535 milyon çocuk savaş ve yoksulluk mağduru

Emperyalist kapitalist sistem yarattığı kriz ve savaşlar nedeniyle milyonlarca insanın yaşamını altüst edip katliamlarını sürdürürken, tüm bu cenderenin içinde sağ kalmayı başaran çocuklar ise açlık ve yoksulluğun pençesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkisi altında ölüm, açlık, yoksulluk ve her türlü insani haktan yoksun bir şekilde yaşama mahkum edildiğini ortaya koydu.

UNICEF verilerine göre savaş ve doğal afetlerle karşı kaşıya kalınan ülkelerde bu koşullarda yaşayan çocukların sayısı 535 milyon.

Bu çocukların üçte biri, yani 393 milyona yakın çocuk, kapitalist tekellerin her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koyduğu Afrika’nın acil desteğe ihtiyaç duyulan bölgelerinde yaşam mücadelesi veriyor.

500 bin çocuk hala savaş bölgelerinde

Emperyalist devletlerin Ortadoğu’da gerici çeteleri de kullanarak yürüttükleri çıkar savaşından dolayı da milyonlarca çocuk “yaşıtlarından daha şanslı olarak” hayatta kalmayı başarırken göç etmek zorunda kaldı. UNICEF verilerine göre savaş ve çatışma ortamında yaşayan çocukların yüzde 12’si, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden.

Suriye’de çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle kuşatma altında yaşamak zorunda kalan çocukların sayısının bir yılda iki katına çıktığı da açıklamada yer aldı. Suriye’de hâlâ 500 bin çocuğun kuşatma altındaki 16 bölgede yaşam savaşı verdiği belirtilirken, her türlü gıda, insani yardım ve temel hizmetlere ise ulaşamıyor.

Savaş ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çocukların sayısının 50 milyon civarında olduğu belirtildi.

Afrika ülkelerinde çocuklar çatışma ve sefalete mahkum

UNICEF verilerinde Nijerya’nın kuzeydoğusunda, 1 milyona yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 1.8 milyon kişinin yerlerinden edildiği de yer aldı.

Afganistan’da, ilkokul çağındaki çocukların yaklaşık yarısının okula gitmediği belirtildi.

Yemen’de ise krizden 10 milyon çocuğun etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Sudan’da ilkokul çağındaki çocukların yüzde 59’u okula gidemezken ülkedeki çatışmalar nedeniyle okulların üçte birinin kapalı olduğu ifade edildi.

Haiti’de Ekim ayında meydana gelen Matthew Kasırgası’nın üzerinden iki ay geçmesine rağmen 5 yaşın altında 90 bin çocuğun hâlâ yardıma muhtaç olduğu belirtildi.