İnşamız

RIZA ÖRÜK’ÜN MLKP TARAFINDAN “AJAN İŞBİRLİKÇİ “ OLARAK SUÇLANARAK İNFAZ EDİLMESİNİ LANETLİYORUZ..!

22 Eylül 2017 tarihinde “ajan ve devlet işbirlikçisi olduğu ve arkadaşlarına komplolar düzenlediği gerekçesiyle” Dersimin Ovacık ilçesinin Sefkan köyünde Rıza Örük, MLKP tarafından infaz edilmiştir. MLKP’nin açıklamasına baktığımızda; “Sömürgeci faşist diktatörlüğü ile işbirliği yapan, bölge halkına ajanlığı dayatan ve arkadaşlarımıza karşı komplolar düzenleyen Rıza Örük isimli bir şahıs, 22 Eylül günü Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Sefkan köyü yakınlarında bir birimimiz …

Read More »

M.Suphi  TKP’si  97. Yaşında Emekçiler Örgütsüz İşçi Sınıfı Hala  Öncüsüz..!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), M. Suphi önderliğinde 10 Eylül 1920’de toplanan 1. Kongre’de kuruldu. Kongre Kemalist gericiliğin izin vermemesi üzerine Bakü’de toplandı. Kongreye 15 komünist örgüt ile İstanbul, Anadolu ve Bakü kümeleri temsilcilerinden oluşan 74 delege katıldı. Bu delegelerden 51’i İstanbul ve Anadolu’dan gelmişti. M. Suphi oybirliğiyle parti başkanlığına seçildi. Tüm dünyayı sarsan Ekim Devrimi’nin top sesleri kısa zamanda ülkemizde …

Read More »

22.YILINDA KOMÜNİST  HAREKET KÜÇÜK BURJUVA DEVRİMCİLİĞİYLEARASINDAKİ TEMEL AYRIM ÇİZGİSİNİ PRATİĞE DÖKMELİDİR..!

21 Ağustos 1995 yılında tüm olanaksız ve zorluklara kılıç çalarak bir avuç komünist olarak yola çıkan KP-İÖ;  hem de dıştaki saldırılar ve kuşatma ve hem de içteki olumsuzluklar ve ihanetler nedeniyle 22.yılda,  ideolojik-teorik alanda kat etiği mesafeyi  ne yazık ki  örgütsel-pratik alanda başaramadı. Bunda dış koşulları olumsuzluğu olanaksızlıklar, faşist diktatörlüğün ağır darbeleri ve MLKP’nin bitmek bilmeyen saldırıları, olanakların sınırlılığı  yanında …

Read More »

Devrimin Örgütlenmesinde Önderlik ve Kadrolar Sorunu…!

” Deneyle çekirdekten yetişmiş ve uzun bir çıraklıktan geçmiş, aralarında iyi anlaşan önderler olmaksızın, çağdaş toplumda hiç bir sınıfın mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmesi düşünülemez.” (Lenin) Evet Lenin yoldaşın bu sözleri, devrim için yola çıkmış ve bu gerçekliğe bütünüyle kilitlenmiş komünist bir örgüt açısından, sınıflar mücadelesine önderlik edecek ve olası gelişmelerde örgütünü yara almadan limana kadar başarıyla taşıyabilecek örgütün sağlamlıkta …

Read More »

KP-HTKP Arası TKP İsmi Merkezli Sol İçi Şiddete Hayır..!

KP-HTKP Arası TKP İsmi Merkezli Sol İçi Şiddete Hayır..! TKP adı Devrim ve Halkın Sorunlarından Daha Önemli Olamaz.. Aslında M.Suphi TKP’siyle hiç bir ilişkileri olmadığı halde TKP’nin adına sahip çıkan ve bunun üzerinde varlık savaşımı içinde  reformist-legalist-sosyal şovenist bir çok grubun olduğunu biliyoruz. Neki bu gruplar arasında TKP’ye sahiplenme konusunda, mülkiyetçi şiddete varan düzeyde bir mücadele yaşanıyor.  Devrim ve sosyalizmin çözüm …

Read More »

Kapitalizmin İnsanı Yozlaştırma Dayatmasının Alternatifi Yoldaşlıktır..!

Bilindiği gibi günümüzde yabancılaşma kavramı, insan faaliyetini de kapsamak üzere genişlemiş durumdadır. Aşırı uzmanlaşma sınırına kadar götürülmüş bir iş bölümüne dayalı bu emperyalist kapitalist toplumda insanların ufukları, son derece daralmıştır. Karşılıklı anlaşma ve iletişim kapasitelerinde bir yabancılaşma durumu ortaya çıkmıştır. Sonuçta, bireyler arasındaki sosyal ilişkiler “metalaşmış”. İnsanlar birbirini giderek iş ilişkisi ya da ekonomik ilişki olarak görmeye başlamıştır. Kısaca, insanı …

Read More »

Faşist Baskıya, Sömürüye, Yasaklara, Gözaltı Terörüne Hayır Diyerek; FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..!

  Faşist Baskıya, Sömürüye, Yasaklara, Gözaltı Terörüne Hayır Diyerek;  FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..! 1886 yılında Amerikan işçi sınıfının, Amerikan burjuvazisine karşı 8 saatlik işgünü talebi ile büyük mücadelelere girişmesi ve bu hakkın kazanılması, Amerikan işçi sınıfı ve tüm dünya proleterleri tarafından sevinçle karşılandı; Amerikan işçi sınıfının başlattığı bu mücadele, dünya proletarya hareketinde yeni bir aşamayı simgeliyordu. …

Read More »

BAŞKANLIK İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ..!

İşçiler, Emekçiler, Devrimciler; Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Din, Tek Mezhep ve TEK ADAM Rejimine de Hayır Diyoruz..! Erdoğan’ın şefliğinin yolunu döşeme başkanlık için anayasa değişiklik referandumun tarihi belli oldu: 16 Nisan. Halk, ‘TEK ADAM’ padişahlık rejimine ya evet yada hayır diyerek karar verecek. Tek kişilik şeflik rejimi Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Arap-Çerkez ve çeşitli ulus ve ulusal azınlıklardan tüm …

Read More »

Süreci Anlamak ve Devrimcilikte Israr Etmek..!

  Lenin yoldaş bir politik akımın ciddiyeti ve devrime bağlılığının önemli unsurlarından birisi olarak, örgüt yada partinin kendi hata ve zaaflarına karşı göstermiş olduğu tutumla ilişkilendiriyordu. Bolşeviklerin defalarca ağır kayıp vermesine rağmen, yeniden ayağa kalkmasında kendi hata ve zaaflarıyla uzlaşmaz bir hesaplaşma içinde olmasıyla açıklıyordu. Nitekim Lenin’in bu doğru ve devrimci yaklaşımı devrimci ve sosyalistlere düstur olmalıydı. Neki uzun yıllar …

Read More »

ZORLUKLARI KARŞI DİRENÇLİ VE UMUTLU DEVRİMCİ OLMAK..!

Herşeyin yeniden köreldiği ve ayrışmanın dayatıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç iddialı ve umut dolu devrimcilerle, erken yorulmuş ve umutsuzluk içinde savrulan devrimcileri ayrıştırıp,açıkça ortaya seriyor. Buradan olarak iddialı devrimcilik, başlı başına bir iddia,yaşam biçimi ve adanmışlıktır. İlkeleri, değerleri, taşı, taş üstüne koyarak şekillenen titizlik ve özen gösteren bir niteliğin ta kendisidir. Komünist öncü örgütün önderliğinde, örgütlenmiş kitlelerin devrimci başkaldırısının …

Read More »