Devrimci Teori

ÖĞRENCİ HAREKETİNİN TOPLUMSAL MÜCADELEDEKİ YERİ VE ROLÜ..!

Seneca’nın, “Ondan vazgeçmeye istekli ve hazır olanlar dışında kimse hayatın gerçek tadını alamaz,”[3] saptamasına büyük değer atfeden birisi olarak, “Öğrenci Hareketinin Toplumsal Mücadeledeki Yeri ve Rolü”nün sınıf mücadeleleri dışında ele alınabileceğini düşünmüyor ve üniversiteleri de abartmıyorum![4] O hâlde gençlik meselesini tartışırken de unutulmaması gereken V. İ. Lenin’in, “Ya burjuva ideolojisi, ya da Sosyalist ideoloji. İkisi arasında bir orta yol yoktur… …

Read More »

Latin Amerika Devrimi Semineri: Sosyalizm gelecektir..!

Latin Amerika Devrimi Semineri Sonuç Bildirgesi..! Ekvador’un başkenti Quito’da 26-27-28 Temmuz’da “Ekim Devriminin İşçiler ile Halklar için Sunduğu Dersler” başlığıyla ve 42 siyasi parti ve örgütün katılımıyla toplanan 21. Latin Amerika Devriminin Sorunları Uluslararası Seminer’in sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgenin tam metnini yayınlıyoruz: “Yüz yıl önce Rus proletaryası, dünyadaki işçilere ve halklara, kurtuluşa ulaşmaları için geçmeleri gereken yolu gösterdi. Onların ayak …

Read More »

ÖZGÜRLÜĞE MUHTAÇ VE MAHKUMUZ! 

“Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.”[1] “Bi tenê helmgiri, azadgiriye nişan nade/ Yalnızca nefes almak, özgür olduğunu göstermez,” diyen Johann Wolfgang von Goethe sonuna kadar haklıdır; hele içinden geçtiğimiz kesitte! George Orwell’in, “İki kere ikinin dört ettiğini söyleyebilmektir. Eğer buna izin verilirse, gerisi kendiliğinden gelir,”[2] diye betimlediği özgürlük, geçtiğimiz zorlu kesitte, “Hiçbir zaman dayanaklı değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik her …

Read More »

Aydın/ Entelektüel Meselesine dair..!

“Entelektüelin görevi iktidara hakikâti söylemektir.”[2] Aydın/ entelektüel konusunda epeyce yazdım.[3] Yazdıklarımın tümü, elbette taraflıydı. Yeri geldi belirteyim, sınıflı bir toplumda “tarafsızlık” yaygaralarını kaale almayan birisi olarak: Marguerite Duras’nın, “Politik değilseniz, entelektüel de olmazsınız!” Albert Camus’nün, “Entelektüel, aklı kendisini gözleyen kişidir”![4] Harvey Cox’un, “Aydının görevi her zaman ‘Başka türlü düşünmek’tir. Bu asla bir sapkınlık değildir. Toplum için kesinlikle gerekli bir özelliktir”! …

Read More »

2 TEMMUZ SİVAS KATLİAMINI BİRKEZ DAHA LANETLİYOR VEKARANLIĞA MEŞALE OLAN ŞEHİTLERİ ANIYORUZ …!

Bilindiği üzere Sivas’ta faşist dinci gericilerin “şeriat isteriz” şiarlarıyla başlatıp, 33 ilerici-devrimci-demokrat aydın ve sanatçının yakılarak katledilmesine varan 2 Temmuz Sivas katliamının 24. yıldönümü. Bundan tam  24 yıl önce 2 Temmuz 1993’te Sivas da Pir Sultan Abdal etkinliklerini bahane ederek, ” din elden gidiyor ” demagojisiyle faşist şeriatçı güçler, günler öncesinden hazırladıkları ve devletin çanak tutup seyirci kaldığı insanların Madımak …

Read More »

BABALAR ile OĞULLAR ve DEVRİMCİ AHLAK..!

Staline ve sosyalizme her fırsattan saldıranlara ve burjuvazinin kuytularında salon sosyalistliği yapanlara en iyi yanıtı devrimci ve sosyalist önderler veriyor. Erdoğan ve şürekası çocuklarını çürük raporu alıp askere göndermezken Stalin yoldaşın çocukları ve Mao’nun çocuğu, Lenin yoldaşın akrabaları yaşamların emekçilerin bağımsızlığı, eşitliği ve özgürlüğüne adamıştırlar. babalar asla kızlarını ve oğullarını emekçi halk çocuklarından ayrı tutmamışlar. İşte burjuva ahlak ile devrimci …

Read More »

ŞAN OLSUN 47.YILDÖNÜMÜNDE 15-16 HAZİRANA BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNE..!

Faşist saldırı dalgasının arttığı ve emekçilere ve Kürt ulusuna yönelik kuşatma hareketinin derinleşerek yayılmaya çalışıldığı, devrimci ve komünist hareketin etkisiz hale getirilme çabalarının artarak sürdüğü ve dahası faşist yasalarla devletin daha da militarize edildiği koşullarda 15-16 Haziran işçi direnişini anıyoruz. Türkiye işçi sınıfı hareketi tarihinde bir milat olan 1970 15 ve 16 Haziran Büyük İşçi direnişinin 47. yıl dönümü. On …

Read More »

ÖLÜM HAKKINDA!

“İyi bir şekilde ölmesini bilmeyen, kötü yaşamış demektir.” Epikuros’un, “Yıkımların en ürküncü olan ölüm, aslında bizi hiç ilgilendirmez; çünkü biz varken o yoktur, o varken biz artık yokuzdur”; Publilius Syrus’un, “Biz ölümlüler ölüm karşısında eşitiz”; Cenap Şahabeddin’in, “Kâinatta yalnız bir sosyalist tanırım: Ecel”; Francis Bacon’un, “Ölmek, doğmak kadar doğaldır”; Francesco Petrarca’nın da, “Boyuna ölüyoruz; ben bu sözleri yazarken ölüyorum, siz …

Read More »

“GERÇEĞİN VE DOĞANIN ADAMI”: JEAN-JACQUES ROUSSEAU..!

“Hakikâti aramak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek asla suç olamaz.”[1] “Büyük bir iyi niyetle de olsa, hangi kanıt ve tanılara göre gerçeği tanıdığımızdan güvenli olacağız? Bu denli çeşit çeşit düşünce kalabalığı arasında gerçek üzerine tam bir yargıda bulunmada elimizdeki ölçü nedir?” sorusunu önümüze koyan Jean-Jacques Rousseau düşünceleri çokça tartışılan, görüşleri de yankı uyandıran düşünürlerden biridir. Ona dair tartışmaların …

Read More »

Kadrolar Üzerine ..!

Bazıları, zaferin kendi kendine, yani diyelim ki kendiliğinden gelmesi için doğru bir parti çizgisi hazırlayıp geliştirmek, bunu yüksek sesle ilan etmek, onu tezler biçiminde, genel kararlar biçiminde sergilemek ve onu oybirliğiyle benimsemek yeter diye düşünüyorlar. Besbelli ki bu yanlıştır. Yalnız iflah olmaz bürokratlar ve kırtasiyeciler böyle düşünebilirler. Gerçekte bu başarılar ve zaferler, kendiliklerinden kazanılmamışlardır, parti çizgisinin uygulanması uğruna yürütülen amansız …

Read More »