Devrimci Halkın Birliği
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   ANA SAYFA
   HABER - YAZI

D. Halkın Birliği
   Kapak
   Baş Yazı
   Haberler
   İnşamız
   Politika-Haber
   İşçi-Memur
   Kürdistan
   Gençlik Yıldızı
   Özgür Kadın
   Dış Politika
   Kültür-Sanat
   Onlardan Bize
   Temel Kavramlar
   Analiz-Polemik
   Devrimci Teori
   Özgür Kürsü
   Dünden Bugüne
   Mektuplar

xxxxx
   Arşiv-7.2005/4.2010
   DHB Galeri
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   Ziyaretçi Defteri
   İletişim

xxxxx
   RADYO BİRLİK
   
VİDEO İZLE

D. Halkın Birliği

ADRESLER

Merkez Büro
AL-AK Basın Yayıncılık

Merkez Mahallesi
Çukur Çeşme Caddesi
No: 27 Kat: 3 Gaziosmanpaşa- İstanbul

Tel: 0212 5782269

Yurtdışı:
Avrupa Temsilcisi
Özgür Kızılay

Nancy FRANSA
Tel: 0033 674102905

Altenbraker str. 16
12053 Berlin Almanya

E-Posta İletişim:
halkinbirligi@yahoo.com

BELLEK


18 Mayıs ve Kaypakkaya'nın

DİRENİŞ YOLUNDA İLERİ!


