BAŞKANLIK İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ..!

İşçiler, Emekçiler, Devrimciler;
Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Din, Tek Mezhep ve TEK ADAM Rejimine de Hayır Diyoruz..!
Erdoğan’ın şefliğinin yolunu döşeme başkanlık için anayasa değişiklik referandumun tarihi belli oldu: 16 Nisan.
Halk, ‘TEK ADAM’ padişahlık rejimine ya evet yada hayır diyerek karar verecek. Tek kişilik şeflik rejimi Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Arap-Çerkez ve çeşitli ulus ve ulusal azınlıklardan tüm emekçi halklarımızı yakacak ve Onların iradelerini yok edecektir.
Başkanlık hedefli referandumunda halka sunulan anayasa değişikliği teklifine göre, ‘Tek Adam’ hükümeti kuracak, bakanları atayacak yada görevden alacak. Yani devletin bütün üst makamlarına atamaları; TSK da, büyükelçi atamalarına, YÖK ve rektörden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve HSYK üyelerini atamalarına kadar bütün üst düzey bürokratlar da ‘Tek Adam’ tarafından atanacak veya görevden alabilecek.
‘Tek Adam’, istediği gibi Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilecek.
OHAL’deki Kanun Hükmünde Kararnameler ile nasıl keyfiyetçi kural tanımayan hukuksuzluklar yapıldığına bakarak, gelecekte de ‘Tek Adam’ın neler yapabileceğini bugünden tahmin etmek hiçte zor değil.
‘Tek Adam’, kurumları kapatıp, işletmelere ve kurumlara yargı kararı olmadan el koyabilecek.
‘Tek Adam’, isterse Meclis’i fesih edip yeniden seçimler yaptırabilecek…
Kısaca yasama, yürütme ve yargı ‘Tek Adam’da toplanacak.
Böylece, güçler arasında denge ve kontrol mekanizması olmayacak.
Hükümet de, Meclis de, yargı da ‘Tek Adam’ ne derse onu yapacak ve kimse tek adam padişahı denetleyemeyecek ve hesap soramayacak..
‘Tek Adam’ aynı zamanda iktidardaki ‘siyasi partinin genel başkanı’ olabilecek.
İktidar vekillerinin tamamını o seçecek ve Meclis’te ‘Tek Adam’ ne derse o yasa çıkacak.
‘Tek Adam’, tüm olağanüstü yetkilerle tüm kararlarında ‘dokunulmaz’ olacak.
Meclis hesap soramayacak, Sayıştay denetleyemeyecek.
Şayet ‘Yüce Divan’a gitmesi gereken bir suç işlerse, kendi belirlediği vekillerin de ‘Tek Adam’ aleyhine oy vermesi gerekecek.
Olmaz ama şayet Meclis’ten kazara bir karar çıkarsa, bu kez de yarısını kendi atadığı Anayasa Mahkemesi o görevde iken ‘Tek Adam’ı sözüm ona adil yargılayacak…
‘Tek Adam’ ekonomide de, dış politikada da tek söz sahibi olacak.
‘Tek Adam’, tüm kamu ihalelerinde tek yetkili olacak.
Tüm özelleştirmeler de onun talimatı doğrultusunda gerçekleşecek.
Hazine de, Maliye de, Merkez Bankası da, örtülü ödenek de ‘Tek Adam’a bağlı olacak.
‘Tek Adam’ istediği gibi dış politikayı belirleyecek, istediği uluslararası anlaşmalara imza koyacak.
Bir ‘siyasi partinin genel başkanı’ olarak ‘Tek Adam’ aynı zamanda ‘başkomutan’ olacak ve istediği gibi savaş kararı aldıracak…
Koca ülke, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve aynı zamanda ‘TEK ADAM’dan ibaret olacak.
Kafalar karışmasın, 16 Nisan’da oylanacak sistem değişikliğinin bir tek Amerika’da başarılı olduğu ifade edilen başkanlık sistemiyle uzaktan yakından ilgisi de yok. Bu kadar sorumsuz ve denetimden uzak yetki sadece faşist monarşiyle yönetilen ülkelerde var.
Şimdi dünyada örneği olmayan yetkilerle donatılmış Türk tipi Hitler taslağı ‘Tek Adam’ koltuğuna, liyakati olmayan veya sizinle zıt düşünen birinin oturduğunu düşünün, sandığa giderken kararınızı öyle verin.
Türk, Kürt, Rum, Ermeni Laz, Çerkez, Alevi-Sünni Çeşitli ulus ve ulusal azınlıklardan göçmen emekçiler olarak, sadece kendinizi de değil, çocuklarınızın özgürlüklerden yoksun demokrasiden uzaklaşmış bir ülkede ‘Tek Adam’ tarafından yönetileceğini ve vatandaş değil gerçekte birer ‘köle’ gibi muamele göreceğini faşizmin kurumlaştığını bilerek, ‘Tek Adam’ başkanlık yolunu döşeyen anayasa değişiklik referandumunda; demokrasi, eşitlik, özgürlük ve halkların kardeşliği istemlerini bayraklaştırarak şeflik rejimine geçit vermemek için HAYIR diyoruz..!
FAŞİST DİNCİ REJİMİN BAŞKANLIKLA TAHKİM EDİLMESİNE GEÇİT VERMEYELİM..!
MART-2017
HALKIN BİRLİĞİ