İnşamız

Proleter Devrimci Olmak ve Orada Kalmak!

Proletaryayı iktidar mücadelesinde örgütleyip savaşıma çekecek ve devrimin en önünde yürüyecek bir proleter devrimci (komünist) nelere dikkat etmelidir? Birinci olarak teori. Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmayacağı açıktır. İkincisi amaç, üçüncüsü bu amaca kimlerle nasıl ulaşacağı sorunu ve dördüncüsü de çalışma ve yöntem sorunu. Haliyle proleter devrimci olmak ve orada kalmak sürekli yenilenme ve sınıf savaşımına sıkıca sarılmakla bağlıdır. Bir …

Read More »

Örgütlü Devrimci Çalışmanın Olmazsa Olmazı: Güven ..!

Oldukça zor ve bir çok bakımdan durumun komünistlerin aleyhine olduğu yıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 70 yıllık devrim ve sosyalizm deneyiminin ardından hem sıkıca sarılıp kendimizi yenileyip ileri atılacağımız unsurlar var, hem de büyük bir enkaza dönmüş, yeniden ayağa dikmemiz gereken, yığınlara umut taşımamız gereken yanlar var.  Elbette bugün daha çok pompalanarak öne çıkarılan yön kısa dönem içinde sosyalizmin insanlık hazinesine …

Read More »

FEDAKARLIK ÖZGÜRLEŞTİRİR VE YENİYİ KURMANIN YOLUNU DÖŞER..!

Her bakımdan silkinip ayağa kalkma bakımından devrimci hareket önemli bir eşikten geçiyor. Devrimci hareket ölü toprağını üzerinden atması, silkinip ayağa kalkması ve sınıflar savaşımına aktif olarak müdahale etmesi için her bakımdan eski alışkanlıklara vurarak, bütün enerjisini kamçılayarak feda ruhunu canlandırması ve çalışmalarda kendiliğindenciliği yere çalarak, devrimci iradeyi konuşturması gerekiyor. Bunun için özveri taarruzunu örgütleyerek mücadeleye yeni bir soluk getirmek devrimci …

Read More »

Devrimci Kavgada İİkeli Duruş ve Amaçlı Yaşam..!

Devrimci değerleri ve ilkeleri özümlememiş ve bunun gerekleri doğrultusunda hareket etmeyen bir komünistin yığınların sevgi ve sempatisini kazanması ve yoldaşlarının güvenini yakalaması mümkün olamaz . Bu bakımdan mücadelenin zorlu süreçlerinde damıtılarak yaratılmış ve olmazsa olmaz değerler ve kurallar haline getirilmiş olan devrimci değerlerin özümlenmesi yoksa ve her koşulda buna uyulmuyorsa başarıyı elde etmek güçleşir. Dahası değerleri özümleme ve yaşam biçimi …

Read More »

Bir Komünist Alçak Gönüllü Olmak Zorundadır..!

Kendini beğenmişlik yada yoldaşlarına-emekçilere üsten bakmak, asla  sosyalist ahlakla bağdaşmaz. Sosyalist kişi ne bilgisi, ne becerileri yüzünden kendisini büyüklük duygusuna kaptırmamalı, kibirli olmamalı, olur-olmaz övünmemelidir.  Biliyoruz ki, kendini beğenmişlik de bencillikten kaynaklanır. Böylece kişiler sürekli olarak kendilerine farklı davranılmasını, övülmeyi, pohpohlanmayı beklerler. Kendini beğenmişliğin kökeninde ise güvensizlik duygusu, aşağılık kompleksi bulunur.  Kendini beğenmiş kişi hatalarını, kusurlarını göremez, eksikliklerini tanımlayamaz. Böylelerinin …

Read More »

ÖĞRENEREK VE KENDİNİ YENİLEYEREK İLERLEMEK..!

Sosyalist bilinç olmadan sosyalist ahlak olmaz. Kişi eğer sınıf mücadeleleri konusunda, sömürücü toplumların geçici ve sosyalizmin zaferinin kaçınılmaz olduğu hakkın da yeterli ve doğru bilgilere sahip değilse, sosyalist mücadele de inançlı olamaz. Çevrenize bakın, bu konuda umutsuz insanlar, genellikle bilinçsiz insanlardır. Onlar ” boşuna direniyorsunuz, sömürücüler güçlüdür , onlarla başa çıkamazsınız” derler . Onlar emekçilerin gücünü ve toplumsal yasaları bilmedikleri …

Read More »

DEVRİMCİ MÜCADELEYİ GELİŞTİRMEDE KENDİMİZE NE KADAR ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ AYNASINI TUTUYORUZ..!

Biliyoruz ki, Toplumsal yaşantının temel taşı, insan ve insanın topluma göre kendini konumlandırışıdır. İnsan, toplum ve insan ilişkilerinin olmadığı bir ortamda sudan çıkmış bir balığı andırır. İnsanı insan yapan temel özelliği, toplumsal bir varlık oluşudur. Toplumsal yaşantının da temeli, insanların bir arada yaşarken, genel olarak ortaklaşa yapılan herşeyde belli kurallara uyma zorunluluğudur. Bu belirlenmiş kurallar, insanların nerede ne yapacaklarını ve …

Read More »

Tarihten Ders Almayanlar Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyemezler!

“Kişinin kendini proleter devrimin ve proletarya partisinin önderi olarak kanıtlaması için, teorik güç ile proleter hareketin pratik, örgütsel deneyimlerini bireylerinde toplamak zorundadır.” (Stalin)Yaşanmış tarihin dersleri ışığında geleceğe sağlam adımlarla yürümek için, öncelikle olgulara doğru bakmak ve hatalara, eksikliklere acımasız davranmak gerekiyor. Bu kadar zengin deney ve tecrübeye, birikime ve pratiğe sahip olan devrimci hareketin savaşımı sürekli ve istikrar içine sokamaması …

Read More »

Hatalarımızla Hesaplaşarak İlerlemeliyiz..!

“Bir politik partinin hataları karşısındaki tavrı, bu partinin ciddiyet derecesi ve ezilen yığınlar karşısındaki yükümlülüklerini pratikte nasıl yerine getirdiği konusunda yargıya varmanın en önemli ve en güvenilir yönlerinden biridir. Bir hatayı içtenlikle kabul etmek, onun nedenlerini araştırmak, ona yol açan koşulları çözümlemek ve onu gidermenin yollarını dikkatle incelemek; ciddi bir partinin özellikleri budur.” (LENİN) Devrimciliğin özü yıkmak ve değiştirmektir. Bu …

Read More »

Üslup da Ne Kadar Duyarlı ve Devrimciyiz..

Devrimcilik yalınızca belli alanlarda ilkeli yaşamak değildir. Aynı zamanda devrimcilik, düşmanı her alanda olduğu gibi üslup da da darbeleyerek yenerek devrimci ve komünist safları yüceltmek ve ileriye taşımak demektir. Acı ama gerçek o ki devrimci harekette bu durum tam tersi olarak işlemektedir. Devrimci mücadeleyi geliştirip ileriye taşımada ortak çıkarı olan devrimi güçler, bir birlerini eleştirme-uyarma adı altında kara propagandaya baş …

Read More »