Türkiye’den Almanya’ya göçte artış, Ekim ayında sığınma başvurusu yapanların üçte biri Türkiye’den.!

Son dönemlerde Türkiye’den Almanya’ya olan göçte artış var. Türkiye’den gelenler, Almanya’daki sığınmacılar arasında Suriyelilerin ardından ikinci büyük grubu oluşturuyor. Ekim ayı için Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF) verilerine göre, sadece Suriye’den (%33,5) gelenlerden daha fazla kişi Türkiye’den (%30,4) geliyor.
İnsan hakları örgütleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’deki durumun özellikle 2016’daki başarısız darbe girişiminden bu yana kötüleştiğine dikkat çekiyor. Berlin’deki Empirik Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Enstitüsü (BIM) Direktörü Herbert Brücker, “Ayrımcılık ve zulüm var, bu durum Kürtleri ve birçok entelektüeli ve akademisyeni de içeriyor” diyor.
Türkiye’den gelen sığınmacılara toplam koruma oranı sadece %14 iken, Suriye (%87) ve Afganistan (%76,8) kökenli sığınmacılarda bu oran daha yüksek. BIM’in direktörü, politik nedenlerle yapılan bir işten çıkarılmanın sığınma nedeni olarak yeterli olmadığını açıklıyor. Bu durumun, bireysel olarak politik veya diğer nedenlerle yapılan zulmü kanıtlamak gerektiğini belirtiyor.
Ekonomik zorlukların da ülkeden kaçışta rol oynadığını ifade eden Brücker, “Türkiye’deki deprem, belirli bölgeleri çok etkiledi. Ekonomik koşullar orada felaketti. Ayrıca birçok azınlık ve mülteci orada yaşıyor” diyor. Almanya’nın büyük bir Türk topluluğuna sahip olması ve ülkede akademik mesleklerde çalışan insanları destekleyebilecek araştırma ve üniversitelerde ağlara sahip olması nedeniyle, bu kişiler için Almanya’nın bir çekim merkezi olduğunu ekliyor.
Brandenburg’un toplam nüfusunun %5,4’ünü oluşturan Berlin’de sığınma başvurularının toplam başvurular içinde %5,4’lük bir paya sahip olduğunu belirten Brücker, Berlin ve Brandenburg’un nüfus ve ekonomik güç göstergelerine göre önde olan Bayern ve Baden-Württemberg gibi büyük ekonomik güce sahip iki eyalette bu oranın daha düşük olduğuna dikkat çekiyor.
Almanya genelinde 2023 yılında yapılan sığınma başvurularının geçen yılın aynı dönemine göre %67,5 arttığını ifade eden Brücker, Ekim ayına kadar yapılan başvuruların tam sayısının 267.384 olduğunu belirtiyor.