Devrimci Teori

FAİLİ MALÛM KIRIM: ROBOSKÎ ..!

“Gerçeği her şeye tercih et.” (1) Ahmet Arif’in, “Gel haberi nerden verek/ Turna sürüsü değil bu/ Gökte yıldız burcu değil/ Otuzüç kurşunlu yürek/ Otuzüç kan pınarı,” dizelerindeki vurguyla betimlenmesi mümkün olan Roboskî Katliamı üzerine yazmıştık; [2] 10. yılında bir kez daha unutturulmaya inat hafıza tazelemek gerekli/ vazgeçilmezdir… Çünkü Eduardo Galeano’nun, “Özgürlük benim ülkemde politik mahkûmların yattığı bir cezaevi, aşk, insanla …

Read More »

PARTİ KRİZİ VE ÇÖZÜLME…

H.Ozan’ın kaleme almış olduğu yazı, aslında ölmüş atın kırbaçlanması anlamına geliyor. İdeolojik-politik ve örgütsel olarak tamamıyla savrulmuş ve bir başka hatta evrilmiş MLKP’de hala umut bekleyen ve bir yerde çürümenin derinleşmesini seyreden H.Ozan her zaman olduğu gibi hayal pompalamaya devam ederken, yine uzaktan davul çalmaya, beni dinleyip ayağa kalkmaya devam edin diyor. H.Ozan bu çıkışsızlıkta ısrar etme tutumu hem kendisini …

Read More »

Göç(menlik) trajedisi ..!

“Dünya bir zamanlaruçsuz-bucaksız-sınırsızdı,gerekli tek pasaport ayaklardı.”[1]“Küresel ve sınırsız köy olmak” söylencelerinden mülhem yerkürede, Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 2019’da göçmen sayısının 272 milyona ulaştığı[2] bir “kavimler göçü” yaşıyor. İnsan(lık)ın “homo economicus”, “homo philosophicus”, “homo faber” vb’i tanımlamalarına bir de “homo fugitivus/ kaçan insan”ı da ekletircesine!Sınır kapılarında çocukların “Bizi öldürme, insanız” ve “Bize yardım edin” pankartları taşıdığı;[3] “umuda yolculuk”un “ölüme yolculuk”a dönüştü(rüldü)ğü; …

Read More »

Perinçekin Taliban Güzellemesi, Ulusal Sorun, Uluslararası Komünist Hareketin ve Marksist-Leninist’lerin Tutumunun Tarihsel Evrimi Üzerine..!

Amerikan’ın besleyip büyüttüğü şeriatçılığı temel alan, emekçi halklara ,devrimci ve komünistlere bağımsız örgütlenme hakkı tanımayan, tersine kendisinde olmayanlara yaşam hakkı tanımayan Talibanın Afganistan da iktidarı ele geçirmesinin ardında konuyla ilgili Ulusal Kanal’da konuşan Doğu Perinçek, Taliban’ın Afganistan’ı “Kurtardığını” öne sürdü. Perinçek devamında, “Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın Kurtuluş Savaşını başardı” ifadelerini kullandı. Perinçek’in açıklaması şöyle: “Taliban 20 …

Read More »

Dijital Sistemin Egemenliği ve Yabancılaşmanın Derinleşmesi..!-

Dijital Sistemin Egemenliği ve Yabancılaşmanın Derinleşmesi..!-İnternet teknolojisi günümüzde sadece bilginin üretilmesi, iletilmesi ve saklanmasında yenilikler getirmedi aynı zamanda insan ilişkilerini ve dostluk anlayışımızı da değiştirdi, hatta halâ her geçen gün giderek artan ölçülerde insana ait olan her şeyi değiştirip dönüştürüyor, o arada sevgiyi ve aşkın kadim anlatısını da dönüştürüyor tabi. Küreselleşme dolayısıyla insanın, malların ve hizmetlerin dünyayı bir açık kapı …

Read More »

GÜN ZİLELİ İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞIN KATLEDİLMESİNDE FAŞİST SAVCI YAŞAR DEĞERLİNİN ”JİLETLE BİLEĞİNİ KESEREK İNTİHAR ETTTİ” YALANINA SARILIYOR.!

