Devrimci Teori

Devrimci Şiddetin İçeriğinin Boşaltılması ve Doğru Devrimci Kitle Çizgisi.!

Mersin’in Mezitli ilçesinde bir polis karakoluna yönelik PKK gerillalarının düzenlemiş olduğu askeri eylem politik gündemi hızla değiştirdi. Uzun dönem şehirlerde askeri eylem yapmayan PKK’nin, Mersin-Mezitlide polis karakoluna yönelik askeri eylem yapması ve bu eylemde bir polis memurunun öldürülüp birisinin yaralanması pusuda hazır bekleyen faşist Saray iktidarı ve şürekasını harekete geçirdi ve eylemi kendi politik çıkarları doğrultusunda eğip bükmeye yöneldi. Saray …

Read More »

BİZİM -SİYASAL- KÜLTÜRÜMÜZ: SOSYALİZM..!

“Emek, bütün zenginliklerin ve kültürün kaynağıdır.”[1] “Sol ve Kültür” eksenli bir yazı istendiğinde, ne yalan söyleyeyim ürktüm. Kültür devasa bir meseleyken; “sol” ise -benim için!- başı sonu belli olmayan “müphem” bir kavram. “Ne yapabilirim” diye düşündüğümde, yazımda “sol” değil sosyalizm kavramını kullanıp, bizim kültürümüzden söz etmenin doğru olacağına karar verdim. “İyi de, niye bizim kültürümüz” mü? Gayet basit: Bir yanda …

Read More »

Klavuz İpimiz Marksist-Leninist Teori Olmalıdır.!

“Teorik meseleleri derinliğine kavramak, eski dünya görüşünden miras kalan geleneksel ibarelerin etkisinden kendilerini gittikçe kurtarmak ve sosyalizm bilim haline geldiğine göre, bir bilim gibi ele alınması gerektiğini yani incelenmesi gerektiğini akılda tutmak özellikle önderlerin görevi olacaktır.”(Lenin)Marksizm-Leninizm bir bilimdir. Haliyle bu bilimin öğretilip-öğrenilmesi akademik seviyede bir eğitim-öğretim ve disiplin gerektirir. Ülkemiz gibi emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin egemen olduğu ülkelerde ise bunun …

Read More »

Sorunlara Bakış Açımız Devrimci Olduğu Ölçüde Geleceğimize Yön Verecektir. ..!-

Dünyaya nasıl baktığımız ve nasıl bir dünya hedeflediğimiz nerden nereye ve nasıl yürüyeceğimiz belirler. Sınıfsız ve sınırsız özgür bir dünya yaratma amaçlı dünya görüşüne sahip olan devrimci ve komünistler, yaşamı her alanda yaşanır kılabilmek bir yerde planlı çalışma ve hedefe bağlılıkla hareket etme, umudu sıcak tutmakla bağlıdır. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve emekçiler her bakımından kuşatılmış ve yeteneklerinin gelişiminin önüne …

Read More »

FAİLİ MALÛM KIRIM: ROBOSKÎ ..!

“Gerçeği her şeye tercih et.” (1) Ahmet Arif’in, “Gel haberi nerden verek/ Turna sürüsü değil bu/ Gökte yıldız burcu değil/ Otuzüç kurşunlu yürek/ Otuzüç kan pınarı,” dizelerindeki vurguyla betimlenmesi mümkün olan Roboskî Katliamı üzerine yazmıştık; [2] 10. yılında bir kez daha unutturulmaya inat hafıza tazelemek gerekli/ vazgeçilmezdir… Çünkü Eduardo Galeano’nun, “Özgürlük benim ülkemde politik mahkûmların yattığı bir cezaevi, aşk, insanla …

Read More »

PARTİ KRİZİ VE ÇÖZÜLME…

H.Ozan’ın kaleme almış olduğu yazı, aslında ölmüş atın kırbaçlanması anlamına geliyor. İdeolojik-politik ve örgütsel olarak tamamıyla savrulmuş ve bir başka hatta evrilmiş MLKP’de hala umut bekleyen ve bir yerde çürümenin derinleşmesini seyreden H.Ozan her zaman olduğu gibi hayal pompalamaya devam ederken, yine uzaktan davul çalmaya, beni dinleyip ayağa kalkmaya devam edin diyor. H.Ozan bu çıkışsızlıkta ısrar etme tutumu hem kendisini …

Read More »

Göç(menlik) trajedisi ..!

