Onlardan Bize

THKP-C kurucularından Bingöl Erdumlu, 78 yaşında vefat etti..!

1970 yılında Mahir Çayanın önderliğinde kurulan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nin (THKP-C) kurucularından Bingöl Erdumlu, 78 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) kurucularından Bingöl Erdumlu 1944 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1965’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Erdumlu, 1968’de Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) bünyesinde çalışmaya başladı. Sendikal ve siyasal mücadele içinde aktif …

Read More »

Örgüt İşçisi ve Devrimin Hamalı Mustafa Tunç..!

Ser ve­rip sır ver­me­yen­ler or­du­su­nun yi­ğit ne­fer­le­rin­den Mus­ta­fa Tunç yol­da­şı an­la­ta­ca­ğız. Düş­ma­nı de­fa­lar­ca di­ze ge­tir­miş ve önder ibrahim Kay­pak­ka­ya’nın ge­le­ne­ği­ni ile­ri ta­şı­mış Hı­şır’ı an­la­ta­ca­ğız. Par­ti iş­çi­si ve fe­da­kar­lık ne­dir so­ru­la­rı­na pra­ti­ğiy­le ya­nıt ve­ren yürek­li ko­münist Mus­ta­fa yol­daş 1956 yı­lın­da yok­sul bir ai­le­nin ço­cu­ğu ola­rak Elbis­tan’da dün­yaya gel­di. 1970’li yıl­lar­da ça­lış­mak için İs­tan­bul’a gel­di ve bu­ra­da devrim­ci dü­şün­ce­ler­le da­ha ya­kın­dan il­gi­len­me­ye …

Read More »

Sosyalizm Kavgamızın Sönmeyen Yıldızı Münir Dışkaya’yı Anarken..!

30 Temmuz 1979 yılında Adana da sulama kanalında yitirdiğimiz TKP/ML Hareketi’nin 1979 Nisan Konferansında Merkez Komitesine genç üye olarak seçilen Münir Dışkaya yoldaşın kaybı, komünist hareket için erken ve büyük bir kayıptı Tam da komünist harekete daha fazla yararlı olacağı bir zamanda kaybettik Münir yoldaşı. Ölümsüzleşen yoldaşların anılarını yükleyerek geleceğimize, omuzlarımız da ağırlığını bırakarak görevlerinin, bir de avuçlarımıza ateşten bayrak, …

Read More »

Düşmanın Korkulu Rüyası Kemal Yazar Yoldaşın Mezarını Ziyaret ettik..!

27 Ağustos 1996 da MLKP önderliğinin hain pususunda Almanya’nın-Duisburg kentinde ölümsüzler ordusuna kattığımız Kemal Yazar yoldaşın mezarını halklarımızın ananevi bayramı vesilesiyle ziyaret ettik. Öncelikle mezar temizliğini yaptık ve Kemal yoldaşın en çok sevdiği karanfiller bıraktık mezara mezarı. Kemal Yazar yolda bundan tam 26. yıl önce bir dönem yoldaşlarım dediklerince haince katledildi. Sırf kendi egemenlikleri sarsılmasın ve varlıkları devam etsin diyerek …

Read More »

Tarihimizde Öğrenerek Ben merkezciliği ve Grupçuluğu Aşalım Devrimci Dayanışmayı Büyütelim..!

Devrimci akımların anti-faşist mücadelenin gereksinimleri doğrultusunda bir araya gelmenin oldukça zor olduğu ve birlikte iş yapma geleneğinin yerleştirilemediği Türkiye Kürdistan gerçeğinde, aslında 1970lerde uzandığımızda siper yoldaşlığının daha gelişkin ve ileri olduğunu görürüz. Örneğin Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmelerini engellemek için, Maltepe zindanın da kaçmış ve vur emriyle aran başlarında Mahir Çayanın yer aldığı THKP-C’nin önder kadrolar, …

Read More »

