Analiz-Polemik

Örtünmek ya da örtünmemek için topyekûn özgürlük(ler)..!

“Eşitlik zayıflık değil bilgeliktir.İyi olmaktan bu kadar korkmayın.”[1]Temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp önümüze konan bir “tartışma”dır “türban meselesi”.Siz bakmayın bugünlerde alevlen(diril)ip, referanduma götürüleceğinden söz edilen hâle! Bu yeni değil, benzeri defalarca yaşandı.“Nasıl” mı?CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türban sorununu biz çözeriz,” diye başlattığı, Başbakan Tayyip Erdoğan ise, “Samimiyseniz yarından tezi yok teklifinizi getirin Meclis’ten birlikte geçirelim” diyerek açık çek verdiği …

Read More »

Ülkücüyle mafya etle tırnak gibidir, ayrılamaz: Mafyasız ülkücü olur mu?

Devlet Bahçeli ülkücüler arası çatışmaya gönderme yaparak “ülkücüden mafya olmaz” dedi ama ülkücü hareketin tarihi tam tersini gösteriyor. Ülkücülük, doğuşunda bir NATO konseptiydi. Kontrgerilla eğitimi alan ve “ülkenin komünizmin eline düşmesine” engel olmak için ülkenin üzerine salınan “27 Mayıs darbecisi” Alparslan Türkeş bu faaliyetini bir parti aracılığıyla taçlandırmak istiyordu. MHP böyle doğdu. MHP’nin gençlik örgütü ise “Ülkü Ocakları” adıyla ünlendi. …

Read More »

Çocukların Aç ve Yoksullukla Büyüdüğü Türkiye Gerçekliği.!

Türkiye’deki ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken-enflasyonun yüzde 200’leri aşmış ve zamların sağanak gibi yağdığı bir Türkiye- krizin etkileri toplumun neredeyse tüm kesimleri tarafından gündelik hayatın her alanında en ağır şekilde etkilemektedir. Kuşku yok ki bu alanların başında tüm emekçileri doğrudan etkileyen beslenme ve gıda krizi gelmektedir. Bu vahim gerçeğe rağmen Saray iktidarı, sebep olduğu ve her geçen gün derinleşen …

Read More »

BİR RESMÎ TARİH PROJESİ: 6-7 EYLÜL 1955 POGROMU.!

“İnsanlarda, arttığı hissedilenbu nefret ve bu şiddet.Onlarda hiçbir saflık yok artık.Değerli hiçbir şey yok.//Onurun bu çöküşü mide bulandırıcı!”[1]Anadolu’nun Türkleştirilmesi, hem sermayenin temellükü, hem de “öteki(leştirilen)lerin talan, tedip, tehcire maruz kaldığı -zamana yayılmış- “büyük bir (utancın!)” resmî tarih projesi idi.Hermann Hesse’in, “Hepsi yalan söylüyordu, hepsi pis pis kokuyor, yalan dolan kokuyor, hepsi, mutluluk ve güzellik bağışlayan şeylermiş gibi sahte bir izlenim …

Read More »

İnsan Hakları Nedir Ne Değildir?

nsan hakları düşüncesi ilk kez 18. yüzyılda ortaya çıktı. Fransız Aydınlanmasının ünlü düşünürleri Vollaire, Diderot, D. Alembert ve diğerleri, feodalizmi, monarşiyi, aristokrasiyi ve Kilise’yi eleştirir, boş inançların, haksızlıkların ve ayrıcalıkların kaldırılması ve “aklın egemenliğinin” yerleştirilmesi için savaşım verirlerken, “insanın devredilemez hakları”nı, hiç bir despotun, hiç bir siyasal ve tinsel otoritenin el süremeyeceği insan haklarının kutsallığını savunuyorlardı. Burjuva devrimleri döneminde bu …

Read More »

TÜRBANA SARILAN KILIÇDAROĞGLU CHP’Sİ DİNCİ AÇILIMLARLA NEYİ HEDEFLİYOR …!?

Hatırlanacağı üzere geçmiş dönemde Baykal’ın CHP’si kara çarşaflı kadınlara CHP rozeti takarak AKP ile “dini kimin daha iyi sahiplendiğine” ilişkin yarış içine girmişti. Baykal’ın partisi CHP, bu açılımını her mahalleye bir Kuran kursu ve tarikat şeyhlerine rozet takma adımıyla pekiştirerek ama CHP ne yaparsa yapsın, dini açılımlar CHP’ye yarar sağlamamıştır. Dahası “Türbana özgürlük” tutumları AKP’nin dini gericiliği toplum katında yayma …

Read More »

İlhak nedir? Donbass ve diğer bölgelerde referandum

Giriş 8 yıllık iç savaşa karşı olduğu gibi Donbass’ta ve diğer bölgelerde yapılan referanduma karşı yaklaşım ve tutum, kaçınılmaz olarak burjuva liberaller, Kautskyciler, şovenistler (hem Batılı hem de Rusya) ile Marksist Leninistler arasındaki farkı ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, kavramların ve bunların Marksist-Leninist bağlamlarının tanımlanması zorunludur. Bu temelde okuyucu kendi fikrini şekillendirebilir ve tutumuna karar verebilir. Okuyucunun, benim yorumlarımı dikkate alması …

Read More »

42 Yılında 12 Eylül Faşist Darbesi ve Devrimin Yenilgisinin Nedenleri..!

” Devrim, kuvvetli ve birleşik bir karşı-devrim ya yaratarak ilerler. Yani devrim, karşı-devrimi, gitgide daha aşırı savunma tedbirlerine başvurmaya zorlar ve böylece çok daha güçlü saldırı vasıtalarını bulur.” (LENİN) Yukarıdaki sözler, sınıf mücadelesinin gelişim yasasını çarpıcı bir şekilde dile getirmektedir. Bu yasa12 Eylül askeri faşist darbesi tarafından da bütün çıplaklığıyla doğrulanmıştır.12 Eylül askeri faşist darbesi, devrim ile karşı devrim çatışmasının …

Read More »

En Acil Görev Proletarya ve Emekçilerin Kurtuluşuna Önderlik edecek Komünist Partinin Yaratılmasıdır..!

“…Birinci ve en acil pratik görevlerimizin siyasi mücadeleye gerekli enerjiyi, çetinliği ve devamlılığı sağlayabilecek olan bir devrimciler örgütünün yaratılması olduğunu görememektedirler.” V. İ.Lenin) Çağımızın gerçek devrimci sınıfı, işçi sınıfının, mücadelesinde örgütten başka silahı yoktur.“…Proleterleri iktidar uğruna mücadeleye sevk edecek kadar cesur, devrimci bir durumun çapraşık şartları içinde yolunu şaşırmayacak kadar tecrübeli ve hedefe giden yolda her çeşit kayalara çarpmadan seyredebilecek …

Read More »

Tarihe Düşülmüş 2 Eylül 1977 Gecekondu Direnişi ve Barınma Sorunu ..!

2 Eylül 1977 emekçi halkımızın mücadele tarihine direniş olarak düştüğü gündür. Bu günde, faşist diktatörlük İstanbul-Ümraniye semtinin yanı başında yükselen gecekonduları yıkmak için tankıyla, topuyla, jandarma ve polisiyle emekçi halka azgınca saldırarak, 13 devrimci ve emekçiyi katletti. Adını işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta alan gecekondu semti, nice zorlu mücadeleler ve şehitlerle yaratılarak kazanıldı. 2 Eylül direnişi …

Read More »