“Dünya bir zamanlaruçsuz-bucaksız-sınırsızdı,gerekli tek pasaport ayaklardı.”[1]“Küresel ve sınırsız köy olmak” söylencelerinden mülhem yerkürede, Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 2019’da göçmen sayısının 272 milyona ulaştığı[2] bir “kavimler göçü” yaşıyor. İnsan(lık)ın “homo economicus”, “homo philosophicus”, “homo faber” vb’i tanımlamalarına bir de “homo fugitivus/ kaçan insan”ı da ekletircesine!Sınır kapılarında çocukların “Bizi öldürme, insanız” ve “Bize yardım edin” pankartları taşıdığı;[3] “umuda yolculuk”un “ölüme yolculuk”a dönüştü(rüldü)ğü; …

Read More »

Perinçekin Taliban Güzellemesi, Ulusal Sorun, Uluslararası Komünist Hareketin ve Marksist-Leninist’lerin Tutumunun Tarihsel Evrimi Üzerine..!

Amerikan’ın besleyip büyüttüğü şeriatçılığı temel alan, emekçi halklara ,devrimci ve komünistlere bağımsız örgütlenme hakkı tanımayan, tersine kendisinde olmayanlara yaşam hakkı tanımayan Talibanın Afganistan da iktidarı ele geçirmesinin ardında konuyla ilgili Ulusal Kanal’da konuşan Doğu Perinçek, Taliban’ın Afganistan’ı “Kurtardığını” öne sürdü. Perinçek devamında, “Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın Kurtuluş Savaşını başardı” ifadelerini kullandı. Perinçek’in açıklaması şöyle: “Taliban 20 …

Read More »

Dijital Sistemin Egemenliği ve Yabancılaşmanın Derinleşmesi..!-

Dijital Sistemin Egemenliği ve Yabancılaşmanın Derinleşmesi..!-İnternet teknolojisi günümüzde sadece bilginin üretilmesi, iletilmesi ve saklanmasında yenilikler getirmedi aynı zamanda insan ilişkilerini ve dostluk anlayışımızı da değiştirdi, hatta halâ her geçen gün giderek artan ölçülerde insana ait olan her şeyi değiştirip dönüştürüyor, o arada sevgiyi ve aşkın kadim anlatısını da dönüştürüyor tabi. Küreselleşme dolayısıyla insanın, malların ve hizmetlerin dünyayı bir açık kapı …

Read More »

GÜN ZİLELİ İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞIN KATLEDİLMESİNDE FAŞİST SAVCI YAŞAR DEĞERLİNİN ”JİLETLE BİLEĞİNİ KESEREK İNTİHAR ETTTİ” YALANINA SARILIYOR.!

Giriş: Bilindiği üzere Gün Zileli 88’ yılına kadar PDA-Aydınlık hareketinin MK’si üyelerinden birisiydi. Kendi deyimiyle Aydınlık-PDA hareketinin 5 kişilik ilk kurucu üyelerinden biriydi. Haliyle PDA-Aydınlık hareketinin belirlenen politikalarında ve izlenen –örgütsel-pratik çalışmalarında söz sahibi olanların hatta diğer MK üyeleri içinde Doğru Perinçek’in daha fazla güvenini kazanması ve evet efendimci olması nedeniyle öne çıkmış ve uzun yıllar söz sahibi olan kişilerin …

Read More »