Analiz-Polemik

GÖÇ(MENLİK) AİDİYETİ..!

Bilgisini arttıran,tasasını da arttırır.” [1]Sürdürülemez kapitalizmin “neo-liberal küreselleşme” yalanının karaya oturmasıyla ortaya çıkangöç(men) trajedisi; “küresel/ sınırsız köy olma” söylencelerini yıkıpp; “homo fugitivus/ kaçan insan”ı ya da“kavimler göçü” sorunsalını “Aidiyet, Göçmen ve Toplumsal Çeşitlilik” bağlamında gündem maddesi kıldı!Konuyla ilgili yapıtta da [2] ifade edildiği üzere “Toplumsal dönüşümün görülmedik derecede ivmekazandığı bir dönemde, göç hareketleri çok daha hızlanmakta ve farklı ülkelerden insanları …

Read More »

H.OZAN HAYAL SATMAYA DEVAM EDİYOR..!

Giriş: “ İdeolojik savaşım ile parti içerisindeki oportünist unsurların “yenilebileceğini”, parti yörüngesindeki bu unsurların “üstesinden gelinebileceği”ni savunan teori, partiyi felce ve kronik sakatlığı mahkum etmenin belirtisi olan, çürük ve tehlikeli bir teoridir; bu teori, partinin oportünizme peşkeş çekilmesi tehlikesini doğurur ; proletaryayı devrimci partisinde, emperyalizmi karşı savaşımında başlıca silahından yoksun bırakmakla tehdit eder.” (Leninizm’in İlkeleri. Stalin) Bir dönem MLKP’nin önderliğinde …

Read More »

24 Nisan TKP-ML Hareketinin Kuruluşu, Gelişimi ve Oportünizmin Çıkmazı..!

Kaypakkaya yoldaş 24 Nisan 1972 yılında bir grup yoldaşıyla birlikte Türkiye komünist hareketini, TKP/ML Hareketi şahsında yeniden ayakları üzerine dikti. Ülkemizde sol hareket üzerinde egemenlik kuran 50 yıllık reformculuğu, revizyonizmi ve pasifist parlamentarizm geleneğini kırıp, devrimin silahlı başkaldırıyla gerçekleştirileceğini pratiğiyle ortaya koyarak, Kemalizm dalkavukçuluğuna, Kürt ulusunu inkar eden Türk şovenizmine, Şefik Hüsnü TKP’sinin burjuva milliyetçisi oportünist çizgisine, Sovyet Sosyal emperyalizmine, …

Read More »

“Sandık Cinayeti” Olayı ve Garbis Altınoğlu’na Yönelik Mesnetsiz İddialar Üzerine..!

Fecbookta Celal Unsal Devrimci Devrimci 78’liler Federasyonu  AdınaAdil ve SamiOvalıoğlu’uyla ilgili bir paylaşım yaptı . Celal unsal  bir başka kişinin aşağıdaki paylaşımını olduğu gibi kabul edip  aktarıyor : ” Adil Ovalıoğlu 12 Haziran 1972 tarihinde işbirlikçilerin kontra ile planlı cinayetinde katledildi.(‘Bavul Cinayeti’), Sami Ovalıoğlu 29 Mart 1976 tarihinde okulu Yükseliş’in önünde, aralarında Abdullah Çatlı’nın da olduğu faşistler tarafından katledildi. Anılarına …

Read More »

Operasyon, katliam, göç: Etiyopya’da neler oluyor?

Etiyopya’da hükümet özerk Tigre eyaletine karşı başlattığı askeri saldırıda zafer ilan etti. Ancak çatışmalar sürecek görünüyor. Etiyopya ordusu uçakları Tigre eyaletini bombalıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek ayrılmaksızın sivil halk öldürülüyor. Üstelik, Tigre halkını katleden kendine geçen yıl Nobel Barış Ödülü verilmiş olan Abiy Ahmed. Ahmed, dün Tigre’nin başkenti Mekelle’nin ordu tarafından ele geçirildiği duyuruldu. Sivil Tigreliler ise kitleler halinde komşu …

Read More »

EKİM DEVRİMİ 103.YAŞINDA DERSLERİNDEN ÖĞRENMEK..!