Manşet Haberler
Yeni Haberler - Yazılar
  Yeni Haberler - Yazılar Kategori Okuma Yorumlar
»HALKIN BİRLİĞİ Taraftarı Çavuş Durmuş Yoldaşı Kaybettik..!
Gönderen: dhb Tarih: 16/06/2016 14:36
YAZILAR 612 0
»HAK GASPLAR SENDİKASIZLAŞTIRMA VE FAŞİST TERÖRE KARŞI DAHA GÜÇLÜ VE YENİ 1...
Gönderen: dhb Tarih: 09/06/2016 17:20
YAZILAR 659 0
»“ESKİ(MEYEN)/ YENİ TÜRKİYE”DE BARIŞ (MI?)!
Gönderen: dhb Tarih: 04/06/2016 21:29
YAZILAR 562 0
»Devrimci Sanatın Ustası Nazım Hikmet'i anlamak
Gönderen: dhb Tarih: 03/06/2016 11:33
YAZILAR 705 0
»KATLEDİLMELERİNİN 45.YILINDA NURHAK ŞEHİTLERİ VE HÜSEYİN CEVAHİR KAVGAMIZDA Y...
Gönderen: dhb Tarih: 31/05/2016 06:06
YAZILAR 753 0
»Haziran Direnişi 3. Yaşında Dersleriyle Donanmak..!
Gönderen: dhb Tarih: 30/05/2016 14:03
YAZILAR 554 0
»Gezi Direnişinde Ön Saflarda Kadınlar Vardı..!
Gönderen: dhb Tarih: 30/05/2016 13:50
YAZILAR 591 0
» DOKUNULMAZLIK TERÖRÜNE KARŞI HALKLARIN DİRENİŞİYLE KARŞI DURALIM..!
Gönderen: dhb Tarih: 25/05/2016 09:46
YAZILAR 780 0
»ALİ EKBER YÜREK YOLDAŞIN ARDINDAN…!
Gönderen: dhb Tarih: 24/05/2016 19:28
YAZILAR 642 0
»FRANSANIN NANCY KENTİNDE“DÜNDEN BUGÜNE DİRENİŞ MEŞALESİ KOMÜNİST ÖNDER İBRAHİ...
Gönderen: dhb Tarih: 24/05/2016 05:25
YAZILAR 657 0
©
Siyasal Yazılar - Değerlendirmeler
  KP-IO Dosyası Okuma Ekleyen:
» ÖLÜM ADIN KALLEŞ OLSUN!
Kategori: GÜNCEL
5706 dhb
13/02/2011 00:55
» Dr HAYDAR KAYA'yı Kaybettik.
Kategori: YAZILAR
4803 dhb
09/07/2011 20:02
» TASFİYECİ OPORTÜNİZMİN YENİ HALİ YASALLIK VE LEGALİZM
Kategori: YAZILAR
4601 dhb
31/08/2011 08:10
» İŞKENCEDE KATLEDİLİŞİNİN 34. YILINDA PİR AHMET SOLMAZ YOLDAŞ MÜCADELEMİZDE YA...
Kategori: YAZILAR
4430 dhb
12/09/2011 07:00
» İbrahim Kaypakkaya yoldaş ve işkence-poliste tavır
Kategori: YAZILAR
3989 dhb
18/05/2010 13:21
» İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖTEKİ YÜREĞİMİZ!
Kategori: YAZILAR
3636 dhb
10/05/2010 14:45
» DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ OKURLARI SERBEST BIRAKILSIN
Kategori: YAZILAR
3509 dhb
17/05/2011 18:48
» EMEP’İN HALKIN KURTULUŞU GAZETE BÜROSUNA YÖNELİK SALDIRISINI PROTESTO EDİYORUZ…!
Kategori: YAZILAR
3347 dhb
21/07/2013 13:56
» İBRAHİM KAYPAKAYA YOLDAŞI ANMA PANELİNE ÇAĞRI !
Kategori: YAZILAR
3264 dhb
13/05/2011 13:29
» DERSİM KATLİAMI KANAMAYA DEVAM EDİYOR
Kategori: YAZILAR
3141 dhb
25/11/2011 19:12
©
DEVLET VE DEMOKRASİ SORUNUNA DEVRİMCİ YAKLAŞIM…!
Analiz-Polemik Bütün ül­ke­ler­de­ki bur­ju­va­zi­nin, bur­ju­va ide­olog pro­fe­sör ve po­li­ti­ka­cı­la­rı­nın en çok çar­pıt­tık­la­rı, iş­çi­le­ri ve di­ğer ge­niş emek­çi kit­le­le­ri­ni al­dat­ma­ya ça­lış­tık­la­rı ve al­dat­tık­la­rı so­run­la­rın ba­şın­da ge­lir, dev­let so­ru­nu. Her tür­lü ger­ici­sin­den de­mok­ra­tı­na ka­dar ge­nel ola­rak bur­ju­va­zi, dev­le­ti top­lu­mun ge­nel çı­kar­la­rı­nın sa­vu­nu­cu­su ola­rak gös­te­rir. On­la­ra göre dev­let, ai­le için­de­ki tüm ço­cuk­la­rı­na ya­ni sı­nıf­la­rı­na kar­şı ay­rım gözet­me­yen şef­kat­li bir ba­ba­dır. Dev­le­tin na­sıl olup­ta or­ta­ya çık­tı­ğı, ne ol­du­ğu, dev­le­te ih­ti­ya­cın ne­re­den doğ­du­ğu vb. so­ru­la­ra bi­lim­sel ce­vap­lar ve­re­me­yen, ver­me­yen bur­ju­va­zi dev­le­ti sı­nıf­lar üs­tü bir top­lum­sal dü­zen­le­yi­ci ola­rak pro­pa­gan­da eder. Okul­lar­da bu­nu öğ­re­tir. Ki­tap­lar­da bu­nu ya­zar. Kı­sa­ca­sı tüm top­lum ya­şa­mın­da her tür­lü araçtan ya­rar­la­na­rak bi­li­me ay­kı­rı ge­ri­ci gö­rüş­le­ri­ni ya­yar.
Ali Ekber Yürek “ Ben dünyayı değiştirmeye talibim” Yada Kavgaya Adanmış bir Yaşam..!
Onlardan Bize Biliyoruz ki yaşam, bir sanatsa eğer, devrimci onun en büyük ustasıdır. Devrimcinin yaşamı tutkuyla nakışlanmış aşkın ta kendisidir. Tıpkı 8 Mayıs 1981 yılında K.Maraş’ın Elbistan İlçesinde gözaltına alınıp, 25 Mayıs 1981 yılında işkencelerde hunharca katledilen Ali Ekber yürek yoldaş gibi.
Mutluluk Toplumsal Düşünmek ve Buna Uygun Hareket Etmekle Bağlıdır… !
Kültür-Sanat
AKP KADINLAR GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI DAYATIYOR…!
Özgür Kadın

Kadın düşmanı politikalarıyla bilinen, 13 yıllık iktidarı döneminde kadınları daha çok doğur ve evde otur yaklaşımı içinde eve kaptamaya çalışan AKP iktidarı, kadınlara güvencesiz çalışmayı dayatıyor.

Hatırlanacağı üzere 31 Aralık 2008’de yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği ile “yasal” bir çerçeveye kavuşturulan Toplum Yararına Çalışma Programı, “işsizlikle ve yoksullukla mücadelede etkili bir mücadele aracı”  olarak sunuldu. Bugün, Türkiye’de özellikle yoksulluk ve işsizlikle mücadelede bir çözüm olarak yeniden gündeme getiriliyor.

ÇÖZÜMDE MALUMUN İLANI: “ MASA HÜKMÜNÜ YİTİRMİŞTİR ”..!
Kürdistan

Uzun bir dönmenden bu yana AKP ve Erdoğan Kürt sorununda çözüm yada “birlik ve kardeşlik” adı altında Kürt özgürlük hareketini “bekle gör” tutumu içine sokarak tasfiye etme planı gelinen yerde Erdoğan’ın “Kürt sorunuda yok, masada yok” tutumuyla aslında malumun ilanını yapmış oluyordu. Erdoğan çözüm süreci adı altında bugüne kadar “oyala ve ez” tutumu içinde olduklarını ve devletin Kürt sorununda bilinen resmi inkar ve imha politikalarından kopmadıklarını netçe açığa sermiş oldular.

