Özgür Kürsü

Birde Bir Dönemler İbrahim Kaypakkkayayı Haksız Olarak Acımasızca Eleştiren YAŞAR AYAŞLInın Kaleminde İbrahim Kaypakkaya farkı..!

İbrahim Kaypakkaya’nın yıldızı, bundan 50 yıl önce hava henüz aydınlıkken bugünkü kadar güçlü parlamıyordu, en azından bunun farkında değildik. Dünya ve Türkiye karanlık bir döneme girdikten sonra ışığını daha güçlü hissediyor, yokluğunu daha fazla duyumsuyoruz.Bugün tıpkı erken yaşlarındayken kaybettiğimiz Che Guevara, Mahir ve Deniz gibi adanmışlığın, tutkulu devrimciliğin, çelik sertliğinin, boyun eğmemenin, ezilenlerin davasına bağlılığın simgesi, profesyonel devrimciliğin örnekleri olarak …

Read More »

İbrahim Kaypakkaya’nın Tabuları Kırdığı: Kemalizm, Kürt Sorunu ve TKP Değerlendirilmesi Üzerine.! 1.Bölüm

Kemalist hareketin doğru olarak değerlendirebilmesi için ulusal kurtuluş mücadelesine M-L yaklaşımının kısa bir özetini aktarmak yerinde olacaktır.Ulusal sorun, uluslaşma sürecine bağlı tarihin belli bir aşamasında, kapitalizmin- şafağında ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin gelişmesine, yol açtığı sonuçlara bağlı olarak, ulusal sorun, ulusal hareketler Marksist-Leninistlerin tutumu, belli başlı üç tarihsel gelişme döneminin karakteristik özelliklerine göre farklı farklı olmuştur. Ulusal sorunun tarihsel gelişiminin üç döneminde, …

Read More »

Tepki çeken video: Ahmet Şık ve TİP özür diledi.!

Tepki çeken video: Ahmet Şık ve TİP özür diledi.! TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın sosyal medyada yayılan HDP ve Kürtlere yönelik videosu yandaş medya Ülke TV’de yayınlandı. .Bu videonun yayınlanmasına gelen tepkiler üzerine Ahmet Şık, ” Kırdığım tüm HDP’li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP’li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum” diye bir açıklama yayınladı. TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın son videosu aslında TİP’in neden …

Read More »

Kaypakkaya Yoldaş ermeni Sorunundada Buz Kıran Rolünü oynamıştır..!

24 Nisan 1972 Yılında Komünist hareketi ikinci kez ayakları üzerine diken İbrahim Kaypakkaya yoldaş, Türkiye de Kemalist hareketle hesaplaşan ve tabuları kıran ilk komünist önderlerden olmuştur. İbrahim yoldaş faşist şovenist ve sosyal-şovenizmin egemen olduğu ve Kemalizm’in sol olarak görülüp-gösterildiği ve Kürt ulusu, Ermeni, Rum, Süryani vb. ulusal azınlıkların yok sayıldığı Türkiye Kuzey Kürdistan da enternasyonal proletaryanın, din, dil, ulus, mezhep …

Read More »

Çuvaldızı Kendimize Batırarak Ayağa Kalkıp İlerlemeliyiz: Önce Kendimiz Örgütleyerek Kitleleri Devrim İçin Örgütleyip Kavgaya Katmak İçin Engelleri devrimci İrademizle Aşalım..! Devrimci Çalışmaya Sıkıca Sarılmadan Gevşeklik ve Yarım Devrimcilikten Kopuş Sağlanamaz.

Devrimci yaşam ve mücadele, sayısız unsur ve birbiriyle bağlantılı sayısız halkalardan oluşan sonsuz bir harekettir. Kısacası devrimcilik kişinin kendisinden başlayarak sürekli değişim ve dönüşüm içinde olmaktır. Var olanla yetinmek aslında yenilenme ve ilerlemenin bir şekilde karşısında durmak demektir. Haliyle devrimci bir kişi, yaptıklarını ve kendi enerjisini ne ölçü de verimli ve planlı kullanıyorum, devrimci görevlere ne kadar sıkıca sarılıyorum sorularını …

Read More »

Şovenizm ve Sosyal Şovenizm Nedir?

Şovenizm, kendi ulusunu üstün gören ve başka uluslara karşı hoşgörüsüzlük ve saldırganlık, aşırı ve bağnaz ırkçı, gerici milliyetçilik anlamında kullanılan bir terimdir. Sıklıkla karşı gruba olan nefret ve kötü niyet duygularını da beraberinde getirir. Egemen ulusun diğer ulus ve halklar üzerinde egemenliği amaçlayan ve kendi dışındaki ulus ve halkları küçümseyen şovenizm milliyetçiliğin bağnaz ırkçı hali olarak kendisini gösteriyor. Bu kavramın …

Read More »

Saray Faşizmi Sermayeyi Büyütürken Emekçileri Ölüm Çukuruna İtti.!

Bir yandan varsıllık öte yandan yoksulluğun derinleştiği çelişki ve çatışmaların önlenemez biçimde dışarıya yansıyan Türkiye de Saray iktidarı emekçilerden alıp zenginlerin cebine aktarıyor. Bunu 21. yıllık tek başına iktidarı elinde tutan İslamcı Saray iktidarın yönetiminde görmek mümkündür. Eşitliği sağlayıp ve yoksulluğu yeneceğiz diyerek işbaşına gelen AKP iktidarı 21. yıllık yönetimi döneminde 13 kişinin serveti 44 milyon kişinin servetinden fazla hale …

Read More »

Faşizmin Hayırseverliğine ve Yalanlarına Karşı..!

1933’te iktidara gelen Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi, ülkedeki özel hayır kurumları ile yardımlaşma derneklerinin popülaritesini kendi itibarı için tehlikeli bulduğundan, Nasyonal Sosyalist Refah Örgütü[1] ve Kış Yardımı Hizmeti[2] adı altında iki örgüt kurdu. Bunlar, kış aylarında halk arasında bağış toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, gebe kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti sunmak, ücretsiz çocuk bakımı sağlamak gibi yardımlar öngören ve devletin resmî sosyal refah hizmetine …

Read More »

Eleştiride açık ve net olmak.!

Son yıllarda yurtsever hareketin kitlesel gücünün baskılanması nedeniyle değişik kurumlarda konumlanmış olan sınıf perspektifinden ve sosyalizmin ilke ve değerlerinden uzaklaşmış kimlik ve cins ayrımcılığını temel alarak sınıf perspektifinden uzaklaşan, M-L düşmanı yaklaşımlar, devrimci saflarda etki yaparak ideolojik savrulmanın önü açmıştır. Bu alanda gericiliğin açıktan savunucusu ve emekçilerin birleşik savaşımını geliştirip ileri taşımasını takoz koyan Kürt milliyetçisi ve gerici feminist-LBTG’li yaklaşımları …

Read More »

Saray Rejiminin Alternatifi Bir Başka Burjuva Klik Değil Devrimdir

Tarihe bir göz attığımızda görülecek şeylerden birisi burjuvazinin kendini tüm toplumun temsilcisi pazarlayıp proleter ve köylü kitlelerini de ardı sıra sürükleyerek egemen sınıf konumuna gelmesiydi. Sloganında “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” yazıyordu ve bu sloganın “herkes için geçerli olacağı”nı ilan ettiği, politik mücadele ile ilgilenen hemen herkse biliyordu. Kuşku yokki yüzyıllık sürecin ardında adım adım mücadelenin seyrinde ve toplumsal sınıf güçlerinde …

Read More »