Özgür Kürsü

Kemalizm hangi sınıfın ideolojisidir? .!

Kemalizm hangi sınıfın ideolojisidir? .!Açıklama: Bilindiği üzere gerke legal ve gereksede illegal sol ve devrimci hareket içinde 29 Ekim 1923 yılında halkı dışlayan, büyük burjuvazi ve büyük toprak ağalarını iktidara taşıyan Türkiye Cumhuriyeti ve bu Cumhuriyetin kuruluş ideolojisinin önder M.Kemal emekçilere kurtuluş örneği olarak gösterilerek Kemalizme güzellemeler yapılıyor. TİP’ten Sol Partiye, CHP’den Atatürk Düşünce Derneği gibi parti ve kurumlar emekçi …

Read More »

Reformizm nedir ?

Reform sözü öz olarak var olan koşullarda niteliksel olmayan, iyileştirme ve düzeltmeleri ifade eder. Marksizme göre reformizm, kapitalizmin temel yapısını ve kurumlarını koruyarak yapılacak çeşitli düzeltmelerle ve iyileştirmelerle toplumun “refaha ve sosyal adalete” kavuşturulabileceğini savunan, burjuva ideolojisi ve politikasıdır. Reformizmin felsefi temeli idealizmdir. Diyalektik materyalizme göre niceliksel değişiklikler ifade eden evrim ile niteliksel değişimleri ifade eden devrim toplumsal ve düşünsel …

Read More »

Devrimci Dayanışma ve İbrahim Kaypakkaya Yoldaşın Kasketli Fotoğrafının Hikayesi: Zorlu Mayıs.!

Dışarıda yağmur bulutları, havada yağmur kokusu var. Gün ortasında karanlık. Zorlu bir Mayıs’tan geçiyor ömrümüz. Tank paletleri, bomba sesleri bahar çiçeklerinin kokusunu boğmakta. Bir yandan buğday tarlaları sararırken, bir yandan fırtına bulutları toplanıyor gökyüzünde. Buğday tarlasından söz edince, ister istemez akla takılıveriyor Bedri Rahmi’nin dizeleri: “İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı / Esti mi rüzgar bir değil milyonlar için …

Read More »

Filistin: Kafası karışıklar için.!

Filistinlilerin kendilerine biçilen sınırı çiğneyip ayaklanması dünyayı ve bazı yerleşik düşünceleri sarsmış görünüyor. Batılı liderlerin dehşete düşüp İsrail’e koşulsuz destek için sıraya girmesinde şaşırtıcı bir şey yok. Almanların (Holokost’tan gelen suçluluk duygusuyla) Brandenburg Kapısı’nı İsrail bayrağının renkleriyle donatması, İngiliz hükümetinin (Balfour’dan gelen kibirle) Downing Street’i mavi-beyaza boyaması, Empire States’te (Amerikan istisnacılığı ve emperyal nobranlıkla) İsrail bayrağının dalgalanması desteğin büyüklüğünü gösteriyor. …

Read More »

Marksizm-Leninizmde Politika NEDİR?

Hemen her gün belki de yaşamımızda en çok kullandığımız kelimelerden birisi politikadır. Olaylara politik bakmak, politik gelişmelere yön vermek, politika sahnesine çıkmak vb. gibi günlük dilde politikayla yatar, politikayla kalkarız. O halde politikanın kavram olarak ne olduğunu açıklayalım. Politika sözcüğü, köken olarak Yunanca polis (kent) sözcüğünden gelmektedir. Eski Yunanda kentler kendi başlarına egemen devletlerdi ve kent yönetimini etkilemek, ona katılmak …

Read More »

İslami Magandalık.!

”Nazım’dan bu yana değişen sadece lümpenleşme ve magandalaşmanın İslam ile ambalajlanması oldu. İslami lümpenleşmenin ve magandalaşmanın en acı sonucu kadınlara, çocuklara ve doğaya yönelik saldırganlıktır ki, ne yazılsa eksik kalır” “Türkiye maganda liginde şampiyon” başlıklı haber vesilesiyle “Maganda politik” başlığı altında Türkiye’de magandalığın toplumsal hayata ve siyasete sindiğinden söz ediyorduk. Magandalaşmanın lümpen kapitalizmle başladığını vurgulamış; AKP iktidarı döneminde nasıl bir …

Read More »

Karabağ hamlesi ve Aliyev’in güvendiği dağlar..!

Sanki bütün çanlar Azerbaycan lideri İlham Aliyev’i “muzaffer” kılmak için çalıyor. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye… 2020’de işgal altındaki rayonların Ermenistan’ın kontrolünden çıktığı savaşta olduğu gibi. Hatta Ukrayna savaşıyla birlikte Bakü’nün Karabağ için de askeri yola sapmasını kolaylaştıracak faktörler devreye girdi. Aliyev başından beri Türkiye’nin mutlak desteğine yaslanıp AB’yi enerji bağıyla, ABD’yi stratejik ortaklıkla, Rusya’yı ekonomik-jeopolitik önceliklerle caydırıcı pozisyonlardan uzak tutabileceğinin …

Read More »

İdeolojik-Politik ve Kültürel Etkisi Hala Devam Eden 12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbesi .!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin üzerinden 43. yıl geçmesine rağmen, yasaları ve kurumlarıyla 12 eylül faşist darbesi Erdoğan’ın önderliğindeki Saray iktidarında derinleşerek devam ediyor. Türkiye tarihinin en karanlık dönemi olarak adlandırılan 12 Eylül Askeri faşist Darbesi üzerinden 43 yıl geçti. Darbe ile Anayasa askıya alınırken, aralarında siyasi parti ve sendikaların da olduğu binlerce demokratik kitle örgütü, parti, sendika ve dernek …

Read More »

Din, dinsel önyargılara karşı mücadele ilkeli ve sabırlı olmak zorundadır.!

“Din, halkın afyonudur –Marks’ın bu özdeyişi din konusundaki tüm Marksist görüşün temel taşıdır. Marksizm her zaman bütün modern dinlere ve kiliselere, ve her dinsel örgütü, sömürüyü savunmaya ve işçi sınıfını sarhoş etmeye yarayan burjuva gericiliğinin aracı olarak bakmıştır.” (Lenin)Kapitalizm işçi sınıfı ve ezilen yığınları sürekli olarak derinleşen bir ekonomik, sosyal ve kültürel bir yıkıma uğratır. Bu yıkıma işçi sınıfı cephesinden …

Read More »

46 Yılında 2 Eylül 1977 Gecekondu Direnişini Hatırlamak..!

2 Eylül 1977 emekçi halkımızın mücadele tarihine direniş olarak düştüğü gündür. Bu günde, faşist diktatörlük İstanbul-Ümraniye semtinin yanı başında yükselen gecekonduları yıkmak için tankıyla, topuyla, jandarma ve polisiyle emekçi halka azgınca saldırarak, 13 devrimci ve emekçiyi katletti. Adını işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta alan gecekondu semti, nice zorlu mücadeleler ve şehitlerle yaratılarak kazanıldı. 2 Eylül direnişi …

Read More »