Giriş: Bilindiği üzere Gün Zileli 88’ yılına kadar PDA-Aydınlık hareketinin MK’si üyelerinden birisiydi. Kendi deyimiyle Aydınlık-PDA hareketinin 5 kişilik ilk kurucu üyelerinden biriydi. Haliyle PDA-Aydınlık hareketinin belirlenen politikalarında ve izlenen –örgütsel-pratik çalışmalarında söz sahibi olanların hatta diğer MK üyeleri içinde Doğru Perinçek’in daha fazla güvenini kazanması ve evet efendimci olması nedeniyle öne çıkmış ve uzun yıllar söz sahibi olan kişilerin …

Read More »

1 MAYIS 2021 GÜZERGÂHINDA

I. AYRIM: 1 MAYIS’A GİDERKENI.1) TARİH(İMİZ)İ UNUTMA(MAK)II. AYRIM: İŞÇİ SINIFI GERÇEĞİII.1) İŞÇİLERİ KOD-29’LU HÂLİII.2) ÇOCUKLARII.3) VE KADINLARII.4) BİR DE DEVLET!III. AYRIM: 1 MAYIS’LAR(IMIZ)III.1) 2020 1 MAYIS’IIII.2) 2021 1 MAYIS’I İÇİNIV. AYRIM: “SON” (DEĞİL!) 1 MAYIS 2021 GÜZERGÂHINDA SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER “Her şeyi tersine çevirmenin kaçınılmazlığıdayatıyor bu körleşmiş sulardabitmeli bu bekleyiş, bu suskunluk bitmeli,bitmeli bu karanlığın ıslıkları artık…”[1] 1 Mayıs 2021’in …

Read More »

Mustafa Suphi TKP’si 100. Yaşında .!

Yıl 1921, 28. 29 Ocak’a bağlayan gece. O gün Karadeniz suları, Kemalist diktatörlüğün katlettiği Türkiye proletaryasının önderi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşın kızıl kanlarıyla rengini değiştirdi. Böylece Türkiye proletaryası daha yeni kurulmuş olduğu ve örgütlerini yaratamamış olan TKP’nin 15 yiğit öncü komünist evladını yitiriyordu. Kuşku yok ki M.Suphi ve yoldaşlarının hunharca katledilmesi , hiç bir koşullarda devrimci ve komünistlerin burjuvaziye …

Read More »

MLKP Leninist Parti Öğretisini Açıktan İnkar Ederken Geçmişin Değerlendirmesinde Çifte Standırtçı ve İnkarcı Oportünist Konumda Duruyor?

Hatırlanacağı üzere bir çok akım komünist hareketin tarihini gerçeklere ve bilimsel sosyalist ilkelere göre değil, kendi örgütün durumuna ve sübjektif niyete göre ele alıp değerlendiriyor. Bunlardan birisi de dün dündür bugün bugün yaklaşımını kendisine temel alan ve kuruluş döneminde kabul etmiş olduğu “… stratejik planımızın öncelikli hedefi, işçi sınıfı içinde gerçek bir çekim merkezi haline gelmek, komünist partisini inşa etmek, …

Read More »

Küçük Burjuvanın Herkesten “Farklı Olma” ve ML in “üstünde olma” hastalığı – Avakiyancı “Yeni Komünizm” Üzerine

Marks’ın, Engels’in, Lenin’in küçük burjuvanın kaypaklığı üzerine değerlendirmeleri, ekonomik gelişmelerle bu sınıfın yaygınlaştığı günümüzde doğruluğunu hemen her gün, tekrar tekrar kanıtlamakta. Emekçi halkların saflarıyla, “popüler olma”, “burjuvaya yakınlaşma”, kendisini “diğer geniş kitlelerin üstünde” ve emekçi halkın ideolojisi Marksizm Leninizm’den “farklı” bir ideoloji olduğunu gösterme çabalarıyla burjuva safları arasında yalpalayan küçük burjuvazi, ideolojik mücadelede emperyalist burjuvazinin en güvenilir araçları olma vazifesine devam ediyorlar. Bir …

Read More »