2020 Bütçesinde Önemli Kaynak Yeni Özelleştirmeler ..!

Cumhrbaşkanlıı hükümet sisteminin hazırladığı 2020 bütçesi için önemli kaynaklarından birisini yeni özelleştirmeler oluşturacak. Kömür sahaları, elde kalmış kimi işletmeler ve 783 km2’yi aşkın gayrimenkulün satışı gündemde

AKP’li yıllarda gerçekleştirilen özelleştirmelerin hızı Özallı ve daha sonraki hükümetler dönemindeki özelleştirmeleri kat be kat aşıyor. Bu yıllarda 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemleri yapıldı. Bu kuruluşlardan 268’inde kamu payı kalmadı. Devlet işletmeleri satıla satıla bitirilince bu sefer de sıra gayrı menkullere, arazilere, otoyollara, köprülere geldi.

Yeni Ekonomik Plan (YEP)’te konulan büyük hedeflerin kaynaklarının nerelerden sağlanacağının net olarak belirtilmemesi üzerine epey tartışma dönmüştü. Bu kaynakların başında işçi ve emekçilerin canına okuyacak dolaylı ve dolaysız vergilerin geldiği, ücretlerin en alta doğru bastırılma saldırısının devam edeceği programda da belirtilmişti. Fakat özelleştirmelerin bu kaynaklardan biri olduğuna dair net bir vurgu yoktu.

O vurgu da şimdi 2020 bütçesi için yapılan hazırlıklarla netleşti. Bugüne kadar 62.1 milyar dolarlık kamu malını satış/devirlerle elden çıkaran ve bununla da övünen hükümet, gelecek yıllara dair hedefini biraz daha büyüttü. Ülkenin 783 bin 562 km2’lik sınırları içerisindeki “atıl” olduğunu belirttiği gayrimenkullere dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre bugün görüşmelerine başlanacak olan 2020 bütçesinin gerekçesinde, özelleştirme hedeflerine yer verildi.

Toplam 70.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 62.1 milyar doları AKP döneminde yapıldı

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana yapılan özelleştirmeler başarı olarak nitelendirildi. Bugüne kadar 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemleri yapıldı. Bu kuruluşlardan 268’inde kamu payı kalmadı. 1986’dan 26 Ağustos 2019’a kadar gerçekleştirilen satış/devir uygulamalarının toplamı 70.3 milyar dolar oldu. 1986’dan AKP’nin iktidara geldiği döneme kadar 8.2 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Toplam 70.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 62.1 milyar doları AKP döneminde gerçekleşti.

1 yılda 1,3 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı, 1,1 milyarı Hazine’ye aktarıldı

Geçen yıl 1.3 milyar dolar özelleştirme yapıldı. Bu yıl 27 Ağustos’a kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerin tutarı ise 51 milyon dolar oldu. Geçen yılki 1.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 1.1 milyar doları Hazine’ye aktarıldı. AKP 18 elektrik dağıtım şirketinin tamamını özel sektöre devretti. 2012’den Ağustos 2019’a kadar 10 termik santral ile 89 HES, 1 jeotermal santral ve 1 gaz türbin santrali devredildi. 15 HES’e ilişkin özelleştirme çalışmaları ise sürüyor. Kömür sahalarına ilişkin özelleştirme hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait 15 liman ile TCDD’ye ait limanların özelleştirilmesinden 2.97 milyar dolar gelir elde edildi. Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Taşucu limanları da satılacak. Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi için strateji belirleniyor. 13 şeker fabrikasından 10’u satıldı. Sümerbank’a ait kalan tesisler de özelleştirilecek. Özelleştirmelerin sadece KİT’lerin özelleştirilmesi olarak düşünülmemesi gerektiği belirilerek, 783 km2’yi aşkın gayrimenkullerin de ekonomiye kazandırılacağı ifade edildi.