Ekim Devrimi’nin 103. yıldönümü . O, tüm heybetliliğiyle dün olduğu gibi bugün de başta dünya proletaryası gelmek üzere, ezilen milyonlara umut kaynağı olmaya devam ediyor. Bir gelenektir. Proletarya ve emekçi yığınlarının devrim kavgasında büyük bir iz bırakan günler üzerine makaleler yazmak ve bugünlerden gerekli devrimci dersler çıkarmak, buralardan ulaşılan, kavranılan doğruları ülke devriminin ileri çekilmesinde kullanabilmek. Bu geleneğin sürdürücüsü biz …

Read More »

Garbis Altınoğlu’nu Ölümünün 2.Yılında Anarken..!

Uzun yıllar yaşamını devrim ve sosyalizm savaşımına adamış olan Garbis Altınoğlu’nu 14 Ekim 2019 yılında kalp krizin nedeniyle kaybetmiştik. Uzun yıllar TKP-ML hareketinin saflarında mücadele etmiş ve 1986 yılından itibaren zindan iken MK’sine seçilmiş ve o günden sonrası 1994 yılı MLKP-K dönemine kadar hareketimizin önderliğinde sorumluluk üstlenmiş ve oportünist ve ilkesiz birlik sürecinin ardında MLKP önderliğinde yer almış, 1981 yılında …

Read More »

6-7 EYLÜL 1955 KATLİAMINI UNUTMA..!

Bununla da kalmadı, Rum toplumu, 6 Eylül 1955 akşamı başlayıp 6 Eylül gecesi ve ertesi gün de (7Eylül) tüm şiddetiyle devam eden, planlı kitlesel bir saldırıya uğradı. Saldırganlar, 40-50 kişilik gruplar hâlinde organize edilen merkezi koordinasyon ile eylemlerini gerçekleştirdiler. Söz konusu kitlesel harekâtın Özel Harp Dairesi (Seferberlik Tetkik Kurulu) tarafından tasarlanıp, gerçekleştirildiği sonradan ortaya çıkmıştır.  (6-7 Eylül Pogromu Nazi Almanya’sında …

Read More »

25.YILINDA KADROLAŞMAK VE YIĞINLARA BAĞLANMANIN EKSİKLİKLERİNİ AŞARAK İLERLEMEK…!

İş­çi sı­nı­fı­nın ege­men sı­nıf­la­rın ik­ti­da­rı­nı de­vi­re­bi­le­cek ba­ğım­sız, si­ya­sal bir sı­nıf gücü ola­rak ha­zır­lan­ma­sı ve bağ­la­şık­la­rı­nı ha­zır­la­ma­sı, bes­bel­li­ ki, zor­lu bir iş­tir, ye­nil­gi­ler ve za­fer­ler­le iler­le­me­ler ve ge­ri çe­kil­me­ler­le do­lu uzun yıl­la­rı kap­sar. Haliyle zorlu bir süreçte her türlü kuşatma altında komünist hareketi yeniden ayağa dikmek için yola çıkmış olan KP-İÖ bir çok bakımdan, önüne çekilmeye çalışan engelleri aşarak ayakta kalmaya ve …

Read More »

Bir Kez Daha Bolşevik Partizan ve Partizan Cenahının 1976 Ayrılığı Üzerine Tarihi Keyfiyetle Yazıp, Geçmiş, Hayallerde Kurgulanamaz..!

Halkın Birliği olarak dünden bugüne Komünist hareketi değerlendirme konusunda, hem  inkarcılık ve hem de dogmatizme karşı sürekli ideolojik bir savaşım içinde gerçeklerin  savunucusu olmaya çalıştık. Aslında hem mükemmeliyetçilik adı altında komünist hareketi  değerlendirmede inkarcı bir hatta duran akımların-Atılım-Alınteri-Kızıl Bayrak, Evrensel vb.- ve hem de komünist hareketi önemli ve ilkesel hatalardan azade gören, dogmatik bir hatta duran, özünde inkarcılıkla ikiz kardeş …

Read More »