Önderlerden Öğreniyoruz

Kaypakkaya Çok Yönlü Bir Komünist Önderdi..!

İşkencede katledilişinin 49. yılında andığımız Kaypakkaya yoldaş, çok yönlü bir önder olarak öne çıkmıştı. “Kişinin kendini proleter devrimin ve proleter partinin önderi olarak kanıtlaması için, teorik güç ile proleter hareketin pratik-örgütsel deneyimlerini bireyinde toplamak zorundadır”. (Stalin) Bu açıdan, İK, öğrenilmesi gereken bir önder tipidir. Çok yönlülük söz konusu olduğunda, iK, sıradan önderlerden değildi. O, daha yüksek tipte bir önder, teorik …

Read More »

ÖLÜMÜNÜN 69.YILINDA BÜYÜK ÖĞRETMEN STALİN’İN ÖĞRETİLERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR..!

“Devrimci bir partisi bulunmayan işçi sınıfı kurmaysız bir ordudur.” Dünya komünist hareketine uzun yıllar önderlik yapan ve Sovyetler Birliğin de önce devrimin zaferi ve ardından sosyalizmin inşasına yol gösteren Stalin yoldaş, 21 Aralık 1879’da,Gürcistan’ın küçük bir kenti Goride yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda komünist hareketle tanıştı ve ve mücadeleye katıldı. Rus komünist hareketinin en militan …

Read More »

Devrimci Önderliğin Olmazsa Olmazı Güvendir ..!

Güven, bir şeyden umulan, beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmanın ifadesidir. Yani birine yaşanmış pratiklere bakarak kendin gibi bakabilmektir ve ikircimsizlik duymadan sırtını yaslayabilmektir. Aslında devrim iddiasıyla yola çıkmış bir örgütte yada yaşamın değişik boyutlarında aynı kulvarda beraber olabilmenin temel şartlarındandır. Güvenin olduğu yerde huzur vardır, inanç vardır, vefa vardır, bağlılık vardır, özveri vardır, dahası aynı idealler için birlik, dayanışma …

Read More »

Leninizm; Emperyalizme Faşizme ve Her Türden Gericiliğe Karşı Mücadelemize Işık Olmaya Devam Ediyor ..!

Proletaryanın önderi Lenin’in en büyük amacı, kapitalizmin uzlaşmaz sınıf çelişkilerinden proleter bir dünya devrimi oluşturup toplumsal sınıf karşıtlıklarının olmadığı insan toplumunun tarihsel oluşumuna öncülük etmekti. Kendisi, Marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teori olan Leninizm’in de kurucusudur. Leninizm, Marksizm’in çağın gereklerine göre hem kuramsal hem politik hem de ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarlanması olarak anlaşılır. Leninizm …

Read More »

İyi ki doğdun Stalin Yoldaş : Doğumunun 142.Yılında Tarihe Düşülmüş Görkemli Bir Yaşam..!

Proletaryanın büyük öğretmenlerinden ve Lenin yoldaşın öğrencisi olan ve Sovyetler Birliğini başarıdan başarıya taşınmasına önderlik yapan aynı zamanda bu zorlu savaşımın yürütülmesi sürecinde hatalarda işleyen Stalin yoldaşın yaşamı ve önemli süreçlerde parti içinde oynadığı rol vb. üzerinde durmaya çalışacağız. Buradan olarak biz bu yazımızda Stalin yoldaşın devrimci yaşamını daha özel yanlarıyla vermeye çalışacağız Devrimci yaşamının pratik yanına ağırlık verecek ve …

Read More »

Komünist İrfan Çelik’i Anmak ve Anlamak …!

14 Eylül 1980, Türkiye proletaryasının önderleri ve örgütleyicilerinden İrfan Çelik yoldaşın, 12 Eylül faşistleri tarafından alçakça katledildiği tarihtir. Önder yoldaşı yitirdiğimizin 41.yıl dönümü TKP-ML Hareketinin kurucu önderlerinden İrfan Çelik yoldaş 25 Haziran 1980 de İstanbul’da 2 kadın yoldaşıyla birlikte siyasi polis tarafından yakalandı. Gözaltına alındığından itibaren MİT ve Kontrgerillanın tam teşekküllü işkence merkezine götürüldü. En tecrübeli ve usta işkenceciler, önder …

Read More »

BİLİMSEL SOSYALİZMİN KURUCULARINDAN Friedrich ENGELS YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR…!

Bilimsel sosyalizmin kurucularından birini, 28 Kasım 1820 yılında Almanya’nın Barmen_şimdi ki Wuppertal da doğan Friedrich Engels’i, 5 Ağustos 1895’te Londra’da yitirdik. Bütün yaşamı boyunca proletaryanın kurtuluşu için olağanüstü bir fedakarlık ve bilimsel inançla çalıştı. O’nun ölümü dünya proletaryası ve komünist hareket için yeri doldurulması büyük bir kayıptı. Ama O ardında, yoldaşı Marks’la birlikte yarattığı ve çağlar boyu da yaşayacak olan …

Read More »

Lenin yoldaş 151.Yaşında Daima Bizimle: Proletaryanın Kurtuluşuna Adanmış Bir Yaşam ..!

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin (22 Nisan 1870, Simbirsk – 21 Ocak 1924, Moskova) Rus sosyalist devrimci önder. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi (Bolşevik)’nin ilk lideri. Lenin aynı zamanda Marksist teorik ve felsefi yazıların yazarı olarak,191 ekim sosyalist devriminin mimarı, bilimsel sosyalizmin Marx ve …

Read More »

100.Yıl Oldu M. Suphi ve 14 yoldaşı Karadenizde Katledileli..!

Tüm dünyayı sarsan şanlı Ekim Devrimi’nin etkileri ülkemizde de hissedildi. Marksizm’in yayılmasına büyük bir atılım kazandırdı. Türkiyeli komünistler proletaryanın bağımsız siyasetini sürdürecek komünist partisinin kuruluşu için harekete geçtiler. Kararlı, yoğun çalışmaları sonucu Kemalistlerin izin vermemesi nedeniyle M. Suphi önderliğinde 10 Eylül 1920 yılında Bakü’de 15 örgütü temsilen 75 delegenin katılımıyla toplanan Kongre TKP’yi kurdu. M. Suphi başkanlığında büyük bir coşku …

Read More »

MLKP Leninist Parti Öğretisini Açıktan İnkar Ederken Geçmişin Değerlendirmesinde Çifte Standırtçı ve İnkarcı Oportünist Konumda Duruyor?

Hatırlanacağı üzere bir çok akım komünist hareketin tarihini gerçeklere ve bilimsel sosyalist ilkelere göre değil, kendi örgütün durumuna ve sübjektif niyete göre ele alıp değerlendiriyor. Bunlardan birisi de dün dündür bugün bugün yaklaşımını kendisine temel alan ve kuruluş döneminde kabul etmiş olduğu “… stratejik planımızın öncelikli hedefi, işçi sınıfı içinde gerçek bir çekim merkezi haline gelmek, komünist partisini inşa etmek, …

Read More »