1 Haziran Devrimci Kavgamızın Öncülerinden Hüseyin Cevahiri Hatırlatır…!

“‘Hücredeki Adalının Rüyası, Cigaram elimi yakıyor.Maltepe’de etrafı karanlığın cüceleriyle çevrilmiş marş söyleyen iki adalı.İki adalının marş söyleyişinde silâhlar susar.Maltepe’nin göbeğini derin bir sessizlik kaplar.Dalga, dalga yayılır, ada’lıların erkek sesi, etrafa.O anda iki adalının gözünde her şey silinir,Karanlığın militanları küçülür…Sanki biraz önce atılanlar tomson kurşunu değil, parmak cücelerinin minik okları.O an ne binlerce güvenlik kuvveti, ne polis, ne zırhlı tugay, ne …

Read More »

Faşist Devletin Kaypakkaya Düşmanlığını Anladıkta Devrimci-Demokrat Geçinenlerin Kaypakkaya Düşmanlığı Niye..!

Hikmet Kuran Dönekliğini Gerçekleri Utanmazca Çarpıtan Yalnda Sınır tanımayan Kaypakkaya Düşmanlığında Arıyor..! Döneklikte ve çukur olmaktan T.C’ye ters pabuç giydiren Hikmet ne yazık ki bir dönem Kaypakkaya’nın yoldaşıydı. Yalana gereksinim duyan ve işkencede Kaypakkaya’nın direnme çizgisini yaşatamayanlar her diama tarihi kafalarına göre yazmaya devam etmişlerdir. işkencede direnmenin ne olduğunu Hikmet biliyor ama sırf Kaypakkaya’nın direnişine gölge düşürmek için yalana gereksinim …

Read More »

Kürdistan Özgürlük mücadelesinin timsali, LEYLA KASIM’I ANIYORUZ..!

Leyla kasım, 12 Mayıs 1974 Yılında 4 Arkadaşıyla birlikte, Irak’ın Bağdat kentinde Kürt düşmanı Baas rejimi tarafından idam edildiler. Kürdistan’da uygulanan ağır işgale ve baskıya dikkat çekmek için 1974 yılında uçak kaçırma girişiminde bulunan Leyla Kasım ve 4 arkadaşı ile birlikte 48. yıl önce bugün Irak Baas rejimi tarafından idam edildi. Leyla Kasım Kürt mücadelesinde idam edilen ilk kadın militan …

Read More »

Nazilere karşı komünist direnişin lideri: Adıyamanlı yetim Manuşyan.!

Manuşyan abisiyle birlikte Paris’e taşındıktan sonra araba fabrikasında torna işçisi olarak çalışmaya başlar. Bu süreç onun hem kavgasını hem de sanatını şekillendirir. Makineler, sömürü, ırkçılık… Kendi deyimiyle fabrika, ‘işçilerin psikolojisini, dertlerini, umutlarını anlamayı mümkün kılan bir okuldur’. Fransa’da Nazi işgali yılları… Paris sokaklarına asılmış bir afiş, komünist göçmen partizanları arıyor. “Kurtarıcılar mı? İşte Caniler Ordusu’ndan kurtuluş!’” başlıklı afişte Fransız Komünist …

Read More »

Alçak Gönüllülük, Sebat, Zorluklardan Yılmamak ve Sosyalizm Davasına Sonsuz Bağlılığın Adıdır A.Muharrem Çiçek..!

Bundan tam olarak 48.yıl önce yıl önce 19 Mart 1973 günü Ahmet Muharrem Çiçek yoldaş 12 Martın faşist katilleri tarafından şehit edildi. Saygıyla anıyoruz. Ahmet Muharrem yoldaş, 1952 yılında Elazığ da dünyaya gözlerini açtı, muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak  daha lise sıralarındayken devrimci fikirleri benimsemişti. 1969-70 öğrenim döneminde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Bu yıllarda, gençliğin, emperyalizme ve faşizme karşı …

Read More »