“154 gündür açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerinin sesini duyun!”..!

Hapishanelerde yaşanan sorunlar özelinde 154 gündür açlık grevinde olan Grup Yorum üyeleri için bugün İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde, Açlık Grevlerini İzleme Heyeti (İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ) tarafından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada Grup Yorum üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklama baskısı, konserlerin iptal edilerek grubun çalışmalarının engellemesine değinildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

Açlık Grevlerini İzleme Heyeti olarak; hapishanelerde yaşanan can alıcı sorunlardan, bu sorunlara çözüm üretilmemesinden kaygı duymaktayız. Mahpusların, sorunlara çözüm ararken başvurdukları yöntemler nedeniyle üzerindeki baskıların daha da artması, sorunlara çözüm bulmak, yetkililere seslerini duyurabilmek için açlık grevi dışında bir yolun kalmadığını düşünerek yaşamlarını tehdit eden bu eyleme daha sıklıkla mecbur bırakılmaları/yönelmeleri, adli mahpuslar içinde de açlık grevinin giderek yaygınlaşması endişelerimizi artırmaktadır.

Bunun yanında; özel olarak Grup Yorum üyelerinin tutuklanmalarına ve faaliyetlerinin engellenmesine gerekçe olarak sunulan, bu faaliyetlerin yasadışı örgülerle ilişkili olduğu iddiası, genel olarak; müzik ve sanat faaliyetlerinin, yasal dernek, sendika, kültür merkezi benzeri demokratik örgütlerin faaliyetlerinin yasadışı örgütlerle ilişki iddiasına gerekçe yapılması pek çok demokratik faaliyeti baskılamış, örgütlenme özgürlüğünden ifade özgürlüğüne pek çok hak ve özgürlük ihlal edilmiştir.

Yasal kurumlarla olan ilişkisinin ve bu yasal kurumların düzenledikleri etkinliklere katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyetinde delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği iddiası ile 14.08.2014 tarihinde yapılan bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde verilen ve 8 Kasım’da yayınlanan 2014/ 13961 başvuru nolu kararda başvurucunun örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine dair verilen karar, Demokratik mücadeleyi felce uğratan bu yönelim karşısında büyük bir önem arz etmektedir. Bu kararın yargı ve idare tarafından derhal hayata geçirilmesi ile başta Grup Yorum olmak üzere, demokratik alan faaliyetlerine ilişkin suçlamalar düşürülmeli, verilen haksız ceza ve davalar düşürülmelidir.

“İnsanlık onuruna aykırı eylemlere son verilsin”

Yaşam hakkını ve insanlık onurunu savunan açlık grevi izleme heyeti olarak ölümler olmadan bir an önce yetkilileri sorunun çözüme kavuşturulması konusunda, mahpusların bağımsız sağlık heyetleri tarafından takip edilme taleplerinin yerine getirilmesi, hastane sevkleri sırasında kart takılması ve kelepçe dayatması gibi insanlık onuruna ve İstanbul protokolüne aykırı eylemlere son verme konusunda çağrıda bulunuyoruz.