. yıldönümünde, Leninizmin baş savaşçısı Jozef Stalin’in II. Bütün Sovyetler Kongıesi’ndeki (26 Ocak 1924) söylevini aşağıda yayınlıyoruz: Arkadaşlar, biz sosyalistler özel bir kalıptan geçmiş insanlarız. Biz özel bir kumaştan yapılmışızdır. Biz büyük proleter stratejisinin ordusunu, Lenın yoldaşın ordusunu teşkil …

Read More »

Tarihimizde Öğrenerek İlerleyeceğiz: “İzmir Ölüm Yürüyüşü” Bir Direnişinin Öğrettikleri “ ve Hareketimizin Önderliği..!

İşten atılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 280 işçisinin 7 Ocak 1992yılında  başlattıkları “Ölüm Yürüyüşü”, oldukça ağır koşullara rağmen tam 28 gün sürdükten sonra, sendika ağa ve bürokratlarının ihanetiyle istenmedik bir şekilde” sonuçlanmış”tı. Tam 600 km kilometre süren “ölüm yürüyüşü”, yalnızca komünist hareketimizin önderliğindeki bir direniş olması nedeniyle değil, aynı zamanda ve bununla birlikte özellikle siyasi kazanımları bakımından da büyük bir öneme …

Read More »