Analiz-Polemik

FAŞİZM VE SERMAYENİN ADINDAN EN ÇOK KORKTUĞU DİRENİŞ 15-16 HAZİRAN 52.YAŞINDA.. !

” Yetmiş bin dev işçim kalktı yürüdü Düş değil bu, hayal değil, he hey de hey Yetmiş bin dev işçim kalktı yürüdü Kokuşmuş düzene sahip çıkanın Alnının çatına baktı yürüdü Yeter demek için patron kârına Dev adımlar selam yazdı yarına İşbaşından cadde ortalarına Kükreyen sel gibi aktı yürüdü Nasırlı elinde gürz gibi kini, Güneş tepesinde kızıl bir sini Sağır beyinlere …

Read More »

İşkencede Katledilişinin 49.Yılında İbrahim Kaypakkaya Yoldaşı Sözde Değil Özde Anlamak ve Anmak : 18 Mayıs İşkencede Direniş ve İbrahim Kaypakkaya Yoldaşın Tabuları Kıran Çizgisini Doğru Anlamak .!

Tarih yaprakları 18 Mayıs 1973’ü gösterirken, Diyarbakır işkencehanelerin de 3.5 her türlü işkencelere maruz kalan TKP-ML Hareketinin kurucusu ve önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaş, fikirleri devletçe “çok tehlikeli görüldüğü” ve işkencede konuşmadığı için vücudu parçalanarak hunharca katledildi. Kaypakkaya yoldaşın 18 Mayısta işkencede katledilmesinin üzerinde 49.yıl geçti. Kaypakkaya yoldaşın hem işkencede ser ver sır verme direniş çizgisi ve hem de O’nu her …

Read More »

Bilim Adamı İsmail Beşikçinin Bilim Dışı Görüşleri ve Kürt Millyetçi Yaklaşımları Üzerine.!

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da ulusal sorun, özellikle de sorun özgülünde Kür ulusal sorunu hakkında bugün güçlü fırtınalar koparılıyor. Eline kalem alan, dilin döndüren Kürt ulusal sorunu hakkında konuşuyor, bilen de, bilmeyen de yazıp çizi yor. Bugün, eğitimsiz çok sesli müzik korosundan çıkan “çok seslilik!” gibi, Kürt ulusal sorununda çok seslilik egemen. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ve her ses, farkında …

Read More »

Osmanlı sosyalistleri..!

Sosyalist mücadelemizin tarihi analizinde Türk milliyetçiliği barikatını aşamadık; Mustafa Suphi’den öteye gidemedik. Hatta Kuvayı Milliyecilerin Suphi ve yoldaşlarını imhasında Ankara’nın rolünü es geçtik. 20 Ermeni sosyalistin idamını dahi göremedik. Sosyalistini ve mücadelesini görmemekle kalmadık, milletini de yok saydık. Hıristiyan Ermeni ve Rum milletlerinin demografik ve iktisadi yapıdan tasfiyesini, yeni yeni tartışıyoruz. Az bir zaman değil, 1960’ların ikinci yarısından bugüne Türk burjuvazisine karşı …

Read More »

LATİN AMERİKA: “PEMBE DALGA”, YENİDEN Mİ?

“Birini aldatanötekini de aldatır.” [1]Latin Amerika’nın 1990’lı yıllarda yükselen “pembe dalga”sı geri çekileli epey oldu.Teslim etmeli; Venezuella’nın Chávez’iyle (göreve başlayışı: 1999) birlikte sol/ solumsu devletbaşkanları ve partilerin [Şili’de Ricardo Lagos (2000) ve ardından Michelle Bachelet (2006), Arjantin’deNestor Kirchner (2003), ardından Cristina Fernandez de Kirchner (2007), Brezilya’da Lula da Silva (2003),ardından Dilma Rousseff (2011), Bolivya’da Evo Morales (2006), Honduras’da Manuel Zelaya …

Read More »

21 Mart Aynı Zamanda Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü Ama Irkçılık Hala Geniş Kesimlerce Alıcı buluyor ..!

Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması yani ırkçılığa karşı mücadele günü her yıl 21 Mart’ta kutlanıyor. 1960’ta aynı gün polis Güney Afrika’nın Saharpville kentinde ırk ayrımcı yasaların kaldırılması için barışçı gösteriler yapan halkın üzerine ateş açarak 69 kişiyi öldürmüştü. BM Genel Kurulu, 1966’da 21 Mart’ı ırk ayrımcılığının önlenmesi günü ilan ederek uluslararası camiayı her tür ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması için çabalarını …

Read More »

Paris Komünü Bayrağı Dünya Sosyalist Cumhuriyetinin Bayrağıdır..!

Bundan tam 151.yıl önce 1871 yılı 18 Mart’ında ayaklanan Paris emekçi yığınları, iktidarın işçi sınıfının eline geçmesini sağladı. Paris işçi sınıfının egemenliğini ilan etti. 28 Mayıs’a dek tam 72 gün süren bu büyük alt üst oluş tarihe Paris Komünü adıyla geçti. Komünü hazırlayan koşullar nelerdi? Herşeyden önce 1848 devrimi yenilgiye uğramış, burjuvazi işçi hareketini bastırmıştı. Ancak işçi sınıfından duyduğu korkusunu …

Read More »

Emperyalist Gerici Savaş, İşgal ve İlhaklar ve Ukrayna’nın İşgali..!

Bugün Ukrayna bunalımında bütün politik tutumların kendisinde düğümlendiği temel sorun, gerici-emperyalist savaşa da kaynaklık eden sorun, işgal ve ilhaklar sorunudur. Değişik Parti ve örgütlerin ( sınıflar ve tabakalar olarak) tutumlarının gerçek özünü anlamanın ve yanıltıcı laf kalabalığını, ikiyüzlülükleri, tutarsızlıkları açığa sermenin belki de en iyi ve en kolay yolu, işgal ve ilhak konusundaki doğruların bilinmesidir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Rusya’nın …

Read More »

Ana Dilde Eğitim Hakkını Doğru Anlamak..!

Ulusal sorun, çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Ancak, sorunun en önemli biçimi, tek ulusun egemenliğine dayanan ulusal devletlerde,-Türkiye de olduğu gibi. Türkiye de Türk ulusu dışında Kürtler ulus olma niteliklerini taşıyor ve Arap, Asuri, Arnavut, Laz, Çerkez vb. bir çok ulusal azınlıklar var. Bura bakımdan Türkiye çok uluslu bir ülkedir. – özellikleri ezilen ulusların veya ulusal toplulukların, ulusal yönden ezilmeleri, baskı …

Read More »

Tarikat Yurtları Kapatılsın Cemaat ve Tarikatlara Devlet Desteği Kesilsin..!

Gün geçmiyor ki; bir tarikat ya da cemaat yurdundan taciz tecavüz istismar, dayak, kafa kesme intihar etme vb. haberi gelmesin. Özellikle 20. yıllık AKP iktidarı döneminde hem tarikat ve cemaatler olabildiğince palazlandı ve hemde tarikatlar ve Cemaatler devlette önemli mevziler elde eder konuma geldiler. Tüm sömürücü toplumlarda din, bir üstyapı kurumu olarak hep egemen sömürücü sınıfların hizmetinde olan bir ideoloji …

Read More »