Analiz-Polemik

Liberalizmin Yeni Adı “Özgürlükçü Sosyalizm, Özgürlükçü Laiklik”..!

Bilindiği üzere devrim ve sosyalizmden yüz çevirerek, sosyalizme cepheden saldırma  da sorunlu olan liberal reformistler sosyalizm içeriğini bozmak ve anlamsız hal getirmek için her şeyin önüne özgürlük” takısı ekleyerek  işin içinde  kolay yoldan çıkmaya çalıştılar.  İşte “özgürlükçü laiklik” dediğimiz şey de tam olarak bu liberal atmosferde yeşermiş bir “sapma”dır. Ve ne yazık ki bu “sapma”, bu zehirli atmosferi soluyan “solcu”nun …

Read More »

21.YILINDA KP-İÖ NEREDEN NEREYE..!

  Kuruluşunun 21. yıldönümün de bir çok badireleri, olanaksızlıkları ve kuşatılmışlıkları aşarak M-L yolunda yürüyen KP-İÖ’ün doğuşu ve gelişiminin, kısa bir özetini bir kez daha devrimci kamuoyuyla paylaşmak önem taşıyor. Çünkü geçmiş süreçte ayrılığın neden ve niçinleri yeterince geniş kitlelere taşınamadı ve bir çok kesim ayrılığın temellerini de öğrenemedi.  Buradan olarak KP-İÖ’nün doğuşun ve gelişimini çeşitli boyutlarıyla irdelemek ve doğru …

Read More »

DARBE GİRİŞİMİ VE SONRASI..!

“Karaçalıda gül bitmez.”[1] “Gerçek keşif” der Marcel Proust, “yeni bir gözle bakmakla ilgilidir.” Evet, çok doğru; körün fili tarifi gibi, kim neresini yakalarsa orasından tanımlanan darbe girişimi ve sonrasını kavramak için de yolumuzu aydınlatır bu saptama. Böylesi durumlarda, öne çıka(rtıla)n görüntülere aldırmadan hakikâte “yeni bir gözle bakmak” gerekiyor. * * * * * Öncelikle, kim demişti “Darbe olmaz” diye! Geçmişte …

Read More »

Hem Cemaati ve Hemde AKP’yi En Somut İfade Eden ‘İslamcı neden intikamcıdır?’

10 Şubat 1990 günü kimi gazetelerde (örneğin Cumhuriyet’te), Hamaney’in, Salman Rüşdi’ye ilişkin bir açıklaması yer aldı. Tahran Radyosu’nun yayınladığı bir habere göre, Hamaney, eski dini lider Humeyni’nin, Rüşdi hakkında verdiği ÖLÜM FETVASI’nın geçerli olduğunu açıklayıp yerine getirilmesini istemiştir. Bu, “İslamcı intikamı”nın nice örneklerinden biridir. İslamcı, her zaman “intikamcı” olur. Bu, İslam’ın özünden, Kur’an’ından, “hadis”inden, tarih boyunca süregelen geleneğinden kaynaklanır. Yahudilik’te …

Read More »

YENİDEN -VE BİR KEZ DAHA- FAŞİZM ..!

  “Faşizm kapitalist reaksiyondan başka bir şey değildir.”[1] Faşizmi, iki dünya savaşı arasındaki kapitalizmin krizine mündemiç, olup-bitmiş bir gerçeklik olarak, tarihin tozlu raflarına kaldırmaya yönelik bir yorum, çok yaygın bir egemen manipülasyonun yanlışıdır. Oysa bu manipülatif yanlışa ‘Hayır’ diyen radikal sosyalistler, faşizmin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da kökünün kuru(tul)madığından, çünkü onun kapitalizme ait olduğundan, Max Horkheimer’ın, “Kapitalizm hakkında konuşmayanlar faşizm …

Read More »

AKP’NİN “BAŞKAN”LIĞI..!

  “Sana bir türkü söyleyeyim Güzel olmasın gerçek olsun.”[1] Türk siyasal sisteminin üzerinde bir karabasan dolaşıyor: “Başkanlık sistemi”… Türkiye’de özellikle 1980 askerî darbesinden sonra kurulan sağ iktidarların liderlerinin (Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller…) zaman zaman dile getirmekle birlikte, hayata geçirmedikleri “Başkanlık”a ilişkin tartışmaları, Erdoğan, Mart 2003’de başbakan olur olmaz yeniden ısıtarak önümüze koydu. Üstelik bu kez siyasal sistem değişikliği …

Read More »

DEMOKRATİK LAİKLİK DEVLET VE DİNİ GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELE GÖREVLERİMİZ..!

Geçmişten bu yana dinci gericiler ılımlı göstermelik laikliğe bile tahammülleri olmadığını he fırsatta dile getirdiler. Bugün iktidarı elinde tutan AKP kadrolarının ezici çoğunluğu imam hatip okullarında şeriat amacıyla eğitim görmüş ve devletin kanatları altında adım adım örgütlenerek  devleti ele geçirmişler. Bu süreç adım adım halk alıştıra alıştıra uygulamaya sokulmuştur. 40 yıllık mücadele sonucu gelinen yerde dinci kadrolar ılımlı İslam çizgisinde …

Read More »

EMPERYALİZME BAĞIMLILIK VE YENİ SÖMÜRGECİLİK  ÜZERİNE

1–Emperyalist paylaşım savaşı öncesi ve sonrasında yarı-sömürge niteliğindeki devletler, geçici biçimlerdi. Emperyalizmin esas eğilimi,bu ülkelerin siyasal bağımsızlıklarını yitirmeleri ve tam sömürgeleştirmeleriydi. Yarı-sömürge ülkeler, bu yolda yarı yolda olan tipik örneklerdir. Dünya halklarının çoğunluğunu fiziki, ekonomik ve siyasal yönlerden sömüren eski klasik sömürgecilik, bir ya da birden çok devletin bir başka devleti ya da bölgeyi siyasi ve ekonomik olarak ilhak etmesi …

Read More »