Devrimci Teori

44.Yılında Çocukların Çivilendiği, Kadınların Karınlarının Yarılıp Çocuklarının Katledildiği ,Yaşlı Kadınların Kazanda Kaynatılarak Adım Adım Öldürldüğü Vahşetin Sınır Tanımadığı Yüzlerce Emekçinin Hunharca katledildiği Faşist Maraş Katliamını Unutmadık Unuturmayacağız..!

Aylardan Aralık ise, Türkiye siyasal tarihinde akla gelen ilk olay; hiç şüphesiz, olanca vahşetiyle belleklerde çakılıp kalan MARAŞ KATLİAMI olur. Bundan tam 44 yıl önce, 19 Aralık, 1978 günü ülkenin dört bir yanına bir katliam haberi yayılıyordu. Evet, faşizm yine kan dökmüştü. Hem de kadın, erkek, genç ihtiyar ve çocuk demeden… Sadece insanlar katledilmekle kalınmamış, evleri de yakılıp, yıkılıp talan …

Read More »

Reformizm İle devrimcilik arasındaki temel farklılıkları Doğru Anlamak..!

Reformizm ve devrimcilik birbirini yadsıyan iki ayrı ideoloji ve siyasettir. Reformculuk devrimciliğin ret ve inkârıdır. Bu bakımdan değişik akımlar birbirlerini reformist olmakla suçluyorlar. Gerçekten de ideolojik çarpıklığı aşmak ve doğru bir hatta buluşmak bakımından reformizmi de M-L ne anladığını yeniden hatırlamak gerekiyor. Reformizm, kapitalizmin, orta düzeyde gelişmiş olduğu Türkiye gibi ülkelerde işbirlikçi tekelci kapitalist sistemin devrimle yıkılmasını yadsıyan, sistemin, ekonomik, …

Read More »

Aleviler İslam’ın İçine Sığdırılamaz, Devlet Alevileri Sünnileştirme Planı Uygulamada..!

Yüz yıllardan bu yana yani Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye’de devlet  ve  resmi din kurumu olan diyanetin, Aleviliği ve Alevileri yok sayan yaklaşım, şimdi Alevilerin varlığını kabul ediyor, ama inanç kimliği olarak Aleviliği yok saymayı devam eden bir hatta inkarcılık sürüyor. Saray iktidarının Alevilerin eşit yurttaşlık istemini yok sayarak, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı …

Read More »

105.Yılında Ekim Devrimi İşçi ve Emekçi Halklara Umut Olmayı Devam Ediyor..!

Takvim yaprakları 25 Ekim (Yeni takvimle 7 Kasım) 1917’yi gösterirken, tarih insanlığın o güne dek en büyük ve en güçlü, görkemli eylemine, şanlı sosyalist Ekim Devrimine tanıklık etti. Bundan tam 105 yıl önce çeşitli milliyetlerden Rusya proletaryası, Bolşevik partinin etrafında yıkılmaz bir birlik oluşturarak, dünyada ilk kez, kapitalist emperyalizmin bağrında ölümcül bir yara açıyor, emperyalist zinciri en zayıf halkasından parçalayarak …

Read More »

MALÛMUN İLAMI: KAPİTALİZM -DOĞAYI DA- YIKIP, YOK EDER!

“İnsan yaşadığı yere benzerO yerin suyuna, o yerin toprağına benzerSuyunda yüzen balığa Toprağını iten çiçeğe Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine.”[2]Yaşadığımız “malûmun ilamı”ndan; lakin idrak edilemeyen(?) şeylerin nedenlerinden söz edip, verilerini aktaracağım -bunu birçok kere yapmış olsam da- bir kez daha…[3]Çünkü durum -tek kelimeyle- vahim! SÜRDÜRÜLEMEZ BUGÜNLER Sürdürülemez kapitalizmin bugünlerinde bir felaketle yüz yüzeyiz!Bugünler dedim: “Çağımızın çalışma yüzyılı olduğu söyleniyor; aslında acının, …

Read More »

Devrimci Şiddetin İçeriğinin Boşaltılması ve Doğru Devrimci Kitle Çizgisi.!

Mersin’in Mezitli ilçesinde bir polis karakoluna yönelik PKK gerillalarının düzenlemiş olduğu askeri eylem politik gündemi hızla değiştirdi. Uzun dönem şehirlerde askeri eylem yapmayan PKK’nin, Mersin-Mezitlide polis karakoluna yönelik askeri eylem yapması ve bu eylemde bir polis memurunun öldürülüp birisinin yaralanması pusuda hazır bekleyen faşist Saray iktidarı ve şürekasını harekete geçirdi ve eylemi kendi politik çıkarları doğrultusunda eğip bükmeye yöneldi. Saray …

Read More »

BİZİM -SİYASAL- KÜLTÜRÜMÜZ: SOSYALİZM..!

“Emek, bütün zenginliklerin ve kültürün kaynağıdır.”[1] “Sol ve Kültür” eksenli bir yazı istendiğinde, ne yalan söyleyeyim ürktüm. Kültür devasa bir meseleyken; “sol” ise -benim için!- başı sonu belli olmayan “müphem” bir kavram. “Ne yapabilirim” diye düşündüğümde, yazımda “sol” değil sosyalizm kavramını kullanıp, bizim kültürümüzden söz etmenin doğru olacağına karar verdim. “İyi de, niye bizim kültürümüz” mü? Gayet basit: Bir yanda …

Read More »

Klavuz İpimiz Marksist-Leninist Teori Olmalıdır.!

“Teorik meseleleri derinliğine kavramak, eski dünya görüşünden miras kalan geleneksel ibarelerin etkisinden kendilerini gittikçe kurtarmak ve sosyalizm bilim haline geldiğine göre, bir bilim gibi ele alınması gerektiğini yani incelenmesi gerektiğini akılda tutmak özellikle önderlerin görevi olacaktır.”(Lenin)Marksizm-Leninizm bir bilimdir. Haliyle bu bilimin öğretilip-öğrenilmesi akademik seviyede bir eğitim-öğretim ve disiplin gerektirir. Ülkemiz gibi emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin egemen olduğu ülkelerde ise bunun …

Read More »

Sorunlara Bakış Açımız Devrimci Olduğu Ölçüde Geleceğimize Yön Verecektir. ..!-

Dünyaya nasıl baktığımız ve nasıl bir dünya hedeflediğimiz nerden nereye ve nasıl yürüyeceğimiz belirler. Sınıfsız ve sınırsız özgür bir dünya yaratma amaçlı dünya görüşüne sahip olan devrimci ve komünistler, yaşamı her alanda yaşanır kılabilmek bir yerde planlı çalışma ve hedefe bağlılıkla hareket etme, umudu sıcak tutmakla bağlıdır. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve emekçiler her bakımından kuşatılmış ve yeteneklerinin gelişiminin önüne …

Read More »

FAİLİ MALÛM KIRIM: ROBOSKÎ ..!

“Gerçeği her şeye tercih et.” (1) Ahmet Arif’in, “Gel haberi nerden verek/ Turna sürüsü değil bu/ Gökte yıldız burcu değil/ Otuzüç kurşunlu yürek/ Otuzüç kan pınarı,” dizelerindeki vurguyla betimlenmesi mümkün olan Roboskî Katliamı üzerine yazmıştık; [2] 10. yılında bir kez daha unutturulmaya inat hafıza tazelemek gerekli/ vazgeçilmezdir… Çünkü Eduardo Galeano’nun, “Özgürlük benim ülkemde politik mahkûmların yattığı bir cezaevi, aşk, insanla …

Read More »