İnşamız

Komünist Devrimci Olmak Zor İştir ..!

Her önüne gelen kendisini devrimci ve hatta komünist olarak ilan etmekten geri kalmıyor. tek bacak üzerinde yüzlerce yalan söylüyor, söylediği gibi yaşamıyor, üç kuruş para görünce hızla makas değiştiriyor, fedakarlığı bireysel durumu sağlamlaştırma olarak algılıyor, yoldaşı aç ve açıkta ama kendisi ve ailesi beyler gibi yaşıyor vb. Peki nedir komünist devrimci olmak ve kalmak? Komünist devrimci sınıf mücadelesini kabul etmek …

Read More »

Acil Devrimci Görev Halktan Tecrit Olma Halini Aşmaktır.!

“Tüm ciddi devrimci çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için, devrimcilerin gerçekten yiğit olan sınıfa öncülük edebileceklerini kavrayıp eyleme döndürebilmeleri gerekir. Bir öncü öncülük görevini ancak önderlik ettiği halk kitlelerinden kopmadığı, tüm kitleyi gerçekten ileri götürebildiği sürece başarır.” LENİN Halktan tecrit olma konusu nedir? Öncü-halk ilişkisi nasıl olmalıdır? Halkla nasıl ilişkiler kurulup sürdürülmelidir? Halka neyi, nasıl, ne zaman anlatmak gerekir? 12 eylül faşist …

Read More »

Kendi Gücüne Güvenmeyen Fırtınalı Denizlerde gemiyi Limana Yanaştıramaz..!

Devrimci çalışmada temel ayıraç çizgilerinden birini her koşulda kendi gücüne güvenmek oluşturuyor. Gerek örgütler bakımından ve gerekse tek tek kadrolar açısından vazgeçilmez temel bir kriterdir. Kendi gücüne güveni olmayan örgüt ve kişilerin doğru politikalarda ısrar ederek ileriye doğru yürümeleri ve engellere vurarak hedefi yakalamaları söz konusu olamaz. Elbette kendi gücüne güven sorunu öncelikle ideolojik-politik alanda sağlam bir merkezde durmayı zorunlu …

Read More »

Öncü Örgüt ve Kitle Çalışması..!

Öncü Örgüt ve Kitle Çalışması..!Parti bütün fabrikalarda çekirdekler kurar ve bu çekirdekler emme basma tulumba gibi çalıştırılarak, işçi sınıfının bilinçli, denenmiş kadroları partiye kazanılır. İşçi sınıfı partisinin en büyük kadro kaynağı olması açısından fabrikalar büyük önem taşır.Fabrika grupları bizim için çok önemlidir: hareketin esas gücü büyük fabrikaların işçi örgütlerindedir. Çünkü büyük fabrikalar (ve tesisler) işçi sınıfının sadece sayı bakımından büyük …

Read More »

NE KADAR DOST NE KADAR VEFALIYIZ ?

Hemen her şeyin menfaat ve çıkar ilişkisine dayandığı, güzel değerlerin para ile satın alındığı, küçük bir kazanım için onur, gurur ve kişiliğin ayaklar altına atıldığı, yalakalık ve şarlatanlıkla güçlünün yanında nokta kadar yer kapmak için var gücü ile çabalayan ikiyüzlülerin, kendini kurtarmak için en yakın arkadaşını hiç çekinmeden harcayan gözünü hırs bürümüş zavallıların, işin en acı yanı sayısı giderek çoğalan, …

Read More »

Devrimcilik sömürü ve zulme karşı durmak eskiye vurup yeniyi kurmaktır..!

Herşeyden önce devrimciler bu süreçte, düzenin belirlediği statükolar içinde yaşayan bir insandan daha fazla acı çekmiyor. Bunun kanıtları ile gündelik yaşantı içinde her an yüz yüze geliyoruz. Dilenen, köprü altında yaşayan, uyuşturucu kullanan, depremden kaçıp yangına, yangından kaçıp rüzgara, rüzgardan kaçıp fahişeliğe mahkum edilen, toplum dışına atılmış milyonlarca insanın mutsuzluğu, acıları, düşünce sınırlarını zorlayacak niteliktedir.Yoksul olduğu için çocuğuna bayram giysisi …

Read More »

ÖRGÜTSEL ÇALIŞMADA ÇALIŞMA TARZI TAYIN EDICIDIR..!

Örgütsel çalışmada çalışma tarzının tayin edici bir yeri var. Dahası, kendisini oluşturma tarzı anlamına da gelen Leninist çalışma tarzı, çalışmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu çalışma tarzının temel özellikleri şunlardır; a) Rus devrimci atılımı, b) Amerikan pratikçiliği, Rus devrimci atılımı, eylemsizliğe, yerleşmiş verimsiz alışkanlıklara, tutuculuğa, zihin durgunluğuna, eski geleneklere kölece bağlılığa karşı panzehirdir. Rus devrimci atılımı, öyle canlandırıcı bir güçtür ki, …

Read More »

Eleştiri-Özeleştirinin Yozlaşmasına Geçit Vermeyelim.!

Eleştiri-özeleştiri mekanizması, adı çokça söylenen, fakat gereklerine uymada oldukça zorluk çekilen bir konudur. Herşeyin adeta yeni baştan yaratılması göreviyle karşı karşıya bulunulan politik koşullarda bu mekanizma, amaçlara ulaşmada kullanılacak en belli başlı silahlardan birisi olarak kullanılmalıdır. Bu durum, eleştiri-özeleştiri konusunun üzerinde ayrıntılı durmayı ve bunu bilinçlere iyice yerleştirmeyi gerekli kılmaktadır.Eleştiri ve özeleştiri mekanizması olmaksızın hataları aşmak ve sağlı bir devrimci …

Read More »

UMUT DEVRİMCİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZDÜR: UMUDA TUTUNARAK İLERLEMEK!

Umutsuzluğa karşı umut tutunarak lanetli ve zor günlerin aşılacağına inanıyoruz. Buradan olarak, umudun bittiği yerde yaşamında bittiğine inanıyoruz. Onun içindir ki, hem iyimser ve hem de haklı olarak umut yüklü olmakla yükümlüyüz. Bir yandan faşist baskı ve zulüm artıyor, öte yandan bu durumda çıkış bulunamaması umutsuzluğu ve haliyle de kaderciliği tetikliyor. Her ülkede olduğu gibi, emperyalist kapitalizmin krizi, toplumu dipten …

Read More »

Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak Ve Ön Yargıcılığa Karşı Mücadele..!

Bugün her açıdan çok ama çok zor bir dönemden geçtiğimiz tüm devrimci, demokrat ve yurtseverlerce bilince çıkarılmalıdır. Hele dünyayı değiştirme görevini önüne koymuş, bunun kavgasını yürüten komünistler ve komünizme sempati duyan, özlemi sınıfsız toplum olanlar için elbette bu ortam iki misli daha da zordur. Neden her açıdan zor bir dönem? Amacımız kötümserlik havası yaratmak değildir. Ama materyalistler gerçekçidirler. Olayları abartmaksızın …

Read More »