2,4 MİLYAR İNSAN GIDA GÜVENSİZLİĞİ İLE KARŞI KARŞIYA”..!

FAO tarafından bu yıl yayımlanan “Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu”na göre, dünyada 783 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 3,1 milyar insan ise sağlıklı beslenemiyor. Küresel açlık, dünya nüfusunun yüzde 9’dan fazlasını etkiliyor. 2022’de yaklaşık 2,4 milyar insan, küresel nüfusun ise yüzde 29,6’sı orta veya ciddi derecede gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı. Şehriban Kıraç’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, FAO tarafından bu yıl yayımlanan “Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu”na göre, dünyada 783 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 3,1 milyar insan ise sağlıklı beslenemiyor. Yanlış tarım ve gıda politikaları, gelir dağılımı adaletinin bozulması, teknoloji ve altyapı yatırımlarının yetersizliği, bilinçsiz ve açgözlü tüketim alışkanlıkları gıda israfı ve kaybını artırmakta, “2030 Sıfır Açlık” hedefinden uzaklaşılmasına neden olmakta. Gıda Mühendisleri Odası yeterli gıda üretimi ve israfın önüne geçmek için şu adımların atılması gerektiğini vurguladı:“-Doğru tarım ve gıda politikaları ile tüm gıda ürünleri ve yetiştirileceği bölgeler belirlenmeli.-Hasattan başlayarak lojistik, dağıtım, depolama ve üretim aşamalarında bilimin gerekleri yapılmalı.-Tüm gıda işletmelerinde gıda mühendisi istihdamı sağlanmalı.-Toplu tüketim yerlerinde ve otellerde israfın azaltılmasını sağlayacak tedbirler alınmalı.-Gıda bankacılığı, gıda güvenliği ilkelerine uygun şekilde geliştirilmeli.-Adil tüketim olanaklarını yaratacak politikalar izlenmeli.-Tarım ve hayvancılığa özendirici teşvik ve eğitimler yaygınlaştırılmalı.”