Önderlerden Öğreniyoruz

Çin devriminin devrimci önderi Mao Zedung devrimci kavgamızda yaşıyor..!

Çin halklarının devrimci önderi Mao Zedung 9 Eylül 1976 yılında 83 yaşında yaşama gözlerini kapattı. Onun ölümü devrim ve sosyalizm mücadelesinin gelişip güçlendiği Sosyal emperyalist Sovyetler birliğinin yozlaşacak emperyalist bir ülke haline geldiği koşullarda dünya devrimci hareketi ve ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri bakımından önemli bir kayıptı. Kruşçev revizyonistlerinin Sosyalist Sovyetler Birliğinde dabe ile iktidarı ele geçirerek Stalin nezdinde M-L’e …

Read More »

Ölümünün 54.Yılında Vietnam Devriminin Önderi Ho Şi Minhi Anıyoruz..!

Önce Fransız ve ardından Amerikan emperyalizminin işgaline karşı 1930 yılında komünist güçleri Vietnam Komünist Parti şemsiyesi altında toparlayarak silahlı savaşımı başlatan Ho Chi Minh, -Vietnamca da “Işığa Kavuşturan” aydınlık anlamına gelir ve halkı tarafından sevgiyle “Ho Amca” olarak anılır.- durdurak bilmeden Vietnam halkının özgürlüğü için mücadele yürüttü.Ho Şi Minh Komünist düşüncelerle Fransa tanıştı ve Fransız komünist partisinin. Kuruluşunda görev aldı. …

Read More »

Alman Proletaryasının Komünist Önderi Ernst Thaelmann’ı Nazilerce Kurşuna Dizilmesinin 79.Yılında Saygıyla Anıyoruz.!

İşçi sınıfının ve uluslararası proletarya hareketinin bir militanı, Almanya Komünist Partisi´ni gerçek bir Leninist parti olarak inşa etme mücadelesinin öncüsü, antifaşist mücadelenin örgütleyicisi ve önderi, 11 yıl Nazi kamplarında direniş bayrağını yukarıda tutan büyük direnişçi Ernst Thaelmann 18 Ağustos 1944 yılında kurşuna dizilerek katledildi. Ünlü Gestapo şefi General Göring, son bir kez daha -belki ikna ederim düşüncesiyle- Thaelmann’ı, Berlin Moabit …

Read More »

Proletaryanın Büyük Savaşçısının ve Öğretmeni Engelsin Anısı Hep Yaşayacaktır!

Lenin, “Marx’tan sonra uygar dünyanın modern proletaryasının en yetkin bilim adamı ve öğretmeni “ olarak tanımladığı Engels’i, her daima bağlılıkla anmıştır.1844’te devrimci işçi hareketinin oluşumunun en hararetli yıllarında yoldaşı Marx ile tarihsel bir buluşmaya adım atan Engels, uluslararası proletaryanın lideri ve bilimsel sosyalizmin kurucularından biri olarak, işçi sınıfının “zeka meşalesi” oldu. Engels, sınıf savaşımına işçi sınıfı saflarında katılmaya genç yaşlarda …

Read More »

ÖLÜMÜNÜN 99.YILINDA DÜNYAPROLETARYASININ KOMÜNİST ÖNDERİ LENİNİ ANARKEN..!

21 Ocak, dünya işçi sınıfının, büyük önderi Vladimir İliç Ulyanov Lenin’in 99. ölüm yıldönümüdür. Lenin’i anlamak, yazmak büyük ölçüde O’nun eserleri olan Bolşevik Partisi’ni, Büyük Sosyalist Ekim Devrimini ve ilk sosyalist devlet Sovyetler Birliği’ni anlayıp yazmaktan ayrı düşünülemez. Bu ise devsel boyutlarda bir çalışmanın ürünü olabilir. Ancak, biz burada Lenin’in yaşamındaki önemli tarihsel anlara değineceğiz. Lenin, Nisan 1870 doğumludur. O …

Read More »

Yaşamını Proletaryanın Kurtuluş Davasına Adamış Engel Yoldaşın Doğum Günü Kutlu Olsun..!

“Biz sınıfların kalkmasını istiyoruz. Bunu elde etmenin yolu nedir? Tek yol, proletaryanın politik egemenliğidir. Buna rağmen, artık herkes tarafından biliniyor ki, bize politikaya burnumuzu sokmamamız söyleniyor. Politikadan uzak durmayı savunanlar devrimci olduklarını, hatta dört dörtlük devrimci olduklarını söylüyorlar. Ne var ki, devrim en yüksek bir politik harekettir ve devrim isteyenler onu elde etmenin yolunu da istemelidirler. Bu yol, devrim için …

Read More »

Kaypakkaya Çok Yönlü Bir Komünist Önderdi..!

İşkencede katledilişinin 49. yılında andığımız Kaypakkaya yoldaş, çok yönlü bir önder olarak öne çıkmıştı. “Kişinin kendini proleter devrimin ve proleter partinin önderi olarak kanıtlaması için, teorik güç ile proleter hareketin pratik-örgütsel deneyimlerini bireyinde toplamak zorundadır”. (Stalin) Bu açıdan, İK, öğrenilmesi gereken bir önder tipidir. Çok yönlülük söz konusu olduğunda, iK, sıradan önderlerden değildi. O, daha yüksek tipte bir önder, teorik …

Read More »

ÖLÜMÜNÜN 69.YILINDA BÜYÜK ÖĞRETMEN STALİN’İN ÖĞRETİLERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR..!

“Devrimci bir partisi bulunmayan işçi sınıfı kurmaysız bir ordudur.” Dünya komünist hareketine uzun yıllar önderlik yapan ve Sovyetler Birliğin de önce devrimin zaferi ve ardından sosyalizmin inşasına yol gösteren Stalin yoldaş, 21 Aralık 1879’da,Gürcistan’ın küçük bir kenti Goride yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda komünist hareketle tanıştı ve ve mücadeleye katıldı. Rus komünist hareketinin en militan …

Read More »

Devrimci Önderliğin Olmazsa Olmazı Güvendir ..!

Güven, bir şeyden umulan, beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmanın ifadesidir. Yani birine yaşanmış pratiklere bakarak kendin gibi bakabilmektir ve ikircimsizlik duymadan sırtını yaslayabilmektir. Aslında devrim iddiasıyla yola çıkmış bir örgütte yada yaşamın değişik boyutlarında aynı kulvarda beraber olabilmenin temel şartlarındandır. Güvenin olduğu yerde huzur vardır, inanç vardır, vefa vardır, bağlılık vardır, özveri vardır, dahası aynı idealler için birlik, dayanışma …

Read More »

Leninizm; Emperyalizme Faşizme ve Her Türden Gericiliğe Karşı Mücadelemize Işık Olmaya Devam Ediyor ..!

Proletaryanın önderi Lenin’in en büyük amacı, kapitalizmin uzlaşmaz sınıf çelişkilerinden proleter bir dünya devrimi oluşturup toplumsal sınıf karşıtlıklarının olmadığı insan toplumunun tarihsel oluşumuna öncülük etmekti. Kendisi, Marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teori olan Leninizm’in de kurucusudur. Leninizm, Marksizm’in çağın gereklerine göre hem kuramsal hem politik hem de ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarlanması olarak anlaşılır. Leninizm …

Read More »