Bugüne kadar Kürt sorununda çözüm görüşmeleri esasta Kürt özgürlük hareketinin tek yanlı taviz kar yaklaşımlarıyla bugünlere taşındı. Çözüm sürecinin alsında köşeye sıkışmış olan AKP’ye nefes aldırma ve Kürt özgürlük hareketini oyalayarak tasfiye etme amaçlı gündemleştirildiği dillendirmiştik.

PARASIZ SAĞLIK BALONU ERKEN SÖNDÜ
İşçi-MemurSağlıkta reform ve dönüşüm adına aylardır propaganda yapan Akp hükümetinin yetkilileri,herkese beklemeden parasız sağlık hakkı"sözlerinin yalan olduğu erkence açığa çıktı.Kimliği olan Tc vatandaşı herkese her hastanede tedavi olabileceği iddia ,edilmişti Ama sağın parasız olduğu savlarının tümüyle boş olduğu ve cari açık
BÖLGEDE SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR.
Dış PolitikaABD emperyalizmi körfezi ve ortadoğuyu denetimi altında tutmak ve işbirlikçi iktidarı ayakta tutmak için bir yandansorun çıkaran suriye-iranı kuşatma altına alınırken,öte yandan bölgedeki işbirlikçiler harekete geçirilerek bölgenin dizayn edilmesi
FAHRİ YOLDAŞ ANISINA
MektuplarKarın ve havanın hem doğayı, hemde insanı üşüttüğü bir dönemde kahrolası bır kalp krizinde erkence kaybetmiş olduğumuz Fahri yoldaştan sohbet ettik. O bize bir çok olumlu erdemler ve değerler bıraktı. O bize beynimizi ve yüreğimizi daha verimli kullanmayı öğretti. Büyük düşüneceğiz, coşkulu ve cüretli olacağız, militanlığı bilgiyle güçlendireceğiz. İşte ancak o zaman işe yarar coşku ve cesaret.
SENDİKA YASALARI SERMAYE İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ.
İşçi-MemurEmek ile sermaye arasında süren sendikal örgütleme ve toplu iş sözleşme hakkı alanındaki savaşım her dönem önemli bir sorun halini almıştır.Sermayenin çıkarlarını merkezde tutan hükümet her daimi olarak işçilerin ve kamu emekçilerini sendikal alanda yapılan değişiklikler aslında sendikal özgürlüklerini geliştirmek değil,tersine sermayenin ihtiyacına göre düzenleme gündemleştirildiği
KRİZ EMPERYALİST BLOKLAŞMAYI YENİDEN HARMANLIYOR.
HaberlerBütün ekonomistlerin verileri ve değerlendirmelerine göre 2008,de bu yana devam edip,yaygınlaşarak süren ekonomik,mali kriz emperyalist kapitalist sistemde yeni bloklaşma arayışlarını dayatıyor
GERÇEĞİ KORKUSUZCA DİLLENDİRME ZAMANIDIR..
HaberlerBiliyoruzki zamanı gelmiş geçeğin açığa çıkmasına hiç bir güç engel olamaz.Onun içindirki yalan ve çarpıtma ne kadar hızlı dolaşma yeteneğine sahip olursa,geçeğin inatçılığı ve gücü karşısından her zaman yenilgiye mahkumdur.Haliyle gerçeğin bu inatçılığı da en çok ülkeyi ve emekçileri yalan ve dolanla yönetmeye çabalayanları rahatsız eder.İşte 10 yıldır Türkiye,yi yöneten ve pembe tablolarla yığınları aldatarak yedeklemeye çalışan Akp hükümetinin gerçekliği,yalan
Oku-Okut
Dayanışalım

En Yeni Köşe Yazıları
BİR DEVRİMCİ HER ALA... [1998]
DÜNYANIN MADDİLİĞİ V... [4698]
SANAT: HAYAT, İNSAN ... [4749]
DİK DURAN AYKIRI İNS... [11435]
TÜRK REALİTESİ Mİ? [4634]
ESTAMOS HASTA LA MAD... [4508]
KUZEY AFRİKADAN ORTA... [4213]
Popüler Köşe Yazıları
DİK DURAN AYKIRI İNS... [11435]
SANAT: HAYAT, İNSAN ... [4749]
DÜNYANIN MADDİLİĞİ V... [4698]
TÜRK REALİTESİ Mİ? [4634]
ESTAMOS HASTA LA MAD... [4508]
KUZEY AFRİKADAN ORTA... [4213]
BİR DEVRİMCİ HER ALA... [1998]
Şiirler
dhb
» Yeryüzü Aşkın Yüz...
son videolar
video

video