BİLİMSEL SOSYALİZMİN KURUCULARINDAN Friedrich ENGELS YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR…!

Bilimsel sosyalizmin kurucularından birini, 28 Kasım 1820 yılında Almanya’nın Barmen_şimdi ki Wuppertal da doğan Friedrich Engels’i, 5 Ağustos 1895’te Londra’da yitirdik. Bütün yaşamı boyunca proletaryanın kurtuluşu için olağanüstü bir fedakarlık ve bilimsel inançla çalıştı. O’nun ölümü dünya proletaryası ve komünist hareket için yeri doldurulması büyük bir kayıptı. Ama O ardında, yoldaşı Marks’la birlikte yarattığı ve çağlar boyu da yaşayacak olan hep ışıldayarak yanacak olan değerli bir mirası, Bilimsel sosyalizmi bırakıyordu. Bugün O uluslararası proletaryanın kurtuluş bayrağında, adıyla eserleriyle yükselmekte ve emperyalist kapitalizmin korkulu rüyası olmaya devam etmektedir.

Yaşamı ve mücadelesi Marks’tan ayırt edilmeyen F. Engels’i anarken sözümüzü söyle bağlayalım :

« Marks’la Engelsin işçi sınıfına yaptıkları hizmeti birkaç sözcükle özetlemek gerekirse denilebilinir ki, Onlar işçi sınıfına kendi kendisini tanımasını, kendi bilincine varmasını öğretmişler ve hayallerin yerine bilimi getirmişlerdir. » (Lenin )

Sosyalizmin, bugünkü sosyalizmin oluşunu, büyük ölçüde bu alçak gönüllü ve yüce düşünürü, eylem adamına borçludur; Zira denebilir ki, bilimsel sosyalizmin, ekonomi politiğin o amansız eleştirisini, toplumsal olayların o güçlü tahlilini, insanlığın tarihsel seyrinin olağanüstü kavranışını, gerçek toplumsal bilimin temellerini atmış olan ve tarihi olsun, felsefi olsun yenileyen ya da yenileyecek olan o felsefi kavrayışı, özverili dostu, değerli şahane arkadaşı ve sadık yorumcusu olduğu Marks kadar; ona da borçluyuz.

Ölümünün 126. yıldönümünde, bilimsel sosyalizmin önderlerinden, büyük komünist Friedrich Engels’i saygıyla anarken, önümüze çıkan devrimin zorlu görevlerini çözmede her zaman bize ışık ve rehber olacaktır.