Devrimci Saflarda Dar pratikçilik, Siyasi Kararsızlık ve Sorumsuzluk Önemli Bir Tehlikedir.!

Devrimci saflarda dar pratik anlayışa kimi zaman teorik seviyenin düşüklüğünde kimi zaman da politik perspektifin ortadan kalkmasında başvurulmaktadır. İlk önce, “dar yada kör pratikçilik”ten neyi kastettiğimizi belirleyelim: Dar yada kör pratikçilik, devrimciliği yalnızca faşistlerle dövüşmek olarak görmektir. En iyi kavga edeni, en fazla faşist döveni en keskin ve en tutarlı devrimci saymaktır. Siyasi görevlerin bir bütünlük arz ettiğini unutmak ve …

Read More »

1970’LERDE GENÇ OLMAK TOPLUMSAL KAVGANIN KATALİZÖRÜ OLMAKTI.!

Hatırlanacağı üzere gençlik yenileşme ve devrimlerin en büyük katalizörü olmuşlardır. hem burjuva sistemden en az etkinlenmiş olması, hem fedakarlıkta sınır tanımaz pratik tutumları ve hem de örgütlü savaşımı katılmadaki tez canlıkları 20.yüzyıl devrimlerin ve devrimci ayaklanmaların öncüsü yada en büyük katılımcısı olmuşlar.gençlik kiminse gelecek onundur gerçeğini derinden kavrayan ve dünya ve Türkiye ölçeğinde yükselen toplumsal mücadelede gençlik daima emekçi halkların …

Read More »

Marksizm-Leninizmde Politika NEDİR?

Hemen her gün belki de yaşamımızda en çok kullandığımız kelimelerden birisi politikadır. Olaylara politik bakmak, politik gelişmelere yön vermek, politika sahnesine çıkmak vb. gibi günlük dilde politikayla yatar, politikayla kalkarız. O halde politikanın kavram olarak ne olduğunu açıklayalım. Politika sözcüğü, köken olarak Yunanca polis (kent) sözcüğünden gelmektedir. Eski Yunanda kentler kendi başlarına egemen devletlerdi ve kent yönetimini etkilemek, ona katılmak …

Read More »

Halk Müziği’nin bozkır tezenesi Neşet Ertaşı ‘yorulup gitmesinin’ 11’inci yılında da saygıyla anıyoruz.!

Bozlak türkülerini feryat olarak nitelendiren Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi, Abdallar (Kırtıllar) köyünde dünyaya geldi. 8 yaşına kadar doğduğu köyde yaşayan Ertaş, daha sonra ailesi ile birlikte İbikli (Çiçekdağı) köyüne yerleşti. Müzik hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başlayan sanatçının ilk çalgısı ise annesi Döne Ertaş’ın çamaşır tokacına tel takmak suretiyle yaptığı oyuncak bağlama oldu.Ertaş, …

Read More »

İslami Magandalık.!

‘Nazım’dan bu yana değişen sadece lümpenleşme ve magandalaşmanın İslam ile ambalajlanması oldu. İslami lümpenleşmenin ve magandalaşmanın en acı sonucu kadınlara, çocuklara ve doğaya yönelik saldırganlıktır ki, ne yazılsa eksik kalır”“Türkiye maganda liginde şampiyon” başlıklı haber vesilesiyle “Maganda politik” başlığı altında Türkiye’de magandalığın toplumsal hayata ve siyasete sindiğinden söz ediyorduk.Magandalaşmanın lümpen kapitalizmle başladığını vurgulamış; AKP iktidarı döneminde nasıl bir seyir izlediği …

Read More »